Citat-mobil

Denna nivå ser vi som en specialform av högre mellanchef. Utvecklingsbehoven är ofta desamma som för mellanchefer – att vidareutvecklas som strateg, chef och ledare.

Sammanhanget

Liksom i all utveckling är sammanhanget avgörande. På denna nivå handlar det ofta om att utveckla en prestationsorienterad kultur, minska suboptimeringar och få väl fungerande ledningsgrupper att samverka allt bättre tillsammans och inte bara var och en för sig. Detta innebär ofta ett ökat behov av att utveckla sin kommunikativa förmåga och sin förmåga att iscensätta och driva strategiska förändringar.

 

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program