Citat-mobil

”Organisationsspel

Transition workshop för stora grupper

TårtfabrikenVi erbjuder Tårtfabriken – ett transition event för stora grupper som vill förflytta sig snabbt på kort tid i en specifik fråga. Tårtfabriken är en Action Reflection Learning-process som bl a innehåller ett skräddarsytt organisationsspel med reflektion och utarbetande av handlingsplan.

Antal personer: 20-130

Omfattning: 1-2 dagar

 

Exempel

Frågor som tidigare deltagare i Tårtfabriken har arbetat med

  • Det finns vattentäta skott i vår organisation. Vi behöver bli bättre på att samverka för att uppnå en större helhet.
  • Marknadsoptimering genom kommunikation, samarbete och lärande.
  • Vi vill bli bättre på att hantera kontinuerlig förändring för att svara an på ständigt nya krav från marknaden.
  • Samverkan – att gå från ord i strategidokumentet till handling i vardagen.

 

Processen

1. Formulera fokus och design av workshop

I förberedelserna så formulerar organisationen en specifik frågeställning som de vill arbeta med. MiL designar en spelhandling och en arbetsprocess.

2. Syfte och målbild

Workshopen inleds med att organisationens ledning presenterar syftet med dagarna. Temat sätts i relation till nuläge och vision .

3. Tårtfabriken- ett organisationsspel

Tårtfabriken är ett upplevelsebaserat organisationsspel där deltagarna tillsammans utmanas att starta, driva och utveckla en tårtfabrik, så att den blir effektiv, kompetent, kvalitetsmedveten, lyhörd och kreativ. Allt detta i sker i en kravfylld miljö med realistiskt tryck från konkurrenter, leverantörer, kunder och ägare.

Grundkonceptet för fabriken är ett drama som drivs fram utifrån deltagarnas agerande och spelledningens interventioner. Omstrukturering i form av att organisationer slås ihop, produkter utvecklas och marknaden svarar. Tidsbrist, resultatkrav och förändringsarbete. Handlingen kan skruvas mot specifika fenomen som affärsutveckling, ”diversity”, produktutveckling. Andra fenomen som ledarskap, kommunikation, team, gränser och förändringsprocesser är ständigt närvarande.

4. Reflektion och lärande

Vi reflekterar över upplevelserna i Tårtfabriken och kopplar dessa till teorier och några i förväg valda begrepp som är viktiga för organisationens fråga, t.ex. kommunikation, ledarskap och motivation. Deltagarna får möjlighet till att både ta emot och ge feedback till varandra.

5. Från ord till handling

Utifrån reflekterade upplevelser och identifiering av de viktigaste nyckelfrågorna formuleras nu en handlingsplan på storgrupps-, delgrupps- och individnivå. Här arbetar vi med en rad arbetssätt utifrån organisationens specifika behov.

  • ”Walk the talk”, skuggning av arbetsgruppens ordinarie möte och feedback på detta.
  • Arbetsdukar som syftar till att i en stor grupp arbeta fram frågor och planer.
  • Appreciative Inquiry – bygga på det goda exemplet för att finna nya vägar.
  • Scenarioteknik.

 

Kontakta för offert

yvonneolsson

telefon040-10 50 08
pennayvonne.lindqvist.olsson

Yvonne Lindqvist Olsson
Projektledare företagsinterna program