Citat-mobil

Almedalsveckan: Passion, volatilitet och co-creation – om framtidens samhällsbyggande

Facebook_Almedalen02.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Magnus Larsson, docent vid Copenhagen Business School är värd för ett samtal både kring vad som utmärker de frågeställningar vi försöker hantera och vilka som är involverade.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Magnus.png”Det som är intressant att prata om och som faktiskt fyller Almedalen, är problem som är stygga, inte tama, ”wicked problems”. Det handlar om frågeställningar som berör många människor, baseras på värden och värderingar, och där interaktion, samspel, och sociala relationer är i fokus.

De viktiga frågorna är också i rörelse, i en snabb utveckling av både teknologi, relationer och samhälleliga institutioner, och vi kan bara utforska, inte kontrollera denna rörelse. Och just precis här är ledarskap kanske ett helt centralt fenomen. Men då måste vi vara lite noga med vad vi menar med ledarskap - vi ska inte dra med oss ett betongtungt bagage av industrivärldens patriarkala ledarskap in i en komplex och rörlig framtid.

Överordnat handlar det om att vi har en möjlighet att peka ut andra vägar för att hantera dagens komplexa problem, än regler, rutiner och gårdagens hierarkiska ledarskap.”

Välkommen till ett samtal om stygga problem, passion och samskapande processer!

 

 

Seminarium

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 16:30 - 17:30 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Passion, volatilitet och co-creation – om framtidens samhällsbyggande
Det är inte längre funktionellt att betrakta ”samhället” ”medborgaren” eller ”marknaden” som något ”där ute” vars behov på avstånd ska problematiseras och analyseras för optimala åtgärder. I en volatil värld handlar det mer om att rekrytera passionerade intressenter till en samskapande process.

Vi närmar oss ett skifte – vissa fält har varit där länge – där uppdelningen mellan t.ex. producent och konsument av en produkt eller samhällstjänst blir allt mer ointressant. Där långdragna analyser och stora förändringsprojekt ersätts av iterativa sammanlänkade processer, i vilka utveckling sker i steget; tillsammans med passionerade och kunniga medproducenter i form av medborgare eller konsumenter. Mycket tack vare den teknologiska utvecklingen, sociala medier och en participatorisk förväntan från nya generationer.

Varför är detta en förskjutning i vårt sätt att organisera oss som är viktig att understödja? Därför att den pekar på andra sätt att hantera nutidens och framtidens komplexa utmaningar. De flesta av de utmaningar vid Almedalsveckan är ”Wicked problems”, dvs. frågeställningar som berör många människor, baseras på värden och värderingar, och där interaktion, samspel, och sociala relationer är i fokus. Frågor av en komplexitet som utmanar gamla gränsdragningar och modeller.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Comments

Trackback URL for this blog entry.
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen? Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper? Passar jag som chef i strategiska situationer? Hur fungerar hjärnan när de...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...
Almedalsveckan: I en kultur som är besatt av framgång - hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. I ett inledande panelsamtal möter du våra värdar och de frågor de kommer lyfta u...
Läs mer...
Almedalsveckan: Om vikten att våga lida nederlag – hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik, är värd för ett samtal kring vikten att ompröva mi...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Johanna Malmström och Johanna Steen är värdar för en workshop där du får möjligh...
Läs mer...
Almedalsveckan: På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Göran Alsén, MiL Institute och Björn Zackrisson, Skånevård Sund, söker efter djä...
Läs mer...