Citat-mobil

MiL Lab

Ledarskapsutveckling i en experimentell arena

MiL Lab är en experimentell arena inom MiL Institute som har som uppgift att finna nya, roliga och effektiva sätt att utveckla ledarskap och verksamhet. MiL Lab är nyskapande med MiLs rötter där människan och hennes inneboende möjlighet är i fokus. Vi tar ut svängarna med ARL – Action Reflection Learning®, söker former som berör hela människan och ökar förståelsen för helhet och system.

 

Konsten i ledarutveckling

konsten i ledarutveckling

"Beauty is truth, truth beauty,
– that is all Ye know on earth,
and all ye need to know."
– John Keats, "Ode on a Grecian Urn"

Läs mer...

A Helpful Way to Innovation and Learning

konsten i ledarutveckling

The theatre entrance
I artikeln beskrivs hur teater är en av många vägar till kreativitet, nytänkande och perspektivskifte.

Läs mer...

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program