Citat-mobil

MiL Foundation Forum

MiL Foundation Forum är en unik mötesplats för nyfikna och banbrytande aktörer som alla delar ett intresse för ledarskapsutveckling. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor.

För dig som är företagsrepresentant erbjuder MiL Foundation Forum inspiration och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling – men också kring din egen personliga och professionella utveckling.

MiL Foundation Forum är detsamma som vi tidigare benämnde MiL Institutes "Medlemserbjudande", se listan till höger över MiL Institutes medlemsföretag.

Årsavgift

Det finns tre nivåer av årsavgift baserad på organisationens storlek: ordinare, koncern och mindre. Avgiften är i sin helhet skattemässigt avdragsgill och ska ses som en serviceavgift.

Ordinarie – SEK 20 000 per år

Formulär för Ordinarie »»

 

Koncern – SEK 40 000 per år

  • Företag med flera dotterbolag, divisioner eller underavdelningar.

Formulär för Koncern »»

 

Mindre – SEK 12 000 per år

  • Företag eller organisation med färre än 200 anställda eller mindre än 200 miljoner i omsättning.

Formulär för Mindre »»

 

Hur går det till?

Organisationen utser en eller flera representanter som har särskild tillgång till, och kontakt med, MiL Foundation Forum, exempelvis företagets VD, personaldirektör eller den med det övergripande ansvaret för organisationens ledarskapsutveckling. Dessa personer får genom medlemskapet i MiL Foundation Forum tillgång till en rik och inspirerande gemenskap av kollegor för erfarenhetsutbyte och fortgående professionell och personlig utveckling.

Genom att aktivt delta i MiL Foundation Forum (workshops, seminarier, konferenser, tanke-smedjor, erfarenhetsutbyte och nätverksträffar etc.) har både person och organisation möjlighet att ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som MiL Foundation Forum rymmer. Organisationens företrädare är därför med fördel en nyfiken aktör med intresse för ledarskap som delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och idéer för nätverkets bästa.

MiL Foundation Forum är en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling kring ledarskap där representanter från akademi, offentlig, privat och ideell sektor samlas och där alla parter i forumet kan ta initiativ till samtal kring de ledarskapsutmaningar de möter, samt stötta en fortsatt stark skandinavisk ledarskapskultur genom att göra sin röst hörd i aktuella ledarskapsfrågor.

Observera att MiL Foundation Forums aktiviteter, till exempel vår ledarskapskonferens, workshops, seminarier etcetera även är öppna för övriga organisationsmedlemmar. Med reservation för platsbrist och hänsyn till en bra spridning av representanter från deltagande organisationer.

 

 

MiL Foundation Forum

Alfa Laval AB

Bona AB

Exportkreditnämnden

Fastighets AB Briggen

Findus Sverige AB

FlexLink AB

Folksam

Göteborgs Stad

IKEA Group of Companies

Klippans Kommun

Lindsténs Elektriska AB

Malmö högskola

Malmö Stad

Nordic Sugar AB

Region Gävleborg

Region Skåne

Röda Korset

Samhall

Stampen

Statens Fastighetsverk

Sveriges Television AB

Sweco Sverige

Vafab Miljö AB

Veidekke ASA

Volvo Car Corporation

Volvo Group

Västra Götalandsregionen

Xylem Water Solutions AB

 

 

MiL Foundation Forum – gå med nu!

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum!

Johanna Steen

telefon040-10 50 04
pennajohanna.steen

Johanna Steen
MiL Foundation Forum