Citat-mobil

Almedalsveckan: Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot? – om vikten att mötas i tider av konflikt

Facebook_Almedalen05.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik är värd för ett samtal kring dialogens etik i konfliktfyllda tider, ett ämne han kommer utforska på djupet med professor Bengt Kristensson Uggla och åhörarna.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

AxelCarlberg_blog.pngVi lever i ett samhälle som är fragmenterat och som präglas av politisk, kulturell och religiös mångfald. Trots det, menar vissa, finns det en underliggande värdegrund som måste artikuleras. För andra är tanken på en sådan gemensam värdegrund en ren fantasi. För att vi ska kunna leva tillsammans på ett fredligt och konstruktivt sätt måste vi dock, rent praktiskt, enas om att lösa våra konflikter på ett fredligt sätt. Det offentliga samtalet är den minsta gemensamma nämnaren för att kunna åstadkomma den här fredliga samvaron och hindra att hot och våld blir lösningen. Hur ser dialogens etik ut?

Hur kommer det sig att du har valt att komma till Almedalen och vad hoppas du på?

Almedalsveckan är ett perfekt forum för att dryfta frågan i samtal med en klok person. Jag har valt Bengt Kristensson Uggla att vara min samtalspartner i den här frågan. Bengt är teolog och filosof i botten men till skillnad från många akademiker i dessa ämnen har han kunnat socialisera sitt arbete på ett enastående sätt i samröre med politik, kultur och näringsliv. Idag är han professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi.  Tidigare har han också varit rektor för IFL. Jag ser fram emot ett spännande samtal med rika teoretiska perspektiv men även hög praktisk relevans för hur vi umgås med varandra i våra olika livsdimensioner; från det privata, det arbetsrelaterade och det offentliga.

Väl mött i Almedalen!

Axel Carlberg

 

 

Panelsamtal

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 12:00 - 13:00 och 15.00-16.00 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot? – om vikten att mötas i tider av konflikt
Oavsett om det gäller en konflikt på arbetet, i det lokala eller globala samhället – när hat och hot är närvarande blir det mellanmänskliga mötet svårt att nå. Vad kan vi göra för att skapa bättre förutsättningar för meningsfulla samtal i våra organisationer och i vårt samhälle?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program (kl. 12) →

Läs mer i Almedalsveckans officiella program (kl. 15) →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Comments

Trackback URL for this blog entry.
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen? Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper? Passar jag som chef i strategiska situationer? Hur fungerar hjärnan när de...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...
Almedalsveckan: I en kultur som är besatt av framgång - hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. I ett inledande panelsamtal möter du våra värdar och de frågor de kommer lyfta u...
Läs mer...
Almedalsveckan: Om vikten att våga lida nederlag – hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik, är värd för ett samtal kring vikten att ompröva mi...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Johanna Malmström och Johanna Steen är värdar för en workshop där du får möjligh...
Läs mer...
Almedalsveckan: På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Göran Alsén, MiL Institute och Björn Zackrisson, Skånevård Sund, söker efter djä...
Läs mer...