Citat-mobil

Skuggning bygger på att man vid ett eller flera tillfällen skuggar en annan person i dennes arbete utifrån en struktur som säkrar lärandet genom förberedelse, perspektiv och reflektion. I valet av person att skugga är det bara den egna fantasin och ambitionen som sätter gränser för vad som är möjligt.

Att följa en annan chef i dennes vardag kan ge ny energi men också ge distans till det egna ledarskapet. Med ett byte av perspektiv finns möjlighet till fördjupad förståelse för ledarskapets komplexitet.

En lyckad skuggning bygger dock på förberedande reflektioner, research och en tydlig överenskommelse med den man ska skugga i fråga om exempelvis lärmål och feedback.

Skuggning har många olika användningsområden vid sidan om ledarutvecklingsprogram och individuell coachning:

  • Coach skuggar coachee
  • Adept skuggar mentor och vice versa
  • Chef skuggar annan chef inom/utom organisationen
  • Coach skuggar VD i samband med Ledningsgruppsutveckling
  • Ny på jobbet skuggar erfaren i organisationen
  • I en konfliktsituation kan de olika parterna få skugga varandra för en ökad förståelse för varandras sammanhang

Kostnadseffektivitet

Anders Colstrup, ledarskapsutvecklare MiL InstituteAnders Colstrup, Senior Partner hos MiL Institute, har lång erfarenhet av skuggning som metod för ledarutveckling.
Skuggningens kostnadseffektivitet är enligt honom en av de stora fördelarna.

Följ favoriten i hälarna

arl skuggning

Att skugga en ledare i arbetet för att själv lära sig ledarskap är en beprövad men inte så vanlig metod. Trots det är skuggning både kostnadseffektivt och enkelt att genomföra.

Läs artikeln från P&L...

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program