Citat-mobil

Seminarier

Våra seminarier och workshops riktar sig till organisationer anslutna till MiL Foundation Forum, samt till MiL Institutes alumni och kundföretag.


 

Subcategories from this category: Almedalsveckan - 2016, Almedalsveckan - 2017

on

Facebook_Almedalen06.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Jämställdhetsambassadörerna Vlora Makolli och Benaz Mohammed från Projektet #100workshops, ett samarbete mellan Tjejer i förening i Rosengård och Malmö stad bjuder in till en workshop om jämställdhet i vardagen.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Vlora_och_Benaz.pngJämställdhet, det vill säga ”alla kvinnor och mäns lika rätt och förutsättningar till sociala, ekonomiska och politiska rättigheter”, är väldigt viktigt att diskutera för att få till en förändring - och det är extra viktigt att samtalet förs av gemene man på gräsrotsnivå och inte bara i debatter mellan experter från akademi eller offentlig sektor (forskare, tjänstemän och konsulter). Vi menar på att begreppet behöver hamna på en gräsrotsnivå där experterna likaväl kan vara du och jag, det vill säga alla kvinnor och män som dagligen stöter på (o)jämställdhet i alla dess former, på arbete eller privat. Om vi lyckas synliggöra dessa erfarenheter tror vi också att vi kan omvärdera vem som bär på kunskapen om jämställdhet och därmed hitta nya sätt för att verka för alla kvinnor och mäns lika rättigheter.

Vad ni ser fram emot att prata om med deltagarna och vad ni hoppas samtalet leder till?

Det vi ser mest fram emot med dialogen är försöket att ta ner jämställdhet från en mer abstrakt och teoretisk nivå till ett mer vardagligt plan där vi kan ta del av varandras erfarenheter från när vi stött på jämställdhet och/eller diskriminering. Vi tror att genom att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar skulle vi gemensamt kunna ifrågasätta både våra egna och andras sätt att tänka, beteende och handlingar i förhållande till alla män och kvinnors lika värde. Den stora utmaningen är alltså att synliggöra det mönster som hindrar oss från att bli jämställda och därför är förhoppningarna med samtalet att kunna identifiera en röd tråd mellan deltagarnas erfarenheter och på så sätt börja ifrågasätta dessa ur ett normkritiskt perspektiv. För det är först när vi kan börja ifrågasätta det vi tar för givet och tror oss veta om oss själva och varandra, som vi också kan börja tänka och verka för jämställdhet.

Kom och häng med oss i Almedalen!

 

 

Seminarium

Tisdagen den 5 juli 2016 klockan 11:30 - 13:00 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Har du fattat detta med jämställdhet? Om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling
Har du förstått skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Hur jämställd är din vardag - din arbetsplats, hem och stadsdel?
Jämställdhetsambassadörerna Vlora Makolli och Benaz Mohammed från Projektet #100workshops, en satsning på medborgardialog om jämställdhet gjord av Tjejer i Förening, Rosengård och Malmö stad stadsområde Öster, intar nu Almedalen för att snacka jämställdhet med svenska makthavare och värva fler till att verka för en no-brainer samhällsnytta – jämställdhet i vardagen för alla.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Tagged in: Almedalsveckan

on

Facebook_Almedalen04.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Robert Holmberg, är värd för ett samtal kring hållbar samhällsutveckling, myter och utmaningar. Med sig har han Cecilia Lejon, förvaltningschef i Trelleborgs kommun och Monica Lingegård, VD Samhall.

 

Seminarium

Tisdagen den 5 juli 2016 klockan 10:00 - 11:00 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister – bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet
Vad ligger egentligen bakom begreppet ”Hållbarhet”? Finns det ett utopiskt skimmer kring hållbart som utgår från ett linjärt önsketänkande; att bara man har alla resurser, förutsättningar och kompetens på plats från början så kommer systemet att hålla, då kan man kontrollera framtiden?

Välkommen till ett panelsamtal med observationer, reflektioner och framtidsspaning från olika fält. Hur lever vi i en värld där vi inte vet vad som kommer hända i morgon? Vad är de största myterna, utmaningarna och möjligheterna för en hållbar utveckling av den svenska samhällsapparaten?

Kan vi fortfarande tala om hållbara organisationer om system brister under extrema påfrestningar? Eller kan vi anta en mer komplex förståelse av hållbarhet även om brukliga processer och funktioner temporärt krackelerar när systemet är under stor press.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute


on

Facebook_Almedalen03.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Magnus Larsson, docent vid Copenhagen Business School är värd för ett samtal både kring strukturella hål och samverkan över traditionella gränser.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Magnus.png”Vi kan idag i olika fält se en förskjutning i sättet att organisera sig. Det vi ser på många plan är organisering och samarbete utanför och över traditionella organisationsgränser. Detta är förstås inget nytt, men det får en ny betydelse och en ny omfattning i dessa dagar. Man kan tala om det på många sätt - som att vi tenderar att gå från "hierarki" som organiserande princip, mot "marknad" som princip. Och detta gäller också inom etablerade organisationer, där en "marknadisering" kan märkas och har diskuterats i snart 20 år. Det är av stort intresse att dela erfarenheter av detta och undersöka hur relationer skapas och ledarskap tar gestalt i detta.

I teknologi och vid sociala kriser är kanske de fält där dessa trender är mest synliga. Risken med teknologisk utveckling är att det relationella och organiserande inte språksätts, utan vi stirrar oss blinda på tekniken. Vi blir lätt så förförda av den, så att vi missar den relationella, sociala, och organisatoriska kontexten och konsekvensen. Detta kan vi i MiL hjälpa till att språksätta.

Överordnat handlar det om att vi har en möjlighet att peka ut andra vägar för att hantera dagens komplexa problem, än regler, rutiner och gårdagens hierarkiska ledarskap.”

 

 

Seminarium

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 13:30 - 14:30 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Vad behövs för att samverka över gränser? Om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade
Vår tids stora samhällsutmaningar är beroende av samverkan mellan många och oväntade aktörer, samarbete som trotsar gränser av olika slag, däribland tankens begränsning kring hur verksamhet bör organiseras och ledas. Vad behöver vi förstå för att lyckas med samverkan över gränser?

Teknologi och globalisering har gett förskjutningar i vårt sätt att organisera oss. Vi har gått från hierarki till marknad. Det vi ser på många plan är organisering och samarbete utanför och över traditionella organisationsgränser. Även företagens utmaningar är allt mer beroende av samarbeten i breda nätverk av aktörer med olika drivkrafter och intressen. Aktörsnät där ingen person eller organisation har mandat att bestämma över den andre men där det finns ett ömsesidigt behov av att hitta en gemensam lösning. Nätverksanalysens begrepp strukturella hål visar på de positiva effekter som kan komma ur stora nätverk med många unika kontakter.

Hur vi utformar och leder samverkan i framtiden kommer ha en avgörande betydelse för våra institutioners och företags förmåga till förnyelse och överlevnad. Vad kommer det att kräva av dagens ledare och samhällsaktörer?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.30 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute


on

Facebook_Almedalen02.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Magnus Larsson, docent vid Copenhagen Business School är värd för ett samtal både kring vad som utmärker de frågeställningar vi försöker hantera och vilka som är involverade.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

Magnus.png”Det som är intressant att prata om och som faktiskt fyller Almedalen, är problem som är stygga, inte tama, ”wicked problems”. Det handlar om frågeställningar som berör många människor, baseras på värden och värderingar, och där interaktion, samspel, och sociala relationer är i fokus.

De viktiga frågorna är också i rörelse, i en snabb utveckling av både teknologi, relationer och samhälleliga institutioner, och vi kan bara utforska, inte kontrollera denna rörelse. Och just precis här är ledarskap kanske ett helt centralt fenomen. Men då måste vi vara lite noga med vad vi menar med ledarskap - vi ska inte dra med oss ett betongtungt bagage av industrivärldens patriarkala ledarskap in i en komplex och rörlig framtid.

Överordnat handlar det om att vi har en möjlighet att peka ut andra vägar för att hantera dagens komplexa problem, än regler, rutiner och gårdagens hierarkiska ledarskap.”

Välkommen till ett samtal om stygga problem, passion och samskapande processer!

 

 

Seminarium

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 16:30 - 17:30 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Passion, volatilitet och co-creation – om framtidens samhällsbyggande
Det är inte längre funktionellt att betrakta ”samhället” ”medborgaren” eller ”marknaden” som något ”där ute” vars behov på avstånd ska problematiseras och analyseras för optimala åtgärder. I en volatil värld handlar det mer om att rekrytera passionerade intressenter till en samskapande process.

Vi närmar oss ett skifte – vissa fält har varit där länge – där uppdelningen mellan t.ex. producent och konsument av en produkt eller samhällstjänst blir allt mer ointressant. Där långdragna analyser och stora förändringsprojekt ersätts av iterativa sammanlänkade processer, i vilka utveckling sker i steget; tillsammans med passionerade och kunniga medproducenter i form av medborgare eller konsumenter. Mycket tack vare den teknologiska utvecklingen, sociala medier och en participatorisk förväntan från nya generationer.

Varför är detta en förskjutning i vårt sätt att organisera oss som är viktig att understödja? Därför att den pekar på andra sätt att hantera nutidens och framtidens komplexa utmaningar. De flesta av de utmaningar vid Almedalsveckan är ”Wicked problems”, dvs. frågeställningar som berör många människor, baseras på värden och värderingar, och där interaktion, samspel, och sociala relationer är i fokus. Frågor av en komplexitet som utmanar gamla gränsdragningar och modeller.

Läs mer i Almedalsveckans officiella program →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute


on

Facebook_Almedalen05.png

Under Almedalsveckan 2016 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls-och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik är värd för ett samtal kring dialogens etik i konfliktfyllda tider, ett ämne han kommer utforska på djupet med professor Bengt Kristensson Uggla och åhörarna.

Varför är ett samtal på det här temat viktigt?

AxelCarlberg_blog.pngVi lever i ett samhälle som är fragmenterat och som präglas av politisk, kulturell och religiös mångfald. Trots det, menar vissa, finns det en underliggande värdegrund som måste artikuleras. För andra är tanken på en sådan gemensam värdegrund en ren fantasi. För att vi ska kunna leva tillsammans på ett fredligt och konstruktivt sätt måste vi dock, rent praktiskt, enas om att lösa våra konflikter på ett fredligt sätt. Det offentliga samtalet är den minsta gemensamma nämnaren för att kunna åstadkomma den här fredliga samvaron och hindra att hot och våld blir lösningen. Hur ser dialogens etik ut?

Hur kommer det sig att du har valt att komma till Almedalen och vad hoppas du på?

Almedalsveckan är ett perfekt forum för att dryfta frågan i samtal med en klok person. Jag har valt Bengt Kristensson Uggla att vara min samtalspartner i den här frågan. Bengt är teolog och filosof i botten men till skillnad från många akademiker i dessa ämnen har han kunnat socialisera sitt arbete på ett enastående sätt i samröre med politik, kultur och näringsliv. Idag är han professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi.  Tidigare har han också varit rektor för IFL. Jag ser fram emot ett spännande samtal med rika teoretiska perspektiv men även hög praktisk relevans för hur vi umgås med varandra i våra olika livsdimensioner; från det privata, det arbetsrelaterade och det offentliga.

Väl mött i Almedalen!

Axel Carlberg

 

 

Panelsamtal

Måndagen den 4 juli 2016 klockan 12:00 - 13:00 och 15.00-16.00 i Donnerska huset, Donners plats 1 i Visby

Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot? – om vikten att mötas i tider av konflikt
Oavsett om det gäller en konflikt på arbetet, i det lokala eller globala samhället – när hat och hot är närvarande blir det mellanmänskliga mötet svårt att nå. Vad kan vi göra för att skapa bättre förutsättningar för meningsfulla samtal i våra organisationer och i vårt samhälle?

Läs mer i Almedalsveckans officiella program (kl. 12) →

Läs mer i Almedalsveckans officiella program (kl. 15) →

 

 

Vårt program

4 Juli

12.00-13.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

13.30-14.30 – Vad behövs för att samverka över gränser?
– om att skapa strukturella hål och designa för det oväntade

15.00-16.00 – Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot?
– om vikten att mötas i tider av konflikt

16.30-17.30 – Passion, volatilitet och co-creation
– om framtidens samhällsbyggande

5 juli

10.00-11.00 – Myten om ett hållbart samhälle som aldrig brister
– bortom drömmen om kontroll och förutsägbarhet

11.30-13.00 – Har du fattat detta med jämställdhet?
– om vikten av jämställdhet för hållbar samhällsutveckling

13.30-15.00 – Hållbara chefer odlar både rötter och fötter
– om värderingar och gränser

 

Följ oss på FB-f-Logo__blue_50.png fb.com/milinstitute

Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen? Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper? Passar jag som chef i strategiska situationer? Hur fungerar hjärnan när de...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...
Almedalsveckan: I en kultur som är besatt av framgång - hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. I ett inledande panelsamtal möter du våra värdar och de frågor de kommer lyfta u...
Läs mer...
Almedalsveckan: Om vikten att våga lida nederlag – hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Axel Carlberg, doktor i etik, är värd för ett samtal kring vikten att ompröva mi...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Johanna Malmström och Johanna Steen är värdar för en workshop där du får möjligh...
Läs mer...
Almedalsveckan: På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Göran Alsén, MiL Institute och Björn Zackrisson, Skånevård Sund, söker efter djä...
Läs mer...