Citat-mobil

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

E-postadress

MiLprogrammet för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef?

Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig av dina styrkor och hur tar du tillvara på dina medarbetares potential? I takt med att du får mer erfarenhet och ökad självinsikt faller många av bitarna på plats.

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt chefskap. Du har några års erfarenhet som ledare eller är på väg in i en ledarroll. Projektledare, processledare och specialister är också välkomna. Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som ger dig verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Genom att kontinuerligt under din chefskarriär fylla på med kunskap och energi så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas. Du träffar nya människor som ger dig ett nätverk och som gör att du kan tillföra nya perspektiv in i din verksamhet.

MiLprogrammet för nya chefer – överblick

Personligt ledarskap

 • Ökad självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap.
 • Större förståelse för dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden.
 • Kompetens att coacha och stärka dig själv och dina medarbetare.
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition.

Team och kommunikation

 • Ökad förståelse för effektivt arbete i grupper utifrån människors olikheter och kompetens.
 • Kunskap om teamfenomen och hur du utvecklar väl fungerande team.
 • Insikt om beslutsprocesser och hur man skapar ökad delaktighet och ansvarstagande.
 • Kompetens att skapa och genomföra bra samtal och möten.
 • Träning och verktyg för framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap.

Makt, kultur och värderingar

 • Ökad förståelse för hur kultur, normer och värderingar samverkar.
 • Ökad medvetenhet om din värderingsgrund och om dina antaganden om verkligheten.
 • Praktiskt arbete och ökad insikt om etiskt ledarskap.

Strategi och förändringsledning

 • Ökad förmåga att driva förändringar och hantera motstånd.
 • Modeller och verktyg för strategiutveckling och organisationsutveckling.
 • Tid för arbete med dina egna strategiska utmaningar.

Livslångt lärande och utveckling

 • Betydelsen av lärande och utveckling för ett hållbart ledarskap.
 • Reflektioner och handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

Programledningen har ordet

MiLprogrammet för nya chefer är en unik möjlighet att forma och stärka ditt ledarskap med utgångspunkt i vem du är och vad du vill.

Chefskapet är en spännande och utmanande position, om än stundtals ensam. Verkligheten du jobbar i är i ständig förändring. Det kan vara snabba kast och mycket ovisshet och det kan vara svårt att hitta den nyckfulla balansen mellan handlingskraft, lyhördhet och delaktighet som krävs för att leda andra idag.

Under nio månaders tid får du möjlighet att regelbundet stanna upp och reflektera, ta ut distansen och få nya perspektiv på både dig själv och din verksamhet. Att bli inspirerad, utmanad och att lära av andras erfarenheter – vara del av en stark gemenskap – kommer att ge dig stöd och kunskap för din fortsatta utveckling.

Programmet är nära kopplat till din specifika situation och ditt chefsuppdrag – ämnet du studerar är dig själv, din organisation, ditt uppdrag, din livssituation och dina utmaningar.

Du kommer att få praktiska verktyg, modeller, teorier – men det viktigaste är att du får tillgång till den kunskap och erfarenhet du redan har, inblick i andra organisationer och möjlighet att lära av andra i liknande situation. Tillsammans bygger vi ett nätverk där vi agerar mentorer för varandra. Att utvecklas som ledare är en individuell utvecklingsresa som du inte behöver göra ensam.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans,

Johanna Steen, Alexandra Zetterman Åbrandt & Pontus Wadström
Programledningen för MUC30

 

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MUC)

Omfattning

14 dagar under ett år

Startdatum

MUC30: 29 mars 2017
MUC 31: Mars 2018, skicka intresseanmälan
till: jessica.bresby@milinstitute.se

Plats

Klippan, Stockholm och Berlin

Pris

SEK 79 000 för medlemsföretag
SEK 84 000 för övriga

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 28 000

Priser exklusive moms.

MUC 30

Tider för internaten

 1. 29-31 mars 2017 (Klippan, Borgen)
 2. 10-12 maj 2017 (Klippan, Borgen)
 3. 6-8 september 2017 (Berlin eller Sverige)
 4. 18-20 oktober 2017 (Stockholm eller Klippan)
 5. 30 nov-1 dec 2017 (Klippan, Borgen)

Anmälan MUC 30

PROGRAMLEDNING

Johanna Steen

Johanna Steen
Programchef 
Psykologexamen. Bakgrund inom ideell sektor med handledning av interkulturella grupper. Mångårig erfarenhet som programchef och handledare i MiL och jobbar främst med målgruppen nya chefer. Stöttar och utmanar nya chefer att utveckla en ledarskapspraktik som är rotad i självkännedom, reflektion, dialog och nyfikenhet. Storytelling och improvisationsteater är några av Johannas kreativa verktyg.

Läs mer...

 

Alexandra Zetterman ÅbrandtAlexandra Zetterman Åbrandt
Programledare
Examen i medie- och kommunikationsvetenskap. Arbetar till vardags som Event & Communication manager, Business plan Integration på IKEA of Sweden. Bakgrund inom politiken och stor erfarenhet av kommunikations- och förändringsarbete. Alexandra fokuserar på möjligheter och har stort intresse för affärs- och organisationsutveckling, på människans förmåga att nå sin fulla potential och på teorin om att arbetsglädje ökar effektiviteten och generar goda affärer.

 

Pontus WadströmPontus Wadström
Strategiresurs
Pontus är idag verksam som företagare, forskare, lärare och författare inom strategi och förändring. Doktorand i industriell ekonomi på KTH samt civilekonom och beteendevetare. Han har tidigare arbetat som managementkonsult och som ansvarig för strategi- och förändringsfrågor i näringlivet.

 

jessicabresby

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program