Citat-mobil

MiL Foundation Forum – workshop

Att lyckas med ledarskapsutveckling!

MiL Foundation Forums workshop Att lyckas med ledarskapsutveckling vänder sig till dig som är ansvarig för ledarskapsutveckling i din organisation. Fokus för dessa dagar är att dela kunskap kring hur vi kan utveckla, genomföra och följa upp verksamhetsnära ledarskapsutveckling.

Du får ta del av MiLs långa erfarenhet av att arbeta med design och genomförande av ledarskapsutveckling inom en mängd olika typer av företag och organisationer. Du ges också en möjlighet att genom erfarenhetsutbyte med andra utvecklingsorienterade organisationer få inspiration och kunskap om hur andra gör samt dela med dig och få perspektiv på din organisations utvecklingsaktiviteter.

 

  • Vad innebär verksamhetsnära utveckling?
  • Hur identifierar vi och förstår de interna behoven?
  • Hur identifierar vi vilken typ av insats som behövs?
  • Hur "säljer vi in" insatsen till resten av organisationen?
  • Vad är det som gör ett genomförande framgångsrikt?
  • Hur följer vi upp och vårdar den investering som är gjord?

 

 

Handledare

helenaanden100Helena Andén
Helena har en bred erfarenhet från chefsbefattningar i både supportfunktioner och direkt i linjechefsbefattningar inom IKEA-koncernen. Helena arbetar inom MiL Institute bl.a. med verksamhets- och strategiintegrerad design och facilitering av utvecklings- och förändringsprocesser.

Johanna BaagøeJohanna Baagøe
Johanna är företagsjurist och har 15 års erfarenhet av  verksamhetsutveckling i olika chefsroller – bland annat som VD i ett strategikonsultbolag, kvalitetschef på Trygg-Hansa och HR-chef hos teleoperatören 3. Hennes huvudsakliga arbetsområde idag är som programchef i flera av MiL Institutes företagsanpassade ledarskapsprogram och som stöd för ledningsgrupper vad gäller affärs- eller verksamhetsplanering.

 

MiL Foundation Forum

Att lyckas med ledarskapsutveckling!

Tid:
1-2 december, 2014 
Start kl. 10.00 dag 1
Slut kl. 15.00 dag 2

Plats:
MiLgårdarna, Klippan

Pris:
4000 SEK/deltagare

Kost & Logi tillkommer.
Beräknat till cirka SEK 2500

Priser exklusive moms.

Anmälan:
Gudrun Nilsson, 040-10 50 05
eller via e-post:
gudrun.nilsson@milinstitute.se