Citat-mobil

Almedalsveckan: Har du fattat detta med jämställdhet? – Om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

Facebook_Almedalen06.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Jämställdhetsambassadörerna Vlora Makolli och Benaz Mohammed från Projektet #100workshops, ett samarbete mellan Tjejer i förening i Rosengård och Malmö stad bjuder in till en workshop om jämställdhet i vardagen.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Vlora_och_Benaz.pngJämställdhet, det vill säga ”alla kvinnor och mäns lika rätt och förutsättningar till sociala, ekonomiska och politiska rättigheter”, är väldigt viktigt att diskutera för att få till en förändring - och det är extra viktigt att samtalet förs av gemene man på gräsrotsnivå och inte bara i debatter mellan experter från akademi eller offentlig sektor (forskare, tjänstemän och konsulter). Vi menar på att begreppet behöver hamna på en gräsrotsnivå där experterna likaväl kan vara du och jag, det vill säga alla kvinnor och män som dagligen stöter på (o)jämställdhet i alla dess former, på arbete eller privat. Om vi lyckas synliggöra dessa erfarenheter tror vi också att vi kan omvärdera vem som bär på kunskapen om jämställdhet och därmed hitta nya sätt för att verka för alla kvinnor och mäns lika rättigheter.

Vad ni ser fram emot att prata om med deltagarna och vad ni hoppas samtalet leder till?

Det vi ser mest fram emot med dialogen är försöket att ta ner jämställdhet från en mer abstrakt och teoretisk nivå till ett mer vardagligt plan där vi kan ta del av varandras erfarenheter från när vi stött på jämställdhet och/eller diskriminering. Vi tror att genom att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar skulle vi gemensamt kunna ifrågasätta både våra egna och andras sätt att tänka, beteende och handlingar i förhållande till alla män och kvinnors lika värde. Den stora utmaningen är alltså att synliggöra det mönster som hindrar oss från att bli jämställda och därför är förhoppningarna med samtalet att kunna identifiera en röd tråd mellan deltagarnas erfarenheter och på så sätt börja ifrågasätta dessa ur ett normkritiskt perspektiv. För det är först när vi kan börja ifrågasätta det vi tar för givet och tror oss veta om oss själva och varandra, som vi också kan börja tänka och verka för jämställdhet.

Kom och häng med oss i Almedalen!

 

 

Seminarium

Tisdagen den 5 juli 2016 klockan 11:30 - 13:00 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Har du fattat detta med jämställdhet? Om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling
Har du förstått skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Hur jämställd är din vardag - din arbetsplats, hem och stadsdel?
Jämställdhetsambassadörerna Vlora Makolli och Benaz Mohammed från Projektet #100workshops, en satsning på medborgardialog om jämställdhet gjord av Tjejer i Förening, Rosengård och Malmö stad stadsområde Öster, intar nu Almedalen för att snacka jämställdhet med svenska makthavare och värva fler till att verka för en no-brainer samhällsnytta – jämställdhet i vardagen för alla.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Tagged in: Almedalsveckan

Comments

Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen? Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper? Passar jag som chef i strategiska situationer? Hur fungerar hjärnan när de...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...
Almedalsveckan: I en kultur som är besatt av framgång - hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. I ett inledande panelsamtal möter du våra värdar och de frågor de kommer lyfta u...
Läs mer...
Almedalsveckan: Om vikten att våga lida nederlag – hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik, är värd för ett samtal kring vikten att ompröva mi...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Johanna Malmström och Johanna Steen är värdar för en workshop där du får möjligh...
Läs mer...
Almedalsveckan: På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Göran Alsén, MiL Institute och Björn Zackrisson, Skånevård Sund, söker efter djä...
Läs mer...