Citat-mobil

MiL Foundation Forum – medlemskap

MiL Foundation Forum är en unik mötesplats för nyfikna och banbrytande aktörer som alla delar ett intresse för ledarskapsutveckling. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor.

För dig som är företagsrepresentant erbjuder MiL Foundation Forum inspiration och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling – men också kring din egen personliga och professionella utveckling.

Årsavgift

Det finns tre nivåer av årsavgift baserad på organisationens storlek: ordinare, koncern och mindre. Avgiften är i sin helhet skattemässigt avdragsgill och ska ses som en serviceavgift.

 

Ordinarie medlemskap – SEK 20 000 per år
De flesta organisationer omfattas av den här medlemskategorin. De är inte en koncern och de har fler än 200 anställda och/eller mer än 200 miljoner i omsättning.

Koncernmedlemskap – SEK 40 000 per år
Organisation med flertalet dotterbolag och/eller divisioner.

Medlemskap för mindre organisation – SEK 12 000 per år
Organisation med färre än 200 anställda eller mindre än 200 miljoner kronor i omsättning.

Formulär för Medlemskap »»

 

Hur går det till?

Organisationen utser en eller flera representanter som har särskild tillgång till, och kontakt med, MiL Foundation Forum, exempelvis företagets VD, personaldirektör eller den med det övergripande ansvaret för organisationens ledarskapsutveckling. Dessa personer får genom medlemskapet i MiL Foundation Forum tillgång till en rik och inspirerande gemenskap av kollegor för erfarenhetsutbyte och fortgående professionell och personlig utveckling.

Observera att MiL Foundation Forums aktiviteter, till exempel vår ledarskapskonferens, workshops, seminarier etcetera även är öppna för övriga organisationsmedlemmar. Med reservation för platsbrist och hänsyn till en bra spridning av representanter från deltagande organisationer.

Genom att aktivt delta i MiL Foundation Forum (workshops, seminarier, konferenser, tanke-smedjor, erfarenhetsutbyte och nätverksträffar etc.) har både person och organisation möjlighet att ta del av den samlade kunskap och erfarenhet som MiL Foundation Forum rymmer. Organisationens företrädare är därför med fördel en nyfiken aktör med intresse för ledarskap som delar med sig av sina erfarenheter, utmaningar och idéer för nätverkets bästa.

MiL Foundation Forum är en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling kring ledarskap där representanter från akademi, offentlig, privat och ideell sektor samlas och där alla parter i forumet kan ta initiativ till samtal kring de ledarskapsutmaningar de möter, samt stötta en fortsatt stark skandinavisk ledarskapskultur genom att göra sin röst hörd i aktuella ledarskapsfrågor.

 

 

 

 

MiL Foundation Forum – gå med nu!

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum!

Jonas Janebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD, MiL Institute AB
VD, MiL Foundation Forum