Citat-mobil

Åsa Dourén

Åsa Dourén

Åsa har över 20 års erfarenhet av att som entreprenör, konsult och chef driva förändrings- och transformationsprocesser på både individ- och organisationsnivå. Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande som en del av ledningsarbetet inom ett av IKEA´s affärsområden.

Hon är Kaospilot och utbildad inom pedagogik, beteendevetenskap, ledarskap och organisationsutveckling. Åsa har en strategisk och holistisk syn på ledarskap och organisation. Hon tror på människans och organisationers inneboende potential där verkligheten är avstampet och nyskapande är nödvändigt för att uppnå det önskvärda resultatet.

 

 

Göran Alsén

Göran Alsén

Göran är universitetsadjunkten och organisationskonsulten som i över 30 år har handlett såväl studenter som seniora chefer i frågor kring strategi, ledarskap och affärsutveckling. Med ena foten i akademin och den andra i verksamheten är Göran en ovärderlig resurs, respekterad för sitt breda register och särskilt uppskattad för sina skarpsynta analyser, sin villighet och förmåga att ta i de svåra frågorna.

Läs mer...

Anden

Helena Andén

Helena är kanske den MiLkonsult som i en och samma person bäst fångar bredden av den specialkompetens och erfarenhet som ryms i MiL Institutes nätverk av tidigare chefer, ekonomer, psykologer, beteendevetare, coacher och verksamhetsutvecklare.

Läs mer...

Kasper Arentoft

Kasper Arentoft

Kasper has a focus on strategic development and implementation, leadership growth & action and educational design. Kasper has many years of experience with both private corporations and public institutions - and a passion for driving projects, change and coaching with measurable results.

Läs mer...

Bagooe

Johanna Baagøe

Johanna är företagsjuristen som valde att lämna en framgångsrik specialistkarriär för att istället under 15 år jobba med verksamhetsutveckling i olika chefsroller – bland annat som VD i ett strategikonsultbolag under IT-boomen, kvalitetschef på Trygg-Hansa och HR-chef hos teleoperatören 3. Efter en verksam karriär på ledande strategiska poster lämnade Johanna anställningstryggheten för att istället jobba som extern ledarskapskonsult.

Läs mer...

Bengtsson

Pelle Bengtsson

Teologie kandidat och psykoterapeut. Stiftsadjunkt och ansvarig för ledarskapsutveckling inom Lunds stift. Zenlärare och speciellt intresserad av Dag Hammarskjöld och av existentiella frågor kopplade till ledarskap. Specialitet: personlig utveckling som samtalscoach.

Läs mer...

Johan Bertlett

Johan Bertlett

Johan Bertlett, fil.dr i psykologi, är lektor vid Lunds universitet samt i Sverige och internationellt seniorkonsult och rådgivare åt chefer, ledningsgrupper och idrottslag inom privat, offentlig och ideell sektor. Huvudsakliga arbetsområden är verksamhetsstrategi, ledningsarbete, ledarskapsutveckling, utvärdering samt coaching och prestation inom näringslivet och idrotten.

Läs mer...

Anne-Charlotte Blomqvists

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Läs mer...

Christine Blomqvist

Christine Blomquist

Arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

Läs mer...

Elling Vassbotn Breivik

Elling Vassbotn Breivik

Elling, tidigare officer i det norska försvaret, har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Elling kom tidigt att arbeta med ledningsgruppsutveckling och har tillsammans med över 400 ledningsgrupper utvecklat koncept och metoder för hur man leder verksamheten genom organisationens ledningsgrupper.

Läs mer...

Christian Bodén

Christian Bodén

Christian Bodén är legitimerad psykolog och organisationskonsult baserad i Stockholm. De senaste 12 åren har han varit verksam som konsult både i Sverige och internationellt.

Läs mer...

Greger Åsard

Greger Åsard Bringsäter

Greger är psykologen och reservofficeren som gått från att vara deltagare i eXcalibur, MiLs mytomspunna program för unga entreprenörer på 90-talet, till att de senaste 15 åren själv leda flera av våra mest uppskattade ledarskapsprogram.

Läs mer...

Axel Carlberg

Axel Carlberg

Axel är doktor i etik och arbetar med samtal på allvar där ledarskapet ställs på prov. Det kan vara som coach, filosofisk praktiker, konflikthanterare eller som facilitator för ledningsgrupper.

Läs mer...

Colstrup

Anders Colstrup

Anders är ekonomen och den mentale rådgivaren som under många år coachat nationella och internationella lag, landslag och ledningsgrupper till framgång. Vare sig han rör sig på elitidrottens arena, eller i våra skandinaviska storföretag som coach åt ledningsgrupper eller högre chefer, så är Anders en mästare i konsten att ”gå nära” utan att vara för provocerande, samt att skapa hög energi hos de han jobbar med.

Läs mer...

Delmar

Maria Delmar

Maria är den tidigare verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård som från start satte en tioårsgräns på sin egen chefskarriär. Detta för att hon inte ville riskera att bli fartblind av strävan efter makt och inflytande. När tiden var inne sökte hon istället andra sätt att bidra till personal- och verksamhetsutveckling och fann det så småningom som gestaltterapeut, coach och ledarskapskonsult.

Läs mer...

Åsa Dourén

Åsa Dourén

Åsa har över 20 års erfarenhet av att som entreprenör, konsult och chef driva förändrings- och transformationsprocesser på både individ- och organisationsnivå. Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande som en del av ledningsarbetet inom ett av IKEA´s affärsområden.

Läs mer...

Hedenius

Margareta Hedenius

Margareta är psykologen som värderar ödmjukhet och som ibland tenderar att bli uppdragsfixerad eftersom hon älskar att se konkreta resultat i de projekt hon är involverad i.

Läs mer...

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Hon har specialiserat sig inom ledarskap- och organisationspsykologi, med kommunikation och involvering som ledstjärnor.

Läs mer...

Mikael Hjelm

Mikael Hjelm

Civilekonom, konsult och coach. Mikaels röda tråd är att göra uppsatta mål begripliga och nedbrytbara för alla som har en påverkan på det slutgiltiga resultatet.

Läs mer...

Holmberg

Robert Holmberg

Leg. Psykolog och fil. doktor i psykologi. Universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Handledare och coach i MiL Institute.

Läs mer...

Hossain

Shelly Hossain

Shelly specializes in Leadership Development, Change Management and Personal Effectiveness. She has operated at senior levels and worked internationally since 1997. Her work has involved designing and delivering international leadership programs for both private and public sectors.

Läs mer...

Janebrant

Jonas Janebrant

VD med ansvar för interna ledarskapsutvecklingsprogram inom MiL Institute. Föreläsare i många program och insatser kring MBTI, ledarskap och förändring, teamutveckling, strategi och verksamhetsutveckling.

Läs mer...

Johansson

Ulf Johansson

Ulf är professorn i företagsekonomi som skrivit boken om hur vi konsumerar IKEA men som annars forskar kring strategi och marknadsföring. Hans första kontakt med MiL Institute kom i slutet på 90-talet då han som nybliven prefekt deltog i ett internt ledarskapsprogram. Det var då hans intresse för ledarskap väcktes och de senaste 15 åren har Ulf balanserat forskning med uppdrag i MiL Institute, bland annat som programchef i de fyra senaste omgångarna av MiLprogrammet för erfarna chefer.

Läs mer...

Larsson

Magnus Larsson

Magnus är psykologen och forskaren från Copenhagen Business School som besitter den ovanliga förmågan att kunna göra det komplexa enkelt utan att förenkla. Till vardags delar han sin tid mellan konsultarbete i MiL Institute och forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser.

Läs mer...

Lennesio

Tone Lennesiö

Tone är för många den första en möter i kontakten med MiL Institute och det är ingen slump. Med sin värme, sin livslånga branscherfarenhet och sitt genuina engagemang för både människan och företaget, är hon det självklara valet av ansvarig, inte bara för MiLs Stockholmskontor, utan även för våra coacher och individuella coachuppdrag.

Läs mer...

Johanna Malmström

Johanna Malmström

Johanna är civilekonomen som hade ledande befattningar under IT-boomen men som efter IT-kraschen valde att utveckla och bygga på sin humanistiska sida med utbildningar inom psykologi och coachning.

Läs mer...

Janne Nilsson

Janne Nilsson

Janne utvecklar ledningsgruppers, styrelsers och projektgruppers operativa och strategiska förmåga genom ett jordnära och agendaknutet arbetssätt.

Läs mer...

Birgitta Sahlén

Birgitta Sahlén

Birgitta är professorn i logopedi som ser på samtal som en dans och som bland annat har forskat på hur vi signalerar turtagning med enkla ögonrörelser. Tack vare sin dubbla roll som forskare och ledarskapskonsult har hon under åren fått brett utlopp för sin livslånga fascination för kommunikation och rörelse. I snart 20 år har hon med humor, lekfullhet och ett visst mått av handgriplig feedback pushat chefer ut ur komfortzonen och in i en ny form av grundad närvaro och slagkraftighet som ledare.

Läs mer...

Steen2

Johanna Steen

Programchef & handledare i MiL Institute. Psykologexamen och bakgrund i ideell sektor. Jobbar främst med nya chefer i våra företagsanpassade och öppna program, exempelvis inom media och i MiLprogrammet för nya chefer.

Läs mer...

Sternberg

Camilla Sternberg

Camilla är den erfarna konflikthanteraren och gestaltkonsulten som kom till MiL Institute för snart 30 år sedan, då i rollen som administratör. Hennes karriär tog en oväntad vändning då hon fick chansen att applicera sin intuitiva förståelse om grupper och relationer till att lösa en långvarig konflikt i en programgrupp. Vad Camilla inte visste då var att detta skulle bli startskottet på en ny fas i hennes karriär och att hon skulle spendera 20 år med att utveckla en unik och framgångsrik metod för att jobba med svåra samtal, konflikter och grupprelationer.

Läs mer...

Pontus Wadström

Pontus Wadström

Pontus har under de senaste 15 åren arbetat som rådgivare, utbildare, forskare och författare inom strategi och förändring. Hans erfarenhet präglas av en rad olika uppdrag och ansvar – både som strategi- och managementkonsult och som ansvarig för strategi- och förändringsfrågor inom såväl globalt noterad koncern som i en start-up.

Läs mer...

Widmark

Renée Widmark

Renée är kommunikationstränaren och ledarskapskonsulten som starkt tror på att ”I det lilla ser man det stora.” och ”Allt du behöver finns framför näsan på dig.”. I mer än 25 år har Renée med värme, engagemang och fokus tränat och handlett hundratals chefer och grupper att stanna upp, titta på situationen de är i och lära om sig själva på individ-, grupp- och systemnivå. Det Renée gör är Action Reflection Learning® - hands on och utan att släppa taget!

Läs mer...

Catharina Wöhlecke Haglund

Catharina Wöhlecke-Haglund

Catharina är den erfarna världsmedborgaren vars passion för team – och ledarutveckling grundlades för 20 år sedan då hon under fem intensiva år verkade som entreprenör i New York. Allt sedan dess har den internationella arenan och ett coachande förhållningssätt gått som en röd tråd genom Catharinas arbete och i dag syns hon ofta i globala företag i samband med omfattande förändringsprocesser.

Läs mer...

Zhu

Julia Xiaoping Zhu

Julia has 20 years’ corporate experience in US, Chinese and Swedish companies. During her 12 years in IKEA, she was highly exposed to culture, values and leadership development when working with competence development and change management Co-creation, connecting the human side of business with the task is a focus when she works with her clients.

Läs mer...

Alexandra Åbrandt

Alexandra Åbrandt

Alexandra har en lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation. Med en stark tro på att god kommunikation sprider sig som ringar på vattnet har hon drivit produktion, förändring, utveckling och teambyggen.

Läs mer...