Citat-mobil

MiLprogram


on

Ett MiLprogram under åtta halvdagar november 2015 – maj 2016

b2ap3_thumbnail_chefer_illu_300.jpgVi menar att de flesta chefer behöver bli mer kreativa i sitt ledarskap. Chefer måste kunna skapa en miljö som inspirerar medarbetarna till kreativitet och innovation. Oavsett om det handlar om att ta fram en marknadsstrategi för att vinna nya kundgrupper, förkorta utvecklingstiden för produkter eller hitta bättre sätt att leverera tjänster.

Kreativitet är en konkurrensfördel, kanske den största?

 • Vad kan vi lära från organisationer som har en lång tradition av kreativt arbete?
 • Hur kan man skapa kreativa miljöer och sammanhang för sitt team?
 • Vad innebär rollen för chefen som kreativ facilitator?
 • Hur leder du ditt team till att skapa en innovationsplan kopplat till övergripande strategier?
 • Hur skapar du ett kreativt samarbete i ditt eget team och med andra delar i organisationen?
 • Hur kan ett coachande ledarskap förbättra teamets kreativitet?

Dessa frågeställningar är några av dem vi kommer att ta upp i MiL Institutes nya program som vänder sig till dig som vill utveckla ditt kreativa ledarskap. Under åtta halvdagar får du verktyg, idéer, tips och stöd om hur du på ett kreativt sätt kan leda ditt team.

 

Datum

 

Åtta halvdagar 08.30 – 13.00 inklusive lunch

 1. Mina mål för ett mer kreativt ledarskap - 5 november
 2. Hur får vi igång kreativiteten? - 23 november
 3. Att leda med vision och mål - 17 december
 4. Coachande ledarskap gör medarbetare mer kreativa! - 25 januari
 5. Att leda kreativa processer - 9 februari
 6. Kreativitet och förändring - 11 mars
 7. Vart tar du ditt team och följer de dig? - 15 april
 8. Ta hand om dig och din kreativitet! - 10 maj

Plats

MiL Institute, United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Pris

35 000 kr exkl. moms.

 

Anmälan

 

Anmälan till programmet Kreativt ledarskap görs till:

Tone Lennesiö, tone.lennesio@milinstitute.se eller telefon: 08-406 63 31

 

Programledning

 

ElisabethBackElisabeth Back
I koncernledningen för Fagerhult med ansvar för varumärke, innovation och marknadsföring. Innan dess var hon global innovationschef på The Absolut Company och nordisk marknadsdirektör för Henkel.

johannabaagoe100Johanna Baagøe
Johanna arbetar med ledarutveckling och ledningsgrupper som konsult i MiL Institute. Hon har 15 års chefserfarenhet från olika positioner i näringslivet.

 


on

MiL Personligt LedarskapIdag utmanas organisationer att kontinuerligt utveckla nya förhållningssätt och att åstadkomma mer med mindre resurser, i allt snabbare takt och i en allt mer komplex miljö. Många tror att det går att organisera för detta. Vi menar att organisering är en nödvändig förutsättning, men att det också krävs en förmåga till improvisation.

”Real results are not so much the product of actions as of interactions”

I klartext betyder detta att organisationer behöver medarbetare, vare sig de är chefer, projektledare eller specialister, som i sin roll kan etablera goda samarbetsformer och som verkar för organisationens mål med de resurser som står till buds.

Det betyder att man utifrån sin roll kan leda ett gott arbete om man förstår egna och andras drivkrafter, den organisatoriska kontexten med dess begränsningar och möjligheter.

Vi menar att modet att praktisera Olydnad – Självständighet – Innovation med omdöme bidrar till att lösa praktiska problem på ett effektivt och kreativt sätt. Detta är något vi behöver mer av snarare än att söka efter standardiserade och likriktade lösningar.

Dessa tankar har vi utvecklat inom programkonceptet MiL Personligt Ledarskap.


on

”Art is about paying attention” har en gång den amerikanska elektromusikartisten Laurie Anderson sagt. Det var också fokus för startinternatet i MiLprogrammet för Erfarna Chefer som nyligen ägde rum på Dunkers Kulturhus .—Konsten och samtalet är centrala instrument för att träna upp sin förmåga att se vad som händer i andra och i sig själv, och att sedan få redskap och träning i att hantera dessa upplevelser, berättar programchef Katarina Billing.

Det konstaterades nyligen att var åttonde arbetande svensk är chef. Det är således mer än 500 000 ledare som påverkar starkt inte bara resultatet utan också klimatet och välbefinnandet på våra arbetsplatser. I MiL försöker vi att möta dessa kulturarbetare (se DN 2011-02-06) med bland annat just kultur, i alla dess former, konst, litteratur och skapande gestaltning – för att nämna något.

—Joseph Beys sa en gång: ”Every man is an artist”. I MiL säger vi "Ledarskap är inte ett problem att lösa utan ett mysterium att förstå", och denna syn har vi också på människan. Ett MiLprogram är en upptäcktsresa vi gör tillsammans där vi använder de flesta av våra sinnen, berättar Katarina Billing vidare.

I de utvärderingar som både gjorts på ledarskapsprogrammen externt men också internt kan vi konstatera att effekterna är tämligen stabila. Ledare som gått MiLprogrammet för erfarna chefer ökar avsevärt sin kompetens att ha ett reflekterande förhållningssätt, skapa en lärande organisation, arbeta strategiskt och hantera maktstrukturer och genusstrukturer.

Läs mer om effekterna av MiLprogrammen för erfarna chefer här (pdf).
Läs mer om konst i MiLprogram här.

Är tillit bara något trevligt eller är det också effektivt?
21 september i Stockholm och 12 oktober i Malmö MiLseminarium I ett två timmar långt seminarium kommer vi att utforska begreppet tillit och fördjupa så långt det går. Vad är tillit egentligen? Hur s...
Läs mer...
Programledningen för nästa MiLprogrammet för erfarna chefer
Nästa års MiLprogrammet för erfarna chefer leds av ett väl sammansatt gäng av MiLkonsulter med bred erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling. Här finns expertis inom strategi och organisation,...
Läs mer...
Strategy Consultant / Business Developer to MiL Institute AB in Stockholm and Malmö
    Job description   We seek a unique professional with a profound knowledge of how to help corporations become agile, innovative and profitable through cultural transformation.MiL...
Läs mer...
Resan inåt – ett tillfälle att landa i dig själv
MiLseminarium - 18 april i Stockholm och 25 april i Malmö   Välkommen till ett seminarium som ger dig inspiration att förtydliga din position just nu. Du får också möjlighet att undersöka i vil...
Läs mer...
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen?Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper?Passar jag som chef i strategiska situationer?Hur fungerar hjärnan när det...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...