Citat-mobil


on

Lena Bergström, VD MiL InstituteDet förtroende som finns mellan människor i en organisation har stor betydelse för hur enkelt respektive hur svårt det är att genomföra förändringar och med vilken framgång vi hanterar komplexitet. Förtroende bestämmer hastigheten på innovations- och förändringsprocesser, både i företag och samhälle.

För många organisationer vi möter är förändring synonymt med ett ständigt skruvande i arbetsprocesser, vilket ofta handlar om att göra mer med mindre resurser. Idag är denna form av inkrementell förändring – ”business as usual” – och går i princip att administrera fram.

I MiL Institute tror vi att framtiden kommer att kräva mer radikala förändringar av oss alla på en rad områden. Både av konkurrensskäl, men också för att vårt samhälle ska hänga ihop på ett hållbart sätt.

Hur kan vi tillsammans möta en mer krävande verklighet?

I hela Europa ser vi nya finansiella, sociala, miljömässiga och politiska utmaningar parallellt med ett tilltagande förtroendeglapp, framför allt gentemot företeelser som politik och näringsliv. Förmågan att skapa samverkan och bygga förtroende mellan självständiga enheter är avgörande för att finna och implementera nya innovativa lösningar.

Vi vill på alla sätt understryka vikten av att tillsammans bygga och utveckla förtroende i näringsliv och samhälle. I genomgripande förändringsprocesser och i komplexa system är just förtroendet i dessa ”mellanrum” det som avgör hur väl helheten fungerar – och hur snabbt systemet kan anpassa sig till nya omständigheter.

Ett relationellt ”förtroendekapital” kommer att vara direkt konkurrensavgörande.


Vi vet att ledare som har förmågan att etablera tillit i relationer med medarbetare, kunder och andra intressenter skapar förutsättningar för utveckling, lärande och förändring. Förtroende är något vi bygger långsiktigt tillsammans. Nu vill vi tillsammans med er föra en dialog om hur vi kan åstadkomma detta, inte bara i våra organisationer utan i samhället i stort.


Lena Bergström, VD MiL Institute

Tagged in: tillit trust

on

Reflektion i årskrönikans högtid


Idag är det den 29 december. 364 dagar avverkade, 2 kvar innan 2012 avtackas och vi ringer in 2013 med sedvanligt firande och hoppfulla löften inför det nya året.

Gran:blogg

Årets sista dagar, och vi befinner oss därmed i kröniketider med tillbakablickar över 2012 års individuella prestationer och kollektiva katastrofer. Till sällskap har vi i kväll på SVT slottsfina stjärnor som ser tillbaka och minns, inte bara det gångna året, utan livets och karriärens alla höjdpunkter och dalar.

Det är ingen slump att program som ”Stjärnorna på slottet” (där folkkära artister delar med sig av sina liv och blir än mer folkkära) sänds nu i årsskiftet och att detta stjärnspäckade möte lockar och håller oss kvar som tittare.

Det slår an ett behov som finns inom oss alla, i varierande grad, och som särskilt blossar upp vid årsskiften och andra övergångar och tidsmarkörer som vittnar om livets gång (födelsedagar, årsdagar, studenten, årstider).

Som meningsskapande och meningstörstande människor behöver vi ständigt stanna upp och förstå vad vi har varit med om – inte bara för att greppa det förflutna utan också för att hantera det som vi är i just nu och det som komma skall.

IMG_0164

De flesta av oss har någon form av rutin – morgonreflektion/kvällspromenad – eller återkommande umgänge – fredagsfika, after work – där vi får möjlighet att enskilt, eller i samtal med andra, öppna upp och reflektera – inte bara kring vad vi har varit med om utan också hur vi kan förstå det. Tillfällen då vi kommer i kontakt med oss själv och andra, får inblick i varandras liv för att jämföra och få perspektiv på våra olika upplevelser och livsresor.

Men det blir allt svårare att få till dessa möten. Allt färre fristäder för reflektion och utforskande samtal, vare sig det gäller i vardagen eller vid särskilda högtider. Samtidigt är behovet allt större i en världsordning, ohållbar, som frestar på allt från individ till samhälle, och framför allt, vår planet.

Ge dig själv reflektion i julklapp


iStock_000002337165Medium_LU

Så, ge dig själv en sen julklapp – tid och rum att reflektera över året som är och årets som är i antågande. Enskilt eller tillsammans med andra.

Hellre än löften givna i bakfylle-(eller matkoma) ångest på andra sidan nyårsfirandet– ge dig själv resten av året till att bara vara och se var det tar dig.

Det finns inget Rätt eller Fel!

Lutad mot väggen, farligt balanserades på ryggkanten av en av två vita soffor i mitt vardagsrum står en 2,5 x 1,5 meter stor white board som jag köpte av MiL när kontoret flyttade till Malmö. Här tycker jag om att vara. Här kan jag tänka och den vita soffan, som inte är så vit längre, vittnar om det i mängden av pennfläckar och flagad färg från tavelsudden. Ögonblick av lycka finner jag framför en white board, gärna tillsammans med någon annan.

Whiteboard:blogg

Det finns inget Rätt och Fel sätt att reflektera. Det viktigaste är du har en fristad i form av TID och RUM (vare sig det är fem minuter, timmar, dagar eller år) och en lyhördhet för hur du vill göra och vad din specifika kontext tillåter dig göra. Och om den inte tillåter rum för reflektion – då är det kanske dags att skapa det?

  • Ligg på soffan – en timme eller varför inte en dag – och titta i taket

 

  • Promenera – ensam eller med sällskap

 

  • Fika med en vän

 

  • Skriv eller rita på din kammare, på tåget till jobbet, på café

 

  • Ha en stor fest

 

  • Etc. etc.

Årets sista uppdrag – reflektion

Mitt sista uppdrag innan jul var att stötta en arbetsgrupp att reflektera över det enskilda och gemensamma arbetet det gångna året. Jag har listat några av frågorna vi använde som stöd och inspiration.

Du är välkommen att se om du kan hitta något som du kan ha användning för.

Ingångsläge – 2012

  • Vad var min situation på väg in i 2012? Vad stod jag i? Var kom jag ifrån?
   Vad var min bild av det kommande året? Vad visste jag? Initiala tankar och känslor?
  • Vad trodde jag skulle bli viktigt? Ambitioner – nyårslöften?
   Vad skulle bli den Stora frågan 2012?

Under vägen

  • Hur förändrades detta över tid? Min bild, förståelse, livssituation, jobbsituation?
  • Vad har hänt under året som fått betydelse för mig och hur? Vad står ut? Vad har varit avgörande?

    • Viktiga personer och relationer

    • Milstolpar

    • Vändpunkter

    • Beslut

    • Möten/samtal

    • Händelser
  • När var jag på topp – flyt, energi, närhet och engagemang?
  • När var det tungrott, grått, isolerat och fattigt?
  • När var känslan av sammanhang som störst? Då livet var hanterbart, begripligt och meningsfullt? Hur kom det sig?


Ett tips för att få överblick över året kan vara att ta hjälp av olika källor som till exempel din dagbok, kalender, foton i telefonen, tidslinjen i ett ev. Facebook-konto, inlägg på Twitter eller Instagram.

Ingångsläge 2013

  • Hur är det nu? Tankar och känslor, vecka 52, 2012?
  • Vad tar jag med mig från 2012 – i insikter, tumregler, experiment inför nya året?
  • Hur vill jag ha det 2013? Vad kommer bli viktigt för att uppnå det? Vad är det första steget jag kan ta vecka 1 2013?

Ingen recension och inga Action plans idag!

Obs! Försök hålla dig från att göra action plans, med detaljerade steg för framgång. Inte nu.

Försök stanna kvar i den stora känslan, måla upp och se den stora bilden av hur du vill ha det. Istället för att pränta ner ett recept att följa – prova att välja den princip eller värdering som du vill ska genomsyra den kommande tiden, dina relationer och det du gör.

För detaljerade steg för tidigt, gör en lätt besviken, lätt att tappa modet när det inte blir som man planerat. Och det blir aldrig som planerat. Som tur är.

Recensera inte – reflektera! Idag låter vi den inre kritikern svälta. Träna dig att se utan att värdera. Det här är svårt. Om du märker att du snabbt hamnar i uppdelningar i Rätt/Fel, Bra/Dåligt så ta en vända till. Och en till efter det.

Var nyfiken på dig själv:

  • ”Det här är intressant!” ”Hur tänkte jag där?” ”Hur kommer det sig att jag tänker så?”

Ställ frågor till dig själv – hur bedömer jag mig själv? Vilka tolkningar gör jag och varför? Och vad får de för konsekvenser? Hur begränsar de mig? I hur jag ser på mig själv? Hur skulle jag annars kunna tänka?

2013 – färre åskådare och fler aktörer

”Stjärnorna på slottet” är bra TV. Bra samtal, bra underhållning. Samlade på ett slott - avskilda från den yttre världen. En fristad med tid och rum för samtal. En distans som ger perspektiv på vardagen. Mänskliga möten mellan personer inom samma skrå - de är artister, kändisar, "stjärnor" – som står inför liknande utmaningar i hur förhålla sig till position och uppgift att underhålla massan. Alla i gruppen blir sedda och hörda - en dag var i fokus. Det finns en nyfikenhet på sig själv och på den andre. En gemenskap där man tillsammans kan fira bedrifter och sörja svåra tider och där det finns möjlighet att lära av varandra. Det är intressanta möten mellan en blandning av stjärnor som är ”lagom” lika/olika (man skulle kunnat ta ut svängarna mer).

Det är ett program som använder sig av många av de principer som vi själva använder oss av i MiL Institutes ledarskapsprogram. Då för att skapa tid och rum för lärande, experimenterande och reflektion. För att stötta våra chefer att att utveckla en medveten ledarskapspraktik, utbyta erfarenheter, stötta och utmana varandra och lära av varandras olikheter. I kväll, på slottet på TV, ger samma principer underhållning för oss i tv-sofforna att ta del av.

Men... hellre än att bli underhållen och se på andras (mer eller mindre regisserade) möten, vill jag skapa mina egna. Hellre än vara nyfiken på stjärnan på slottet vill jag vara nyfiken på den i soffan bredvid mig, på mig själv eller varför inte på min egen lilla/stora värld.

Inför 2013 – och det här inget löfte men väl ett förhållningssätt -  mer aktivt utforskande och mindre passiv underhållning.


Johanna Steen, MiL Institute


on

by Katarina Billing, MiL Institute


How do we develop managers that lead with the end in mind?


Lars Cederholm, MiL Institute at Global Forum Lars Cederholm, MiL Senior Partner, was also this year’s Dilworth Award recipient for ”Outstanding professional achievement in the field of Executive Education and Action Learning”.


This was one of the many challenging questions raised at the start of The 17th Global Forum on Action Learning in Yokohama. The theme of the year is: ”Global Leadership: Greater Understanding, Sharing and Solidarity”. Present in Yokohama were a team of representatives from MiL Institute, consisting of Katarina Billing, Jonas Janebrant and Lars Cederholm hosting a seminar on ”Action Reflection Learning and Leveraging the Space In-Between”.

One of many noteworthy contributors was General Electric’s Senior HRM Asia Pacific, Nina Nijs Dankfort, who shared GE’s way of working with Action Learning and Business Driven Leadership Development. For Nina Nijs Dankfort, one of the objectives of their development initiatives is for the leaders to realize that one of their tasks is to leave a real legacy behind. This, at a conference, taking place in a country where the Fukushima accident still has an immense impact on the nation and its people. Sustainability issues are really at the core in Japan, presently struggling with a shortage of energy of at least 30 % .

One of the most thought provoking moments of the conference, was Unilever’s Jacqueline Yew’s seminar on ”Common Dilemmas of Executive Development”, where for example the term VUCA-world was introduced. A Volatile world of Uncertainty, Complexity and Ambiguity. That is the environment where the leaders will have to be able to lead today in Asia and elsewhere. Looking at the first follower and not only at the leader was one of her recipes for leadership development.

It has been four days with lots of concern for our common future and for the great tasks that are in front of us which need to be led, and that there are no perfect solutions more like a lot of really demanding questions.

The Shunmyo Masuno, Zen Priest at the Kenjio Temple and a renowned Landscape architect really captivated it beautifully at the session in the lush Japanese Sankeien Garden: If we seek for perfection where will spirituality and humanity find its place?


on

So life is complex... but does it have to be so complicated?


"An ever-higher rate of complexity and diversity at an ever-increasing speed…"
These are common, and current descriptions, in management literature, recounting the challenges organizations face, not only today, but also what they have been dealing with for the last 30 years. Does that mean that the participants in the upcoming MEC 54 (MiL’s Executive Leadership Programme) are facing the same challenges as their predecessors, the first participants, in 1978?

Yes and no, some struggles might be timeless, but studies show that, in the last 55 years, there has been a six-fold increase in complexity. Fine, it might not surprise me that business complexity is six times higher today. The frustrating part is that the same study shows that the rate of complicatedness – i.e. the amount of procedures, vertical layers and decision approvals – has increased 35 times during the same period!

In an attempt to deal with the uncertainty of complexity, we add layer upon layer of standardized procedures and detailed regulations, making decision-making processes heavy, complicated and slow.

And not only that, on a more discouraging note, the standardizations, regulations and the detailed “what to do and what not to do”-lists are also a consequence of a growing public distrust of managers and professionals (for example doctors and bankers). The assumption being that these professionals neither has the will, nor the skill, to act in the best interest of their organizations, of their employees or of society.

Recipe for disaster - or at least - mediocracy


The consequences of these detailed lists or cookbook recipes for management are according to American psychologist Barry Schwartz that “the important nuances of context are squeezed out. Better to minimize the number of rules, give up trying to cover every particular circumstance, and instead do more training to encourage skill at practical reasoning and intuition.”  Such training and practical reasoning that can be found for example in our leadership programmes building on Action Reflection Learning ®.

Reginald Revans, developed Action Learning in the 1950s in order to help managers “develop the capacity to carry the burden of decision making”. When I talked to Lennart Rohlin, the founder and former MD of MiL Institute last week, Lennart said something similar about Action Reflection Learning ® and MiL’s leadership programmes:

” the purpose is for you as a manager to get your own insights and experiences by having the time and room for reflection, thereby creating something that is more founded in yourself, a personal leadership theory, your own understanding and approach – the opposite of a cookbook recipe. There is no need for those when the knowledge of how to act, of what to do, is grounded in you yourself.”

ARL promotes practically wise organizations and managers


I would add that the power of Action Reflection Learning is that it helps you make use of your experience, help you get access to your tacit knowledge and your assumptions, encourage you to critically examine what you know (as a person and as a company representative) and challenge you to become more aware of your, and your organization’s, values. All in order to support practically wise organizations and managers. To quote Schwartz again: Wisdom is not something theoretical but highly practical: it is to know the right thing to do at the specific moment in the particular circumstances and then to actually do it.

Hence, we find the Action Reflection Learning ® approach, all the more important today. To navigate and to act as a manager in an even more complex environment, avoiding tempting recipes, you must trust that no theory (nor recipe) works better than the one you yourself experience, create and reflect over.

That is what we are aiming for to happen in our leadership programs - promoting practically wise organizations and managers that are able to navigate the business context of today and tomorrow, to stand grounded in the ever more global, complex, diverse, fast moving and uncertain life of organizations today.

Read ”The Story of Action Reflection Learning” by Lennart Rohlin to know more about the conception, and future work fields, of Action Reflection Learning.

Johanna Steen, MiL Institute

on

In April, we got a request from an Indian psychologist, Ruchika Mehra Jain, working at IILM, a private business school in New Delhi, wanting to come to Sweden to learn about Action Reflection Learning ® and how MiL Institute works with leadership development. The same day that the decision was made to have Ruchika with us during one month of internship, we were contacted by Times of India, the worlds largest English spoken newspaper, wanting to do an article on Action Reflection Learning ® and the advantages of using the ARL approach in an Indian Business context. Coincidence? Serendipity?

What to know when working with leadership development in India


On the eve of her return to India, Ruchika held a seminar at the MiL offices in Malmö, on ”What to know when working with leadership development in India”.

It was a lovely and intimate seminar with a clear and very present flavor of India - “Satya Mave Jayte”- brought both by Ruchikas sharing of cultural aspects of doing business with India, as well as by the participants’ sharing of interactions with India as a country and with team members of Indian origin.

Indian food, Bollywood and Cricket


A part from the very practical advice on three things that would get any Indian to open up and talk – Indian food, Bollywood and Cricket – Ruchika imparted with many useful insights into the everyday of Indian business culture. The three most salient features being:

  1. Business networking is crucial. You need personal friends in India, someone to introduce you to those that you want to meet and do business with.

 

  1. You need to know the organizational structure and the matrix in order to understand who is calling the shots.

 

  1. There is a widespread cultural understanding that you have to give first in order to get. Presents, hospitality – to show up at the airport, to offer food and share a meal together while inquiring about your family is a way for Indians to understand who you are and what values you stand for.6 challenges when working with leadership development in India


During the seminar, Ruchika left us to reflect upon a number of stories illustrating possible challenges for those working with leadership development in India, some of which are listed below.

Challenge 1: Respect Thy Elder


As children we are taught not to argue, to respect our elders, to be obedient and to curb our feelings etc. We are trained not to voice our inner most feeling to our elders. They are the higher authority and you just have to follow what is being said to you on most occasions. Even though there would be a segment of the society, which might be exempt from this trend, that segment would be quite minuscule. This is socialized deep within the Indian society and we carry this to work. How we interact with our colleagues, our seniors and their seniors can be quite inhibiting in what we say or express in different situations or in difficult situations.

Challenge 2: If you fail, there are at least 10 people that can replace you


The life of a manager in India is quite challenging. Many experience a constant performance pressure.  There is no room for mistakes nor for ineffectiveness. There is a continuous threat of losing your job, as there are always 10 people who are standing outside the door ready to take your job. Under such a pressurizing situation, how does one maintain cool and give an effective performance?

Challenge 3: The toll on a society of 120 million citizens


We are 120 million citizens in India; there is a poor infrastructure, social security and health coverage. Every Indian works hard and wants to save up for rainy days. Having to keep a job becomes a necessity, more than a matter of choice. This may cause people to compromise their desires, likes and wishes. How to develop such people into professionals who would be enterprising, growing and leader-like…?

Challenge 4: Work life balance in an Indian context


“Work life balance” is a great concept and there is much training conducted on it in many Indian organizations, but the systems and the processes of the organizations do not support this. Being a service providing country, we have to be one to act as prompt as possible or else someone else will take the lead…
Many managers are taking their work stress home and this disturbs the family life… How do you see this as a leadership challenge for the future leaders of this country?

Challenge 5: Nepotism


India can be counted as a country producing many entrepreneurs… These have grown in magnitude with the growing economy.  These enterprises are individual driven organizations. All the decisions regarding growth, strategy and business developments are to be answered by the founder. Some of the businesses have also converted into family owned legacies. There is a high degree of nepotism prevalent in such enterprises. Many of such enterprises suffer as they lack the focus on developing leadership within the organization.

Challenge 6: High turnover and a reluctance to invest in talent


The Indian job market is quite competitive and offers a lot of opportunity but only to a few. One of the current challenges of the Indian market is to retain the talent within the organization. The average tenure of an employee at the organization is no more than 2-3 years. This tends to inhibit the organizations to invest and develop their talent with the growing threat of competition taking it away.

Action Reflection Learning and Indian Leadership Challenges


During her internship at MiL Institute, Ruchika met and sat down with many of MiL Institute's experts on Action Reflection Learning in order to understand our learning philosophy, how we work with leadership and business development and how it would play out in an Indian context. It was a lengthy process that brought many answers as well as new questions. Once the last months impressions and conversations are duly digested we look forward to learning more from Ruchika on how she, with her background and experience, would think of using ARL in her work. There is no doubt however that Action Reflection Learning has a lot to offer in the Indian context.

We want to thank Ruchika for a wonderful seminar and for coming to work with us this spring, with her insightful questions helping us understand more about the challenges and opportunities of an Action Reflection Learning approach in her home country.

Keep your eyes open for more news about Action Reflection Learning in India.

Johanna Steen, MiL Institute

Är tillit bara något trevligt eller är det också effektivt?
21 september i Stockholm och 12 oktober i Malmö MiLseminarium I ett två timmar långt seminarium kommer vi att utforska begreppet tillit och fördjupa så långt det går. Vad är tillit egentligen? Hur s...
Läs mer...
Programledningen för nästa MiLprogrammet för erfarna chefer
Nästa års MiLprogrammet för erfarna chefer leds av ett väl sammansatt gäng av MiLkonsulter med bred erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling. Här finns expertis inom strategi och organisation,...
Läs mer...
Strategy Consultant / Business Developer to MiL Institute AB in Stockholm and Malmö
    Job description   We seek a unique professional with a profound knowledge of how to help corporations become agile, innovative and profitable through cultural transformation.MiL...
Läs mer...
Resan inåt – ett tillfälle att landa i dig själv
MiLseminarium - 18 april i Stockholm och 25 april i Malmö   Välkommen till ett seminarium som ger dig inspiration att förtydliga din position just nu. Du får också möjlighet att undersöka i vil...
Läs mer...
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen?Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper?Passar jag som chef i strategiska situationer?Hur fungerar hjärnan när det...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...