Citat-mobil

Nedan förtecknas 2021 års styrelser för MiL Institute och MiL Foundation samt MiL Institutes ledningsteam som består av Jonas Janebrant, VD, Nina Härde, ekonomichef, Anne-Charlotte Blomqvist, seniorkonsult och Göran Alsén, seniorkonsult.

 

 

Ledningsteam

jonasjanebrantJonas Janebrant, VD
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Ledningsteam

ninaharde

Nina Härde, Ekonomichef
telefon 040-10 50 18
pennanina.harde@milinstitute.se

Ekonomichef och Project Controller. Lång erfarenhet av redovisning och projekthantering från börsnoterad internationell koncern. I MiLs ledningsteam sedan 2008.

Ledningsteam

jonasjanebrantGöran Alsén
telefon 040-10 50 00
penna goran.alsen@milinstitute.se

Civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998. I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002 och 2021-.

Ledningsteam

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte Blomqvist
telefon 040-10 50 00
pennaanne-charlotte.blomqvist@milinstitute.se

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Styrelse MiL Institute AB

Per Tryding

Per Tryding, ordf. MiL Institute AB

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016. Per sitter i flera styrelser, bland annat för Malmö Universitet (vice ordf), AF Borgen AB (ordf) och FC Rosengård. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.

Styrelse MiL Institute AB

jonasjanebrantJonas Janebrant
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Styrelse MiL Institute AB

jonasjanebrantGöran Alsén
telefon 040-10 50 00
penna goran.alsen@milinstitute.se

Civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998. I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002 och 2021-.

Styrelse MiL Foundation

Per Tryding

Per Tryding, ordf. MiL Foundation

Vice VD i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sedan 2009. Per håller i ett antal projekt, bland annat kring kompetensutveckling och forskning om regionens utveckling. Har doktorerat i lärande på Department of Learning vid Århus Universitet. I MiL Institutes styrelse 2000-2006 och i MiL Foundations styrelse från 2016. Per sitter i flera styrelser, bland annat för Malmö Universitet (vice ordf), AF Borgen AB (ordf) och FC Rosengård. Per är internationell ekonom från Lunds Universitet.

Styrelse MiL Foundation

jonasjanebrantJonas Janebrant
telefon 040-10 50 01
pennajonas.janebrant@milinstitute.se

I MiLs ledningsteam med ansvar för området Företagsinterna Ledarutvecklingsprogram. Fil. mag., civilekonom och informatör. Programchef och handledare. Arbetar med ledningsgrupps- och teamutveckling, förändringsarbete och skräddarsydd verksamhetsutveckling. I MiLs ledningsteam sedan 1997.

Styrelse MiL Foundation

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel

Legitimerad psykolog. Specialist inom ledarskap- och organisationspsykologi. Mångårig erfarenhet inom mediabranschen som journalist och chef på Aftonbladet, innan hon mitt i livet valde att byta spår till psykologin. Som konsult är hon verksam både inom offentlig verksamhet (akademin, kommuner, statliga bolag och institut) och inom det privata näringslivet. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.

Styrelse MiL Foundation

Helena Andén

Helena Andén

Helena har en beteendevetenskaplig och personaladministrativ utbildning från Växjö Högskola. Hon är därtill utbildad handledare i bland annat facilitering, teamutveckling, konflikt- och krishantering och UGL. ICF-diplomerad coach. I MiL Institute sedan 2011. I MiL Foundations styrelse sedan 2021.

Styrelse MiL Foundation

magdalena-kock

Magdalena Kock

Lång erfarenhet i ledande befattningar inom HR. Är idag Senior Advisor och styrelsemedlem för TRR i Göteborg och Halland och kommer innan dess från tjänsten som HR-direktör för Stampen Media Group och har också varit HR-direktör och Vice VD för Nobel Biocare. Tidigare företag är ESAB och ABB. Bakgrund inom HR, Ekonomi och Arbetsrätt och lång erfarenhet av ledarutveckling i Sverige och internationellt och har också erfarenhet av Styrelsearbete inom Svenskt Näringliv. I MiLs styrelse sedan 2015.

Styrelse MiL Foundation

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Leg. psykolog, docent i psykologi och lektor i organisationsutveckling vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Magnus undervisar och ägnar sig åt forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser. Verksam i MiL Institute sedan 1996 - arbetar främst med individuell coachning samt som programchef och handledare i öppna och företagsinterna ledarskapsprogram. I MiL Foundations styrelse sedan 2016 och som vetenskaplig rådgivare i MiL Foundations forskningsstiftelse sedan 2010.