Citat-mobil


on

av Thomas Sewerin”Beauty is truth, truth beauty,
– that is all Ye know on earth, and all ye need to know.”
John Keats, ”Ode on a Grecian Urn”

 

Lärprocesser – MiLs kärna

 

”Att designa och genomföra lärande och utvecklande processer”. Det är MiLs kärna. Det sägs inget om innehållet i processen. Det är i sin ordning. Hur ska vi annars kunna forma en lärprocess kring beslutskraft i en ledningsgrupp på måndag, kring reservdelsförsörjningen i ett multinationellt nätverk på onsdagen och dagen därpå kring en samarbetskonflikt på en geriatrisk vårdavdelning?

 

Formen går inte att separera från innehållet
Det är ingen större skillnad mellan form och innehåll i pedagogiken. Hur man möblerar ett konferensrum, vilka bilder man visar går inte att separera från innehållet i utbildningspasset. De ord man väljer och de figurer som tecknas på blädderblocket uttrycker sin egen mening om vad som är viktigt. Själva stilen har anspråk. Den är en del av innehållet, en integrerad del i sökandet och formulerandet av sanningen.

 

Yttre auktoritet speglar inre
Det finns auktoritet i formen, designen av en gruppövning eller en föreläsning. När jag funderar på och undervisar om ledarskap är min utgångspunkt mitt eget ledarskap i konferensrummet. Kan det vara på ett annat vis? När man har ett förhållande till materialet och till sig själv som är personligt och dessutom präglas av ro, tillförsikt, distans och humor, då blir det bra. Då framträder i gruppen och rummet samma auktoritet som man har inom sig. Det är när man är en auktoritet för sig själv som man blir betraktad som en sådan för andra. Därför påminner auktoritet och ledarskap mycket om det konstnärliga arbetet. Det är auktoritet som framträder i ett konstverk när det talar till oss. Om vi förstår konsten bättre, så kanske vi kommer mysteriet med ledarskap närmare.

 

Konsten ett område för lärande
I de sköna konsterna och kulturen kan vi hitta design och format åt lärprocesser med en auktoritet som är minst lika stark som den i projektarbetet ute i verkligheten och i rummen på Campus.

 

Konsten hjälper oss att formulera det svårgripbara
Det finns saker i livet som inte går att upptäcka på kursgården med dess attiraljer. Det finns sanning och kunskap som vi inte kan gripa i verkligheten, så sammansatt, trivial och full av brus som den är. Vissa sanningar om livet kan endast rätt och riktigt formuleras i det språk och de former som konsten – litteratur, målarkonst, musik, teater och film – använder.

 

Ledaren som konstnär
I ett MiLprogram lanserade Philippe Daudi teorin om ledaren som konstnär och om strategiprocessen som en ”estetisering av fältet”. Strategi som ett ordnande av ett mångfaldigt informationsfält i estetiska kategorier för handling. Vi ser – och känner – vad som är rätt att göra.

 

Ett välfunnet begrepp skapar, liksom konstverket, världen på nytt. Den känsla vi erfar när vi ser verkligheten i ljuset av en ny begreppsbildning, är sannolikt samma känsla som den vi får inför en målning eller en roman. En estetisk känsla.

 

Konsten – en självständig läroplan med egna villkor
Förr såg jag konsten som en pedagogisk finess i det ordinarie arbetet i konferensrummet. Som underhållning, dekoration, eller ungefär som när man säger att en bild säger mer än tusen ord. Nu tror jag att konsten är en självständig läroplan, med egna villkor. Konsten talar om oss människor, hjälper oss att svara på frågor om hur vi ska leva, om våra känslor, vilka val vi ska göra och om vår existens som samhällsvarelser.

 

Utvidgar livet
Martha Nussbaum, amerikansk moralfilosof, har sagt att skälet till att vi tycker om att läsa en roman är att vi inte lever tillräckligt. Det mesta av vår erfarenhet är ganska begränsad och trivial. Konsten utökar den, gör oss mer uppmärksamma på livets detaljer. En roman, eller en film, utvidgar livet horisontellt.

 

Den för oss i kontakt med händelser, platser, personer och problem som vi annars inte skulle hinna med att möta. Vi växer också vertikalt. Vi får upplevelser som är djupare, skarpare och mer precisa än mycket av det som sker i vardagslivets trummerum*).

 

Kulturen är ett kunskapsfält, en erfarenhetsvärld, i sig. I all sin tid har MiL laborerat i dialektiken mellan teori och verklighet.

 

*) Trummerum, danskt ord för ung. vardagslunk


on

”Art is about paying attention” har en gång den amerikanska elektromusikartisten Laurie Anderson sagt. Det var också fokus för startinternatet i MiLprogrammet för Erfarna Chefer som nyligen ägde rum på Dunkers Kulturhus .—Konsten och samtalet är centrala instrument för att träna upp sin förmåga att se vad som händer i andra och i sig själv, och att sedan få redskap och träning i att hantera dessa upplevelser, berättar programchef Katarina Billing.

Det konstaterades nyligen att var åttonde arbetande svensk är chef. Det är således mer än 500 000 ledare som påverkar starkt inte bara resultatet utan också klimatet och välbefinnandet på våra arbetsplatser. I MiL försöker vi att möta dessa kulturarbetare (se DN 2011-02-06) med bland annat just kultur, i alla dess former, konst, litteratur och skapande gestaltning – för att nämna något.

—Joseph Beys sa en gång: ”Every man is an artist”. I MiL säger vi "Ledarskap är inte ett problem att lösa utan ett mysterium att förstå", och denna syn har vi också på människan. Ett MiLprogram är en upptäcktsresa vi gör tillsammans där vi använder de flesta av våra sinnen, berättar Katarina Billing vidare.

I de utvärderingar som både gjorts på ledarskapsprogrammen externt men också internt kan vi konstatera att effekterna är tämligen stabila. Ledare som gått MiLprogrammet för erfarna chefer ökar avsevärt sin kompetens att ha ett reflekterande förhållningssätt, skapa en lärande organisation, arbeta strategiskt och hantera maktstrukturer och genusstrukturer.

Läs mer om effekterna av MiLprogrammen för erfarna chefer här (pdf).
Läs mer om konst i MiLprogram här.


on

From January 1st, 2011, MiL Institute has a Shanghai office and from there we design many kinds of Action Reflection Learning® experiences.  Out-of- the-box and mini projects are two examples.

—MiL Institute has been taking managers to China for more than 10 years now and the leaders tend to value this out-of-the-box experience as one of their most important in our programmes for their long-term development, says Katarina Billing, responsible for MiL in Shanghai.

Through those weeks the managers confront themselves and their own abilities and values in an unfamiliar environment.  This enables them to make their own predispositions clearer and move towards a more listening and open management approach, finding solutions to new challenges that are indeed innovative and out-of-the-box  – making the goal to become a true global business leader easier to reach.

They also get a greater understanding of China, the second largest economy of the world today, its customs and business environment and the opportunities and challenges that companies and leaders confront from a wide range of perspectives.

The week consists of visiting companies and people, handpicked to match the purpose of the programme. It also entails cultural experience of a wide range and visiting Chinese families in their homes, a highly valued event during the week.

Improved organisation and leadership as a result of MiL project at the World Path Clinic

The mini organisational project, for a day and a half, tends to be the most appreciated event during the Shanghai week in the MiL Programme for Experienced Managers. Not only does it make the leaders use many of the skills they have acquired during the programme but it also puts them far out of their comfort zone in their quest to deliver a result that actually makes a difference to the organisation who has asked for their help as free-of-charge consultants. Moreover, it also challenges the group and their communication and leadership skills in many ways.

—We really appreciated having MiL Institute’s group here. The group’s recommendations made us amongst other things change our organisation, and it now works much better, says Dr Kou, Physician and Managing Director of The World Path Clinic, commenting on the project conducted at his clinic by one of the smaller groups of the MiL Programme for Experienced Managers, who visited Shanghai for a week in May 2010.

The World Path Clinic is a health clinic for Chinese residents and expats in the Pudong area of Shanghai that opened two years ago. It is a comprehensive multi-disciplinary medical center with a wide range of healthcare services from primary prevention to disease treatment. It has about 100 employees.

The two questions that the group had to address were:
—How can we market ourselves in a better way?
—How can we improve our organisation in order to become more effective?

—I loved this task! Had someone told me beforehand that I could apply my knowledge from 15 years as a manager in the chemical industry in the Health Care sector in China I would have doubted that, but now I know that I have a competence that is widely appreciated outside of my field and that strengthened me and my identity as a leader, says Kerstin Lindell, CEO of Bona, a company producing and selling sustainable solutions for fastening and finishing wooden floors, and participant in the MiL Programme for Experienced Managers.

She continues:
—The project was great because it was for real. We had to deliver at the end of the day and it really tied together many of the things we had touched upon during the programme, like team work, appreciative inquiry, strategy and communication skills. It also forced us to think and act outside the box and see things from a different angle.

—And then there was the time pressure. We just about made it on time and that made us learn a lot about each other as a team and as individuals and our personal leadership skills, which was really interesting. It also was a great example of that diversity is good for excellence, since we all contributed with our different skills and experiences from many different businesses.

Dr Kou was the project host for the day and he and his senior colleagues were all present at the end of the day, when the group presented their solutions/new perspectives on the two questions. As a result, each floor now has formed a team with an independent team leader and the rotation between the floors have stopped in order for the people to build their competence in a secure way in their new group. The number of leaders has increased. Before Dr Kuo himself was the sole manager for all the professional personnel, now he has about five team leaders that report to him.

— My work load is now much smaller and I can focus on the things that are important in my position. The group also gave very valuable solutions on marketing for the clinic which has made us reach a point where we are very close to break even – very close to our target.

—For people who are used to deliver always, this kind of task is very motivating. The comfort zone gets narrower and it is impossible to pull back and refuse leaving it. Instead the group has to have an open mind, towards the new environment but also towards each other and one self. In order to deliver you have to really open up and listen, get close to other people and find a way of using your skills in the most productive way in this new setting, Katarina Billing, Programme Director for the MiL Programme for Experienced Leaders, continues.

—If you use this experience back home you will be a much better leader also in your familiar setting, since it is never as familiar as we often tend to think.

Out-of-the-box
Mini Projects
Action Reflection Learning®
Tagged in: ARL out-of-the-box
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen?Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper?Passar jag som chef i strategiska situationer?Hur fungerar hjärnan när det...
Läs mer...
Har du förstått syftet med systemet?
Del 2 – fortsättning på del 1 Spänningsfält, balansakter och fallgropar Att ta sin roll och bidra i systemet (t.ex. ett företag eller ett team) är en inre och yttre balansakt. En roll i ett system f...
Läs mer...
När reflekterade du över ditt ledarskap?
MiLseminarium - 9 maj, 11 maj och 17 maj   Att reflektera över sitt ledarskap handlar… Om vikten av att stanna upp Om betydelsen av att ta ut avstånd för att se klart Om nödvändigheten av ...
Läs mer...
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 10 mars, 31 mars, 3 maj och 19 maj   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs so...
Läs mer...
Utveckla eller köpa kompetens?
MiLseminarium - 3 mars och 27 april   Vilket är mest fördelaktigt – att satsa på kompetensutveckling av egna medarbetare eller köpa in den kompetens som behövs? Svaret är troligen både ock. Det...
Läs mer...
Livslångt lärande och nätverk som håller
MiLdeltagarna träffas fortfarande efter 27 år Det är 27 år sedan MiLprogrammet avslutades och deltagarna träffas fortfarande varje år. Det startade med ett MiLprogram men för mig har det blivit ett...
Läs mer...