Citat-mobil

ARL-grupp – regionalt erfarenhetsforum

Var hämtar du inspiration? Hur gör du för att få nya perspektiv på dig själv och din verksamhet? Vem utmanar dig? Vad gör du för att lära av dina och andras erfarenheter? I MiL Foundation Forum finns alltid rum för inspiration och nya perspektiv – ”ARLstyle!”

MiL Foundation tror på kraften i ARL – Action Reflection Learning®, det vill säga vikten av att utveckla modet att agera, ta initiativ och experimentera men likaså att utveckla modet att stanna upp och reflektera – gärna tillsammans med andra – för ett personligt grundat, etiskt och handlingskraftigt ledarskap.

Under hösten 2014 har du möjlighet att som företagsrepresentant gå med i en regional ARL-grupp bestående av sju personer från spridda verksamheter, samt en representant från MiL Foundation.

Under ett års tid träffas ni fyra gånger för samtal. Detta är ett unikt tillfälle att ta ut distansen och få nya perspektiv, både på dig själv och på din verksamhet, samt att i en liten gemenskap bli inspirerad och lära av varandras erfarenheter – ”best practice” – kring ledarskapsutveckling och andra frågor om organisationsutveckling och förändringsarbete.

 

MiL Foundation

Action Reflection Learning - ARL®Catarina Kentell
Organisationspedagog, ICF-certifierad coach och mediator i konflikthantering samt arbetar med styrelsefrågor. Jobbar främst med förändringsprocesser med stort intresse för förändringsarbete och fokus på individers och gruppers potential. Ständigt fokus på fortsatt lärande och utveckling vare sig det handlar om individuell coachning, ledningsgruppsutveckling eller större organisationsförändringar.

 

MiL Foundation Forum

ARL-grupper
– regionalt erfarenhetsforum

  • 4 träffar per år
  • 7 deltagare

Pris:
4000 SEK ex. moms

För mer information:
Gudrun Nilsson, 040-10 50 05
eller via e-post:
gudrun.nilsson@milinstitute.se