Citat-mobil

Många företag och organisationer som MiL Institute arbetar med har behov av att driva förändringar och finna snabbare sätt att integrera system och verksamheter. Det mest effektiva i ledarskapsutveckling enligt oss är att använda organisationens naturliga förändringsprocesser som plattform och utgångspunkt.

ARL – Action Reflection Learning® är en metodik som är skapad av MiL Institute för mer än 35 år sedan (och ett registrerat varumärke), vars konsekvens blir att man lär sig samtidigt som man utvecklar verksamheten. Detta benämner vi som ”earning while learning”. Vårt grundläggande förhållningssätt är att alltid låta uppgiften komma i första hand. Vi ställer det som ska göras i fokus och designar lärandet runt detta. På så vis blir ledarskapsutveckling en konsekvens av att få jobbet gjort.

 

The Story of Action Reflection Learning

MiLConcepts 8

En inblick i hur ARL® har utvecklats under åren och en beskrivning av hur särskilt relevant viktiga beståndsdelar som exempelvis reflektion och lärcoachens roll är för ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling idag.

The Story of Action Reflection Learning ... 

Exploring the Many Meanings of Action Learning and ARL®

MiLConcepts 8

Victoria J. Marsick delar med sig av sin långa erfarenhet av Action Learning och ARL®. Genom en jämförelse av ARL® med olika former av Action Learning bidrar denna artikel till en ökad förståelse för ARLs särart samt för dess unika betoning på lärandecoachens roll att främja reflektion och perspektivväxling.

Läs mer...

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program