Citat-mobil


on

1978 genomfördes det första Svenska MiLprogrammet. I höst startar den 54:e omgången, nu under namnet MiLprogrammet för Erfarna Chefer (MEC54).

Över 30 år av ledarskapsutveckling som kan översättas i närmare 1000 böcker om ledarskap skrivna av de enskilda deltagarna. En insikt, en erfarenhet i taget har de tomma arken fyllts med personliga ledarskapsteorier. Orden på de (idag) vinröda böckernas försättsblad ljuder ännu lika starkt och sant:

”Ingen erfarenhet är viktigare och ingen teori fungerar bättre än den Du själv upplever, skapar och reflekterar över – gärna tillsammans med andra.”

Eftertraktad, dyrköpt och kanske lätt förskönad på CV – låt oss stanna upp och betrakta begreppet erfarenhet genom vad som sagts och tänkts av tidigare tänkare och se om vi kan bli varse något om oss själva.

/Johanna Steen, MiL Institute


on

Vi satt i varsin nedsjunken fåtölj tidigt en morgon för handledning. Jag minns inte riktigt vad vi pratade om men eftersom jag befann mig i skarven mellan universitet och arbetsliv kan jag tänka mig att jag satt och beklagade mig för att jag stod utan den erfarenhet som mina kollegor samlat på sig under åren.

”Kom ihåg att när folk säger att de har 25 års erfarenhet så betyder det egentligen att de haft ett år då de lärde sig något, och sedan 24 år då de har upprepat detta.” kontrade min handledare lite provocerande.

Jag antar att han ville stärka mitt deltagande och problematisera min något överdrivna respekt för de mer erfarna och hans kommentar har stannat kvar hos mig. Först som en tankeställare att inte omedvetet likställa erfarenhet med skicklighet och kompetens och sedan som en påminnelse att aktivt arbeta för att göra kompetens av mina erfarenheter.

Tolv månader senare är mitt första år på MiL Institute till ända och jag funderar på vad jag har lärt mig under året:

Om jag var dömd att basera de kommande 24 åren på mitt första års lärdomar – vad hade jag i så fall velat upprepa, förfina, förädla i 24 år till och vad hade jag inte velat göra om? Vad kommer jag med säkerhet upprepa trots att jag inte vill? Vad finns det som jag behöver stanna till och hämta upp – av övertygelser och visioner - som kanske har fallit bort längs vägen? Och för den som vill ha mer än ett års lärande, hur ser man till att behålla lust och nyfikenhet för att inte falla till repetition, repetition, repetition?

/Johanna Steen, MiL Institute


on

I MiL Institute bidrar vi bland annat till att öka integrationen och samverkan i de verksamheter som vi arbetar med. Vi påstår att de flesta problem i organisationer idag inte orsakas av brist på kunskap eller information. De orsakas av brist på integration!

Kontinuerliga förbättringar, då vi filar på och förfinar våra befintliga processer, sker bäst vertikalt. Innovation, då vi skapar genuint nytt, sker däremot bäst horisontellt i organisationer. Med ett allt större behov av innovation ökar kravet på integration – på samverkan över gränserna helt enkelt.

I en studie genomförd av CCL (Center for Creative Leadership) säger 92% av företagsledare i USA att Drive for innovation är den viktigaste sociala trenden som påverkar företagets strategier. De tre högst prioriterade frågorna för dessa chefer är:

1. Collaboration across functions (98%)
2. Empowering employees at all levels (97%)
3. Developing cross-organizational learning capabilities (91%)

Det är bland annat för att bidra till att skapa detta som MiL finns till. Och vi gör det genom allt mer verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling.

Samtidigt ser jag en allt större disintegration i samhället idag. Förtroenden rämnar och tilliten till förtroendevalda och institutioner, företag och organisationer minskar dramatiskt. Skandaler och demonstrationer avlöser varandra. Det är som att vi bär på en gnagande kollektiv känsla av att vi blir blåsta av alla hur vi än gör och hur vi än väljer. Och de som ännu inte har blåst oss har redan blåst oss – de har bara inte blivit upptäckta ännu.

Vårt statsbärande parti har nyligen genomfört en flagrant omskrivning av sin egen historia. De plagierar ordagrant sina allianspartners arbeten – utan hänvisning – i debattartiklar. Två i tiden närliggande händelser som högste chefen för detta parti, tillika vår statsminister, bagatelliserar. Hos mig väcker detta frågor om ledarskap och kultur. Vad vittnar detta om? En organisationskultur där det är OK att ljuga och att stjäla? ”Stolen with pride” får numera en annan, mer negativ klang.

Ungefär samtidigt som jag tänker om detta läser jag i Fast Company om Åtta hemligheter bakom kreativt tänkande där den hemligaste hemligheten av alla är – att stjäla från andra.

Själv låter jag mig inspireras av artikeln där det hävdas att ”Interesting solutions begins with interesting problems”. Och visst är ovanstående problem högintressanta som därigenom kan sporra oss till spännande lösningar. För det är ju här det blir hoppfullt. Alla trender skapar sina egna mottrender. Så därför får vi snart se mer av värdighet, integritet och ärlighet. Det finns ju där redan! Det är bara det att det överskuggas av så mycket annat just nu. Därför ska jag själv göra vad jag kan för att andra tydligare kan se detta hos mig i det jag gör. Och jag ska göra vad jag kan för att stärka det när jag ser det hos andra. Dessutom ser jag det som att skälen till att MiL finns till blir ännu mer intressanta och stimulerande – och inte minst – angelägna.

on

Ständigt uppkopplad – ständigt frånvarande


När maten kommer – två fantastiska rostbiffsallader och en ”korv med mos” – har vi glidit över från närvaro till frånvaro.

Magnus berättar om Sherry Turkles bok ”Alone together – why we expect more from technology and less from each other”. Turkle är en forskare från MIT som baserat på 15 års forskning skriver om hur teknologin påverkar våra relationer. Jag sätter upp boken på min överfulla ”att läsa” -lista.

Med hjälp av teknologin kan vi ”undgå det besvärliga i att vara här och nu” menar Magnus och tar upp som exempel att vissa av hans studenter är uppkopplade på Facebook under hans föreläsningar.  ”Det är viktigt att vara på tråkiga föreläsningar”, säger han och ler. Han pekar på att det finns de som är beroende av twitter, sms, facebook för att faktiskt känna de känslor man har. Att känslan inte finns förrän den har speglats och bekräftats och att personen kan fortsätta att sms:a tills någon av ens ”vänner” har sett och reagerat.

Ständigt uppkopplade och ständigt frånvarande. Jag kommer att tänka på en notis om en mamma vars barn ramlat i poolen och som twittrade om det medan ambulanspersonalen gjorde hjärt- och lungräddning. Eller tonåringen som åker på semester till Nice med farmor men som sitter inne på hotellet i två veckor för att vara med kompisarna på Facebook och Skype.

Samtidigt är det kanske för enkelt, förlegat (och på gränsen till dömande) att tala om ”ständigt uppkopplad - ständigt frånvarande”. Kanske gränsen mellan virtuell och ”faktisk” verklighet blir allt suddigare? Hur länge till kommer det vara meningsfullt att göra skillnad på det verkliga och det virtuella? Kanske våra teorier, förklaringsmodeller och uppdelningar behöver anpassas mer efter det samhälle vi lever i idag, som våra barn lever i?

Att det är viktigt att ha tråkigt har jag hört sedan jag var liten. Jag säger själv samma sak till min son, men stämmer det? Varför är det viktigt?

Tågresor har alltid varit potentiellt långtråkiga, en transportsträcka i värsta fall – tid att tänka i bästa fall. Idag finns ingen ursäkt att inte jobba under resan. Under min senaste Stockholmsresa satt folk, vagn efter vagn, säte efter säte, med sina bärbara datorer. Antingen såg de på film eller så arbetade de. Idag finns oändliga möjligheter att fly in underhållning eller i arbete. Vad får det för betydelse?

”Om du ska vara riktigt effektiv ska du ta livet av dig” utbrast min mentor en gång när han tröttnade på min oförmåga att göra något bara "för att", utan tanke på nytta, på vad som ska komma ut ur det. Samme man gav mig i hemläxa att lägga mig på sängen och titta upp i taket tillsammans med min son - en underbar lördag.

Lunchen närmar sig sitt slut. Två timmar, och vi har hunnit prata och vända och vrida på allt från vår egen praktik till frågor om auktoritet och tillhörighet och det mystifierade ledarskapsbegreppet.

Vi dricker vårt kaffe och jag tänker att jag är lyckligt lottad att få sitta såhär och tänka med andra.

/Johanna Steen, MiL Institute

on

Att vara närvarande

Tanken att övningen kommer mellan oss och frågan hänger kvar ett tag. Idén att övningar gör oss alla mindre exponerade (inklusive konsulten) leder mig in på frågan om konsultens (handledarens) närvaro. Med närvaro så menar jag till vilken grad man är ”här och nu” i rummet; följsam, uppmärksam och lyhörd på vad som händer inom sig själv, i gruppen, i rummet och i stunden.

Det är svårt att säga något om din närvaro men jag kan berätta om min.

Manus – den första tiden i MiL var jag beroende av manus. Jag var upptagen med att inte låta min inre osäkerhet och oerfarenhet av situationen lysa genom. Så upptagen av rädslan att det skulle synas att jag var en bluff att jag slösade massa tid på att öva in det jag skulle säga. Tid som jag hade kunnat ägna åt att tänka på processen, på gruppen, på frågan. I rummet blev jag sedan bunden till en plan som hämmade mina reaktioner och min följsamhet för den grupp jag mötte och som gjorde mig benägen att se det som hände som fel – bara för att det inte var enligt vad jag hade planerat och föreställt mig.

Upptagen av min egen prestation, av min rädsla för misslyckande var jag inte särskilt närvarande. Situationens press – att stå där utlämnad på en scen som jag inte hade kontroll över och med risk att blotta mina tillkortakommanden – fick mig att söka trygghet i planering och förberedelse och jag hatade det, för jag kunde se hur det påverkade det jag ville åstadkomma med de grupper jag mötte. Manuset kom mellan mig och gruppen.

Även om jag beskriver min erfarenhet tror jag inte att jag är ensam av att vara upptagen av frågor kring prestation och misslyckande. Det är särskilt vanligt i en ny roll, ny ansvarsposition – ny som chef…

Vad har du för trygghetsbeteenden som kommer mellan dig och de du vill påverka, mellan dig och det du vill åstadkomma?

Jag har avundats de mer erfarna konsulterna som kan stå upp och ner och prata om vad som helst. De ter sig oberörda av relationens press på att vara expert och på att ha alla svar. Vissa bejakar bekvämt expertrollen, andra undviker den snyggt. De kan fiska upp exempel efter exempel ur bakfickan. Konsultens trygghetsväska packad till bristningsgränsen.

Frågan är när man är som mest medvetet närvarande? När en uppgift, eller ett beteende är automatiserat eller när allt är nytt och obekvämt? När det går på automatik så kanske det finns mer energi och uppmärksamhet över till annat men ibland kan tidigare erfarenheter och kunskaper komma i vägen för att se det unika i den nya situationen.

En hållbarhetsstrategi för att kunna vara närvarande

Det är utmattande att vara närvarande. Jag tänker tillbaka på det första året som nybliven mamma. Det mest påfrestande var inte sömnbristen utan det oavbrutna kravet på närvaro. Omställningen till att följa en annan människas behov. En liten människa som dessutom bara existerar på ett ”här och nu”- plan. Där det inte finns utrymme att förställa sig, gömma sig eller gå undan. Ibland var jag tvungen att slå på tv, radio eller ringa in en vän bara för att göra situationen och relationen mindre intensiv.

Närvaro kräver en hållbarhetsstrategi – för att ta ett populärt begrepp. Det är sårbart att vara på scen och det tar på krafterna att vara lyhörd och följa andra. Jag kan se hur mina mer erfarna kollegor har utformat rutiner och strategier för att hantera baksidan av det spännande konsultarbetet.

Hur stödjer vi varandra och de chefer vi arbetar med att vara närvarande? Att komma i kontakt med sig själva, med varandra och med frågan?

 

Att hjälpa deltagaren vara närvarande

Jag kommer ihåg när jag var på ”grupprelationskonferens” under min psykologutbildning. Det var ett AGSLO- inspirerat upplägg och för oss som aldrig hade varit med om något liknande var det otroligt utvecklande – men påfrestande. Jag var tvungen att gå iväg i en paus för att ringa en vän, bara för att hålla kontakten med verkligheten utanför och inte bli galen.

Det här är något jag ofta ser i ledarskapsprogram. Deltagare som springer ut och ringer i pauserna. Kanske har man ännu inte kunnat släppa jobbet (eller så har de på jobbet inte helt släppt iväg en) eller så är man kanske i behov av att känna att man har band till verkligheten utanför. Oavsett vad det handlar om så påverkar det ens närvaro och den enskildes närvaro påverkar gruppen.

Jag har hört talas om konsulter som använder sig av störsändare för att få deltagarna att vara kvar i rummet eller som förlägger arbetet i områden där det inte finns täckning. Det är ett sätt att hjälpa deltagarna vara närvarande men man riskerar att lösa problemet åt dem istället för att ta diskussionen om närvaro och hjälpa dem att se hur närvaro är en viktig faktor för lärande och utveckling. Att föra närvaro som begrepp upp på agendan. Sen är det upp till var och en att ta ansvar för att reglera sin närvaro utan att skuldbelägga någon.

Kanske är det en svår fråga att ta i för att vi lever under liknande förhållanden själva? Ett högt tempo, redan på väg till nästa möte innan det första är slut. ”Jag har inga problem att gå in och ut ur grupper”, sa en konsult till mig en gång. Och grupperna du går in och ut ur, hur påverkas de? ville jag säga men jag sa inget.

Vid mitt senaste uppdrag valde vi att tidigt ta upp frågan om närvaro och hur vi kan hjälpa varandra vara närvarande. Bland annat bad jag deltagarna att gå lite avsides om de behövde ringa för att inte stressa upp de som valt att stänga av telefonerna. När jag i första pausen går ut för luft springer jag på en av deltagarna som pratar i telefon. Jag kan inte hjälpa att jag blir lite besviken särskilt eftersom hans samtal drar över pausen och vi får vänta på honom. Men så kommer han in och säger: ”Nu har jag fixat så att det finns de som täcker upp och att alla vet att jag inte är anträffbar förrän på fredag. Nu stänger jag av mobilen.”

Det är svårt – och kanske inte ens nödvändigt – att veta exakt vad som får betydelse för lärandet och för processen; övningar, samtal, erfarenhetsutbyten, perspektiv och distans. För någon kan det kanske vara just det att för första gången på år stänga av telefonen.

Johanna Steen, MiL Institute
Är tillit bara något trevligt eller är det också effektivt?
21 september i Stockholm och 12 oktober i Malmö MiLseminarium I ett två timmar långt seminarium kommer vi att utforska begreppet tillit och fördjupa så långt det går. Vad är tillit egentligen? Hur s...
Läs mer...
Programledningen för nästa MiLprogrammet för erfarna chefer
Nästa års MiLprogrammet för erfarna chefer leds av ett väl sammansatt gäng av MiLkonsulter med bred erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling. Här finns expertis inom strategi och organisation,...
Läs mer...
Strategy Consultant / Business Developer to MiL Institute AB in Stockholm and Malmö
    Job description   We seek a unique professional with a profound knowledge of how to help corporations become agile, innovative and profitable through cultural transformation.MiL...
Läs mer...
Resan inåt – ett tillfälle att landa i dig själv
MiLseminarium - 18 april i Stockholm och 25 april i Malmö   Välkommen till ett seminarium som ger dig inspiration att förtydliga din position just nu. Du får också möjlighet att undersöka i vil...
Läs mer...
Strategiskt arbete i ledningsgrupper
MiLseminarium - 23 mars 2018 i Göteborg   Under seminariet kommer vi att försöka avdramatisera detta med strategiarbete. Vi vet att det mesta som har med strategi av många upplevs som ”flummigt...
Läs mer...
MiL Foundation Forum Leadership Conference 2018
Is cross-functional collaboration key for your organization to succeed? If so, welcome to a unique leadership conference where we explore challenges and possibilities in cross-functional collaborat...
Läs mer...
En kultur där vi gör varandra bra
MiLseminarium - 20, 21 och 24 november ...och ett ledarskap som inspirerar till förnyelse De flesta förändringsinitiativ ger inte önskade effekter. Inte heller våra ambitioner om förnyelse och agili...
Läs mer...
Steg mot tillit – en bok för chefer
"Tillit är ett av de tillstånd som du, som chef, förväntas skapa tillsammans med andra för att åstadkomma resultat. Tillit har också andra existensberättiganden. Tillit får oss att bli lyckligare och ...
Läs mer...
Strategi, hjärnan och ledningsgrupper - hur hänger de ihop?
Strategi, vad är det egentligen?Varför blir det ofta för lite strategiskt och för mycket operativt arbete i ledningsgrupper?Passar jag som chef i strategiska situationer?Hur fungerar hjärnan när det...
Läs mer...
Almedalsveckan: Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”? Hur kan vi ompröva misslyckandets värde?
Under Almedalsveckan 2017 lyfter MiL Foundation Forum viktiga samhälls- och ledarskapsfrågor i Donnerska husets aula. Vårt program avslutas med en reflektion kring de samtal som förts under dagarna ...
Läs mer...