Citat-mobil

Att resa ut i världen och se hur andra gör skapar ett revitaliserande korsdrag i utvecklingsarbetet. Man behöver emellertid inte resa till främmande länder för att få nya perspektiv på sin egen verksamhet. Beroende på bakomliggande syfte kan resan antingen gå till något välbekant, vilket innebär en fördjupning av det man redan vet, eller till något okänt, vilket ger nya perspektiv.

Som ett led i att se lärtillfällen i alla situationer och i att ta vara på dem när de uppstår i vardagen börjar MiLs lärresor i vissa fall så snart som man stiger på planet eller på tåget. MiL använder sig gärna av resan till mer än transport och olika miniprojekt kan ibland påbörjas redan under resan eller i direkt anslutning till den.

Exempel – Att lära av historien – Vietnam

Som en del av att förstå förändring besökte deltagarna i ett MiLprogram Vietnam och de 25 mil långa Cho Chi tunnlarna vid den nordvietnamesiska basen utanför Saigon. Tunnlar, som byggdes av vietnamesiska familjer i ett försök att undkomma bomber under kriget.

Under 10 år levde där tusentals personer under jorden. ”Varför gav de inte upp, åtminstone efter några år?” var en av många frågor som deltagarna diskuterade. Ett annat centralt tema under resan var vikten av mening för att klara av hinder och motgångar.

Exempel – Att lära av historien – Florens

I syfte att skapa större förståelse för nytänkande och för vad som ligger till grund för en innovativ kultur besökte deltagarna i ett MiLprogram staden Florens i Italien.

Hur kom det sig att konst, kultur och filosofi, genom Michelangelo, Da Vinci och Machiavelli tog ett sådant kvantsprång under en så kort tidsperiod? Hur skapades förutsättningarna till detta innovativa genombrott?

Under en dag i Florens fick deltagarna möjlighet att själva skapa sig en teori om vad som låg bakom denna era av innovation. I mindre grupper genomfördes intervjuer med professorer, företagare och vanliga florentinare för att utforska vad historien kan lära oss om förutsättningar för innovation idag.

 

Out of the box – MiL Partner Program in New York

MiLConcepts 8

De två författarna tar oss med på en resa till New York City. Genom reflektion, konst, spännande matkultur, oväntade möten, okända miljöer och främmande traditioner etcetera, ges deltagaren möjlighet att vidga perspektiv och förståelsehorisonter.

Läs mer...

 

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program