Citat-mobil

Att utveckla sitt ledarskap genom att ta ansvar för ett verkligt och angeläget affärsprojekt har allt sedan början varit ett kraftfullt och effektivt verktyg för MiL Institutes sätt att arbeta med ledarskapsutveckling. Under åren har vi även utvecklat en kortare, dagslång variant som går under namnet miniprojekt. 

Pressen att vid slutet av dagen kunna leverera ett användbart resultat sätter strålkastaren på den viktiga ledarskapsuppgiften att få jobbet gjort utan att riskera gruppens integritet genom att prioritera och förenkla.

Grupprocesserna under miniprojektet speglar ofta olika problematiska situationer i det verkliga livet där kommunikation, reflektion och relationer inte sällan blir lidande i jakten på resultat. Under press är det lätt att bortse från respekt, delaktighet och de möjligheter som finns i uppdraget och i gruppen. MiLs coacher har därför en viktig uppgift att efter avslutat uppdrag, tillsammans med deltagarna och med hjälp av feedback och reflektion, sätta ord på upplevelsen och främja ett annat förhållningssätt i framtida situationer. Detta lärande har man nytta av också i projekt som inte är satta under stark tidspress.

Dagsverke

Dagsverke är en övning där deltagarna under en dag utför reella uppdrag ute i verkligheten. Uppdragen är skräddarsydda efter deltagares specifika utvecklingsbehov. Utmärkande för Dagsverke är att man genom en relativt enkel och kostnadseffektiv design når många (för ledaren) viktiga utvecklingsområden; att vidga komfortzonen och bli medveten om egna oanvända resurser, att utveckla aktörskap/entreprenörskap, samt att designa lärande för andra.

 

 

“How can we best optimize our resources?”

Baby Home - a charity voluntary organisation

MiL Institute Contributes with Consultancy Work to Chinese Organisations.

 Läs mer...

Framtida Ledare – en satsning i Malmö stad som berör hela organisationen

MiLConcepts 8

Hur MiLs lärfilosofi ARL tillsammans med Malmö stads särskilda behov förverkligas i en specifik programdesign och slutligen i en konkret upplevelse för deltagaren.

 Läs mer...

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program