Citat-mobil

Almedalsveckan: Vad behövs för att samverka över gränser? Om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

Facebook_Almedalen03.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Magnus Larsson, docent vid Copenhagen Business School är värd för ett samtal både kring strukturella hål och samverkan över traditionella gränser.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Magnus.png”Vi kan idag i olika fält se en förskjutning i sättet att organisera sig. Det vi ser på många plan är organisering och samarbete utanför och över traditionella organisationsgränser. Detta är förstås inget nytt, men det får en ny betydelse och en ny omfattning i dessa dagar. Man kan tala om det på många sätt - som att vi tenderar att gå från "hierarki" som organiserande princip, mot "marknad" som princip. Och detta gäller också inom etablerade organisationer, där en "marknadisering" kan märkas och har diskuterats i snart 20 år. Det är av stort intresse att dela erfarenheter av detta och undersöka hur relationer skapas och ledarskap tar gestalt i detta.

I teknologi och vid sociala kriser är kanske de fält där dessa trender är mest synliga. Risken med teknologisk utveckling är att det relationella och organiserande inte språksätts, utan vi stirrar oss blinda på tekniken. Vi blir lätt så förförda av den, så att vi missar den relationella, sociala, och organisatoriska kontexten och konsekvensen. Detta kan vi i MiL hjälpa till att språksätta.

Överordnat handlar det om att vi har en möjlighet att peka ut andra vägar för att hantera dagens komplexa problem, än regler, rutiner och gårdagens hierarkiska ledarskap.”

 

 

Seminarium

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 13:30 - 14:30 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Vad behövs för att samverka över gränser? Om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade
Vår tids stora samhällsutmaningar är beroende av samverkan mellan många och oväntade aktörer, samarbete som trotsar gränser av olika slag, däribland tankens begränsning kring hur verksamhet bör organiseras och ledas. Vad behöver vi förstå för att lyckas med samverkan över gränser?

Teknologi och globalisering har gett förskjutningar i vårt sätt att organisera oss. Vi har gått från hierarki till marknad. Det vi ser på många plan är organisering och samarbete utanför och över traditionella organisationsgränser. Även företagens utmaningar är allt mer beroende av samarbeten i breda nätverk av aktörer med olika drivkrafter och intressen. Aktörsnät där ingen person eller organisation har mandat att bestämma över den andre men där det finns ett ömsesidigt behov av att hitta en gemensam lösning. Nätverksanalysens begrepp strukturella hål visar på de positiva effekter som kan komma ur stora nätverk med många unika kontakter.

Hur vi utformar och leder samverkan i framtiden kommer ha en avgörande betydelse för våra institutioners och företags förmåga till förnyelse och överlevnad. Vad kommer det att kräva av dagens ledare och samhällsaktörer?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.30 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Comments

Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen? Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper? Passar jag som chef i strategiska situationer? Hur fungerar hjärnan när de...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...
Almedalsveckan: I en kultur som är besatt av framgång - hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. I ett inledande panelsamtal möter du våra värdar och de frågor de kommer lyfta u...
Läs mer...
Almedalsveckan: Om vikten att våga lida nederlag – hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik, är värd för ett samtal kring vikten att ompröva mi...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Johanna Malmström och Johanna Steen är värdar för en workshop där du får möjligh...
Läs mer...
Almedalsveckan: På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Göran Alsén, MiL Institute och Björn Zackrisson, Skånevård Sund, söker efter djä...
Läs mer...