Citat-mobil

Ledningsgruppsutveckling

”Ledningsgruppsutveckling”

Vi delar in ledningsgruppsutveckling i tre områden

 

  • Enskilda ledningsgrupper för att utveckla högpresterande team som skapar förutsättningar för operativ effektivitet.
  • Ledningsgruppsamverkan. Vi utvecklar samverkan mellan ledningsgrupper som har, eller borde ha med varandra att göra för att skapa förutsättning för integration och innovation.
  • Ledningssystemet. Vi bidrar i att utveckla ett välfungerande ledningssystem med helhetssyn och gemensam ledningskultur. Vi skapar förutsättning för strategisk effektivitet.

Ledningsgruppens utmaningar

Några av de utmaningar som en ledningsgrupp möter kan sammanfattas i följande tre huvudpunkter:

  • Att skapa intern effektivitet i gruppen. Att genuint kunna nyttja varandras kompetenser, likheter och olikheter på ett konstruktivt vis. Det handlar om att utveckla en kultur för resultatfokus och samverkan, kommunikation och gemensamt lärande. En ledningsgrupps effektivitet är, enligt oss, direkt kopplad till gruppens relationskapacitet – medlemmarnas förtroende för varandra, dess förmåga att relatera till varandra, att vara intresserade av, och arbeta för varandras framgång.
  • Att skapa organisatorisk effektivitet. Att undanröja hinder och skapa förutsättningar för prestation. Att minimera suboptimering och få ut full potential av organisationen – att få utväxling på individuella kompetenser till organisatorisk effektivitet. Att skapa både kultur och struktur som stödjer den operativa verksamhetens effektiva resursutnyttjande.
  • Att utveckla strategisk kapacitet. Att ledningsgruppen är i takt med förväntningar och förändringar i omvärlden. För att kunna anpassa verksamheten och balansera olika intressenters skilda och högst legitima krav på verksamheten.

Utgångspunkter för ledningsgruppsutveckling

Vi har några grundläggande utgångspunkter när vi arbetar med ledningsgruppsutveckling:

  • Ledningsgrupper är olika och behöver olika slags stöd. Vi skräddarsyr alltid utifrån det specifika behovet. Generellt arbetar vi i en integrerad process där vi både medverkar vid ledningsgruppens ordinarie möten (för observation och feedback) och någon eller några dygnsmöten off-site (för fördjupning, agendadrivet arbete och reflektion).
  • Chefen för ledningsgruppen är ansvarig för insatsen. Det är chefen som tar besluten om t.ex. hur ledningsgruppen ska organiseras, hur den ska arbeta och vilket mandat ledningsgruppen ska ha. Som konsulter kan vi bara skapa en process som stödjer dessa beslut.
  • Ledningsgrupper utvecklas bäst genom att arbeta med sin verkliga uppgift. Det är i arbetet som vi lär känna varandra, det är då vi får korn på varandras förmågor och kompetenser. Det är så vi skapar förutsättningar för bättre samarbete. Som konsulter är vår uppgift att skapa en process där arbetet med gruppens agenda sker mer medvetet och reflekterat. Det är i en sådan process som gruppen utvecklar tilliten och sin egen förmåga att effektivt kunna lösa sitt uppdrag. Med stöd och utmaning, genom inspel och feedback från oss som konsulter.
  • Ledningsgrupper fungerar som ett ledningssystem. I arbetet med en ledningsgrupp behöver övriga ledningsgrupper integreras – om än bara indirekt. Det handlar om kommunikation, att skapa en gemensam kultur och gemensamma synsätt på verksamheten och verksamhetens utmaningar.

 

Bild på Göran AlsénHur pratar vi bäst om de utmaningar ni står inför?

Kontakta mig för ett samtal!

Göran Alsén, Organisationskonsult
📞 040-10 50 00  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bring Strategy to Life – Apply ARL® principles

MiLConcepts 8

Ernie Turner visar med hjälp av ett konkret fall hur han använder sig av de 10 ARL principerna för att coacha en ledningsgrupp att ge liv åt, och implementera, en ny vision och strategi.

Läs mer...

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program