Citat-mobil

Ledarskapsutveckling ska leda till tydliga och konkreta resultat, inte bara hos deltagande individer utan också i verksamheten. Under drygt 35 år har vi regelbundet genomfört forskning som visar på konkreta och positiva effekter av det vi gör i samarbete med våra uppdragsgivare. Vi hävdar att all ledarskapsutveckling måste ske nära verksamheten och leda till förändring – i beteenden och i kulturen, i strukturen och i verksamheten. Detta är ett av skälen till att vi arbetar med långa kvalificerade ledarskapsutvecklingsaktiviteter. Förändring och konkreta resultat tar tid.

Vi påstår att ledarskapsutveckling som arbetar med verklighetens dilemman, problem och utmaningar inte bara ökar enskilda ledares prestationsförmåga utan hela organisationens. Alltså ledarskapsutveckling som tar verksamhetens utmaningar på allvar i en utvecklingsprocess som engagerar, skapar lärande och konkreta resultat. För att få detta att hända behöver man arbeta mycket mer med ledarskapets dynamik än med de enskilda beståndsdelarna. Då blir enskilda verktyg och modeller underordnade attityder och övergripande förhållningssätt. Ett samarbetsorienterat ledarskap som både bygger på och förutsätter att man skapar förtroende internt och externt. Ett ledarskap som skapar förutsättningar för andra att prestera och som motverkar byråkrati och förlöser organisationens fulla potential genom bättre samverkan över interna och externa gränser. Det är detta som ledarskapsutveckling, tillsammans med övriga satsningar i organisationen, ska bidra till.

 

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program