Citat-mobil

MiL Foundation Forum – årsavgift

Ordinarie medlemskap

Vi vill härmed ansluta oss till MiL Foundation Forum. Vi bekräftar därmed att årsavgiften betalas vid anfordran. Årsavgiften är SEK 20 000. Avgiften gäller per kalenderår och förnyas löpande såvida det inte sägs upp av endera parten minst tre månader före anslutningsperiodens utgång. Avgiften är en förskottsbetald premie för att ta del av MiL Foundation Forums olika arrangemang. Observera att den i sin helhet är skattemässigt avdragsgill. Observera också att vid vissa särskilda erbjudanden från MiL Foundation Forum kan ytterligare mindre avgifter utgå för de som väljer att delta.

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Kontaktperson

MEDLEMMAR

Bona AB

Folksam

Ingka Group

Inter IKEA Group

Kontek Lön

Länsstyrelsen Skåne

Malmö Stad

Region Skåne

Stampen Media Group

Sveriges Television AB

Vafab Miljö Kommunalförbund

Veidekke ASA

Volvo Car Corporation

Västra Götalandsregionen