Citat-mobil

Executive Coaching

”Executive coaching

Executive coaching - verksamhetsutveckling i dialogform

MiL Institute's mest exklusiva form av coachning. Vi erbjuder en kvalificerad coach med hög tillgänglighet och en helt personligt utformad uppläggning av kontakterna er emellan. I fokus för samtalen står verksamhetsutveckling, analyser, konsekvensprövning och perspektivvidgning, förenat med en konstruktiv granskning av valda personliga förhållningssätt.

Den professionella ledarens dilemma

Den professionelle ledaren skaffar sig de komplement som han eller hon behöver. Huvuddelen av det stödet kan man finna inom den egna organisationen. Men vissa strategiska frågor till exempel större personalneddragningar, byte av nyckelmedarbetare och ommöbleringar i ledningsgruppen vill man som chef helst diskutera med någon utomstående, därför erbjuder vi en executive coach.

Executive coach

En executive coach är något utöver en vanlig samtalspartner, en näst intill osynlig, men mycket kvalificerad rådgivare. Det är en person med stor personlig integritet som vågar ifrågasätta och hålla emot, inte någon ja-sägare. Coachen står fri och obunden. Personens insats förmärks indirekt: genom chefens agerande – inte via rapporter och föredragningar. Coachen har egen djup verksamhetserfarenhet, kunskap om hur en chefs perspektiv vidgas och om hur klarnad insikt omsätts i praktisk handling.

Skräddarsydd insats

MiL Institute erbjuder en helt skräddarsydd uppläggning för att hitta rätt coach och stödstruktur. Först ett längre introduktionssamtal med en erfaren person från MiL Institute för en djupgående kartläggning av behoven, därefter ett samtal med föreslagen coach för en individuellt anpassad uppläggning: allt från korta, snabba avstämningar på telefon till hela, ostörda dagar. Till detta ska läggas en hög tillgänglighet, möjlighet att stämma av en uppkommen situation med coachen i stort sett omedelbart

Vanligtvis träffas en ramöverenskommelse om önskvärt antal möten för ett år i sänder.

Våra coacher

MiL Institute har arbetat med handledning och coachning av chefer sedan 1977. Arbetet har hela tiden utgått från chefernas ledaruppgift och de sammanhang som de verkar i – inte från teoretiska konstruktioner och hypotetiska fall.

 

KVALITETSSÄKRING

br coachn kvalsak

Som MiLcoach är det nödvändigt att uppfylla rekryteringskriterierna och att inneha en viss grundkompetens, men det är inte tillräckligt.
Ladda ner (pdf, 112K)

ETISKA RIKTLINJER

br coachn etik

Våra MiL-specifika etiska riktlinjer för coachning.
Ladda ner (pdf, 80K)

 

Kontaktperson Coachning

Johanna Baagøe

telefon070-555 75 97
pennajohanna.baagoe

Johanna Baagøe
Ansvarig Coachning