Citat-mobil

Stiftelsen för Managementforskning i Lund bildades 1985 med ändamål att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling i fråga om management, dvs. företags och förvaltningars effektiva ledning och utveckling”.

Stiftelsens styrelse utgörs av MiL Institutes styrelse kompletterad med en vetenskaplig ledamot, Magnus Larsson, medlem i MiL Institutes konsultnätverk.

Inom ramen för forskningsstiftelsen finns också ”The Lennart Rohlin Scholarship” vars ändamål är att stimulera forskning och utveckling med inriktning på innovativa lärformer som syftar till att utveckla företagsledning på ett effektivt och hållbart sätt.

 

How leadership learning creates result in organisations

Per Tryding

The research project shows that skills development is empirically associated with greater satisfaction and career progress as well as increased salary and organizational results. Effective executive education uses the same sources of learning as real life, but in a structured manner. Well executed, it offers structured experience which is practically applicable.

Läs mer...

Framtida Ledare – en satsning i Malmö stad som berör hela organisationen

MiLConcepts 8

Hur MiLs lärfilosofi ARL tillsammans med Malmö stads särskilda behov förverkligas i en specifik programdesign och slutligen i en konkret upplevelse för deltagaren.

 Läs mer...

Jonas Janebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD, MiL Institute AB
VD, MiL Foundation Forum