Citat-mobil

MiL Foundation Forum

stor foundation ton


PROGRAM

 

Vår 2019


MiL Foundation Forum ledarskapskonferens: Transforming Culture

Konferens, 24-25 januari, Malmö

Om inget annat funkar – prata med varandra *
Workshopserie för nya chefer, 7 februari, klockan 9-17, STUDIO, Malmö

Vad är gott nog? Om press, prestation och perfektion i vardagen
Workshop, 22 februari, klockan 10-12:30, United Spaces, Göteborg

Vad är gott nog? Om press, prestation och perfektion i vardagen
Workshop, 14 mars klockan 9-11:30, United Spaces, Malmö

Organisatorisk transformation
Seminarium, 28 mars klockan 13:00- 15:30, Stockholm

Organisatorisk transformation
Seminarium, 1 april klockan 13:00-15:30, Göteborg

Riktning, samordning och vilja - vi utforskar hur ledarskapet ser ut i din organisation
Workshop, 15 april klockan 9:30- 12:00, Stockholm

Riktning, samordning och vilja - vi utforskar hur ledarskapet ser ut i din organisation
Workshop, 17 april klockan 9:30- 12:00, Malmö

Konsten att tänka nytt. Om utforskandets möjligheter och begränsningar.*
Seminarieserie kring etik, 24 april, klockan 9-11:30, STUDIO, Malmö

Organisatorisk transformation
Seminarium, 26 april klockan 13:00-15:30, Malmö

Att stå ut med ensamheten – fantasier, krav och kritiker *
Workshopserie för nya chefer, 9 maj, klockan 9-17, STUDIO, Malmö

Hur kan jag äga mitt liv?
Seminarium, 10 maj klockan 09:00-11:30, Malmö

Chefen som processledare *
Workshop, 11 juni klockan 9:00- 11:30, Malmö

Höst 2019


Processdesign av utvecklingsarbete
Workshop, 13 september klockan 9:00- 11:30, Malmö

Är du riktigt klok? Om praktisk vishet och att vara klok på riktigt
Seminarium kring etik – tanke och handling, 7 oktober, kl 9-11.30, STUDIO, Malmö

Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid?
Seminarium, 17 oktober klockan 13:00-15:00, Stockholm

Hur arbetar vi med strategi i en turbulent och komplex tid?
Seminarium, 18 oktober klockan 09:00-11:00, Malmö

Create and implement strategic foresight
Workshop, 21 oktober klockan 14:00-16:00, Stockholm

Create and implement strategic foresight
Workshop, 22 oktober klockan 13:00-15:00, Göteborg

Create and implement strategic foresight
Workshop, 23 oktober klockan 13:00-15:00, Malmö

Riktning, samordning och vilja - vi utforskar hur ledarskapet ser ut i din organisation
Workshop, 14 november klockan 9:00- 11:30, Malmö

Riktning, samordning och vilja - vi utforskar hur ledarskapet ser ut i din organisation
Workshop, 15 november klockan 9:00- 11:30, Stockholm

 

* Seminariet eller workshopen är del av MiL Foundation Forums Medlemsprogram.
Läs mer om hur du och din organisation får tillgång till våra exklusiva workshops och seminarier, samt rabatter på våra öppna ledarskapsprogram nedan.

 

GÅ MED IDAG!

 

Vårt medlemserbjudande i tre punkter

 
❶   En inspirerande mötesplats och ett lärande sammanhang

❷   Fri tillgång till workshops, seminarier och nätverk

❸   Medlemsrabatter på våra öppna program och individuell coachning


MiL Foundation Forum
är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för ledarskapsutveckling. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor, organisationer av varierad storlek, affärslogik och branschtillhörighet.

Gå med! →

 

WORKSHOPSERIE

 

Processledarskap för chefer, specialister och projektledare

Idag befinner sig många organisationer i transformation av sin verksamhet. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ofta ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Det går sällan att göra en gedigen analys och dessutom kommer saker och ting att förändras längs med vägen. Det handlar snarare om att identifiera en riktning än att peka ut en glasklar destination. Att få till involvering, engagemang och tillit i en allt mer oförutsägbar tillvaro. Ofta finns fler frågor än svar. Många organisationer upplever också att viktiga förutsättningar för att lyckas är ökat samarbete över gränserna, engagemang och arbetsglädje med högre grad av entreprenörskap och innovation.

Denna workshopserie i tre fristående delar syftar till att inspirera till ett processledarskap både i det strategiska och i vardagliga arbetet som chef, specialist och projektledare.

Workshopserien leds av Åsa Dourén som är kaospilot och utbildad inom pedagogik, beteendevetenskap, ledarskap och organisationsutveckling. Hon har en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation.

Serien är en del av MiL Foundation Forums Medlemsprogram.


Chefen som processledare →
11 juni, klockan 9-11:30, Malmö
En del av processledarens uppdrag är att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Förståelsen för hur strategin blir verklighet och förmågan att navigera i komplexitet är också central. Att i vardagen kunna involvera, engagera och utveckla det nya tillsammans med människorna i organisationen. Att pröva nytt och vara i det okända kräver mod och nyfikenhet.

 
Processdesign av utvecklingsarbete →
13 september, klockan 9-11:30, Malmö
Att designa strategiska förändringsprocesser på ett sätt som ger goda förutsättningar att lyckas är en processledarkompetens. Det handlar om att involvera, engagera och skapa tillit och därmed öka samarbete över gränserna. Det handlar även om att förstå kommunikation och få vision, mål, kultur och processer att hänga samman. Att hämta inspiration utifrån ”Design Thinking” kan vara givande för att skapa en innovativ förändringsprocess.

 

Kontakt & anmälan

Kontakta Tone Lennesiö, projektledare, för mer information & anmälan:

📞 08-406 63 31  📝 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

SEMINARIESERIE

 

Etik i tanke och handling

En seminarieserie för den meningstörstige med möjlighet att stanna upp, reflektera och ställa saker på ända eller tillrätta – tillsammans betraktar vi vardagen under ledning av Axel Carlberg, doktor i etik, MiLcoach och programchef i Resan inåt. Axel bjuder in till ett seminarium per termin, ett existentiellt samtal du inte vill missa.

Serien är en del av MiL Foundation Forums Medlemsprogram.


Viktigt på riktigt? Om etikens relevans i nutid
15 oktober 2018, klockan 9-11:30, Malmö
 
Konsten att tänka nytt. Om utforskandets möjligheter och begränsningar.
24 april 2019, klockan 9-11:30, Malmö
 
Är du riktigt klok? Om praktisk vishet och att vara klok på riktigt.
7 oktober 2019, klockan 9-11:30, Malmö

 

WORKSHOPSERIE

 

För nya chefer – ”Vad har jag gett mig in på egentligen?”

Workshopserie för dig under 35 år och som befinner dig i ditt första chefskap.
Tre heldagar med tillgång till en digital plattform där du kan fortsätta inspireras och lära med MiL och de övriga deltagarna. Kom på en workshop eller kom på alla. Medlemsorganisationer kan skicka upp till tio deltagare. Att inte satsa på första linjens chefer kan bli en kostsam affär.

Värdar är programcheferna i kommande MiLprogrammet för nya chefer Alexandra Zetterman Åbrandt, Event Manager at IKEA Range and Supply Communication och Johanna Steen, programchef i MiL Institute och ansvarig för MiL Foundation Forum.

Serien är en del av MiL Foundation Forums Medlemsprogram.


Vad har jag gett mig in på egentligen? Om vikten av att utforska sin egen plattform.

18 oktober 2018, klockan 9-17, Malmö
En workshop där du som är ny som chef har möjlighet att skapa förståelse för vem du är, varför du valt att bli chef, dina värderingar och var de kommer ifrån - varför gör jag som jag gör?  Och det här med chefskap… vad är det egentligen och vad betyder det att kliva in i en chefsroll? Detta är en workshop där vi utforskar frågor kring vad, varför och varifrån.


Om inget annat funkar – prata med varandra

7 februari 2019, klockan 9-17, Malmö
Ledarskap och chefskap kan vara teori. Men det är också action. Med utgångspunkt i din vardag tränar vi på de situationer där du måste kommunicera som chef – vi undersöker fallgropar, återkommande situationer och synar grundantaganden. Detta är workshopen där vi tränar kommunikation i praktiken: rollspel, svåra scenarier, feedback, makt och normer och olika sätt att leda ett möte.


Att stå ut med ensamheten – fantasier, krav och kritiker

9 maj 2019, klockan 9-17, Malmö
Hur relaterar dina medarbetare till dig som chef? Var har du dina bundsförvanter? Detta är en workshop som handlar om att prata med varandra om rädslan för att misslyckas, att inte räcka till, att inte duga, att våga ta risker och våga satsa. Om andra som kritiserar och om egna idealbilder och inre kritiker, om hur man som chef får hantera att relationer förändras men också om att förstå vikten av att vara en förebild i att våga vara sårbar när det känns som en har som mest att förlora.

Kontakt & anmälan

Kontakta Johanna Steen, ansvarig MiL Foundation Forum, för mer information & anmälan:

📞 040-10 50 04  📝 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

LEDARSKAPSKONFERENS

 


Ledarskapskonferens 2020

MiL Foundation Forum Leadership Conference

The MiL Foundation Forum Leadership Conference is a unique arena for reflection, learning and exchange between managers working in private, public and NGO organisations as well as between researchers and consultants in the field of leadership and organisational development.

The purpose of the conference is to create a platform for mutual learning and creative development, bridging the practical knowledge and know-how of managers and consultants and the findings of researchers at the forefront of organisation and leadership studies. By doing this we aim to create the foundation for new collaborations, new relationships and new knowledge work counteracting the trivialisation we experience in the field of leadership development.

Previous Conferences...

MiL FOUNDATION

 

Om oss – vår historia

MiL Foundation är en stiftelse (grundad 1977) och resultatet av en kraftsamling där akademi och näringsliv tillsammans sökte efter mer verkningsfulla former för ledarskapsutveckling.
Det var ett avståndstagande från traditionell managementutbildning och vad man såg som en överdriven tilltro till ledarskapsexperter och generella modeller med dålig passform. Istället sökte man efter utbildningsformer som byggde på en mer pragmatisk syn på ledarskap där man också erkände och tog fasta vid ledarskapets situerade natur, värdet av chefers praktiska know-how, liksom vikten av erfarenhetsutbyte och reflektion. Under ett års tid samlades över hundra representanter i olika forum för utforskande dialoger och debatt. Processen kännetecknades av ett sökande, öppet och nyfiket förhållningssätt med en respekt för olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Stiftelsen blev en samlingsplats för nytänkare som ville göra skillnad och vad som sedan följde var 40 år av ledarskaps – och organisationsutveckling i nära partnerskap med både näringsliv och akademi.

Idag fyra decennier senare finns tendenser som tyder på att det återigen kan vara tid för en omfattande kraftsamling. Organisationer och chefers praktiska kunskap, lärande och förmåga att leda i komplexitet håller på att organiseras bort genom en allt större tilltro på tekniska lösningar, standardiserade regelverk och avancerade kontrollsystem. Praktisk erfarenhet, professionell kunskapstradition och kompetens riskerar därmed att gå förlorad.

MiL Foundation ser därför som sin uppgift att återigen skapa ett rum för utforskande dialog och förändring. Vi kallar det MiL Foundation Forum – välkommen!

MiL Foundation Forum är en gränsöverskridande gemenskap som bryter ny mark. Det är en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling där alla parter i forumet kan ta initiativ till samtal kring de ledarskapsutmaningar en möter.

 

BÖCKER

 


MiL Foundation Böcker

Under 2017 och 2018 publicerade Forskningsstiftelsen följande böcker - Steg mot tillit och Du spelar roll båda författade av Katarina Billing.

Steg mot tillit (2017)

Steg mot tillit vänder sig i första hand till chefer men även till medarbetare som upplever att de inte får eller har lika mycket tillit till någon medarbetare eller chef som de önskar. Forskning pekar på vikten av tillit för att vi ska må och prestera bra på arbetet. Tillit får oss att bli lyckligare och friskare, det reducerar komplexitet och ökar lärandet på våra arbetsplatser. Fokus för boken är - ”Vad kan DU göra för att skapa tillit?”. Boken lämpar sig såväl för den enskilde chefen som för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp och ger ypperligt underlag för viktiga frågor kring tillit och förtroendeskapande beteende som med fördel diskuteras i grupp.

Boken finns både på svenska och engelska.

Pris: 125 kronor inkl. moms + porto

Du spelar roll - om rollens betydelse i ledarskapet (2018)

Den här boken syftar till att hjälpa ledare att reflektera och skapa ökad förståelse kring sig själva och sin roll; kring sitt ledarskap och sitt system i dagens komplexa och mångfacetterade organisationer med många intressenter och inbland kanske motsägelsefulla mål. Boken lämpar sig såväl för den enskilde chefen som för en arbetsgrupp eller ledningsgrupp och ger ypperligt underlag för viktiga frågor kring roll och ansvar som med fördel diskuteras i grupp.

Pris: 125 kronor inkl. moms + porto

Beställ

Maila din beställning till Barbro Jeppsson: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

FORSKNINGSPROJEKT

 

MiL Foundations forskningsstiftelse

Under 2017 startar MiL Foundations forskningsstiftelse ett tioårigt forskningsprojekt som  syftar till att problematisera och utveckla ny kunskap kring välkända begrepp som organisering och organisation.

Vi står i en tid som på så många sätt är fundamentalt förändrad och ändå har vi i näringsliv och offentlig sektor en idealiserat, utdaterad och rätt fyrkantig bild av organisationen som en rationell struktur med en samling individer. När problem och utmaningar hanteras utifrån denna organisationssyn så kommer vi inte heller att nå framgång med våra utvecklingsinsatser.

En högre grad av globalisering och komplexitet, bl a beroende på teknikutveckling har radikalt ändrat förutsättningar för organisationer idag. Ömsesidigt beroende mellan sammanlänkande system ökar behovet av samverkan. Den tidigare starka fixeringen vid individens attribut och det egna förverkligande får lämna allt större plats för ett fokus på sammanhang och nätverk. En participatorisk förväntan från generationer uppväxta med internet, sociala medier och online-communites ställer nya krav och ger nya möjligheter för hur vi kan arbeta med tex innovation, medborgarinflytande och konfliktlösning.

Vi vill utveckla nya sätt att tänka kring organisering och organisation som är mer känsliga för och bättre anpassade till nya former för interaktion och samarbete. Vi vill sammanföra konkret praktik med akademiskt välgrundad teori och på så sätt skapa förutsättningar för nyutveckling, samt motverka den trivialisering vi tycker oss se inom fältet. Utifrån detta arbete vill vi formge nya arbetssätt för att utveckla mer hållbara, effektiva och meningsskapande organisationer.

Genom att utveckla tankar och former som hjälper organisationer att bygga dessa lärande och samverkande system så skapar vi förutsättningar för både organisationers framgång och människors behov av mening och sammanhang.

Stiftelsen för Managementforskning i Lund bildades 1985 med ändamål att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling i fråga om management, dvs. företags och förvaltningars effektiva ledning och utveckling”. I snart 30 år har forskningsstiftelsen bidragit med finansiering till olika forskningsprojekt som kommit MiL Foundations nätverk till nytta i form av diverse böcker, skrifter och kunskapsseminarier.

MEDLEMMAR

Alfa Laval AB

Bona AB

Folksam

Ingka Group

Inter IKEA Group

Kontek Lön

Länsstyrelsen Skåne

Malmö Stad

Malmö Universitet

Region Gävleborg

Region Skåne

Stampen Media Group

Sweco AB

Sveriges Television AB

Vafab Miljö Kommunalförbund

Veidekke ASA

Volvo Car Corporation

Västra Götalandsregionen

Xylem Water Solutions Global Services AB

 

 

MiL Foundation Forum – gå med nu!

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum!

Johanna Steen

telefon040-10 50 04
pennajohanna.steen

Johanna Steen
MiL Foundation Forum