Citat-mobil

Göran Alsén

Göran Alsén

Göran är universitetsadjunkten och organisationskonsulten som i över 30 år har handlett såväl studenter som seniora chefer i frågor kring strategi, ledarskap och affärsutveckling. Med ena foten i akademin och den andra i verksamheten är Göran en ovärderlig resurs, respekterad för sitt breda register och särskilt uppskattad för sina skarpsynta analyser, sin villighet och förmåga att ta i de svåra frågorna.

När MiL Institute grundades 1977 var Göran verksam på Ekonomihögskolan i Lund och kunde genom sina kollegor följa det som skulle bli ett nytt sätt att jobba med ledarskapsutveckling. Det nyskapande var bland annat att fokus flyttades från fallbeskrivningar och föreläsningar till att jobba med deltagarnas reella verksamhetsutmaningar, något som Göran tagit fasta vid och utvecklat sedan han anslöt sig till MiL. De senaste 25 åren har Göran lett flera av våra mest uppskattade skräddarsydda ledarskapsprogram – allt från landsting till global industri med internationellt fokus. Främst program för erfarna chefer eller strategiska ledarskapsprogram med dubbelt fokus på affärsutveckling och ledarskapsutveckling.

Idag jobbar Göran i första hand med ledningsgrupper, bland annat inom media, tillverkningsindustrin och försäkringsbranschen. ”Det är fler och fler företag som har upptäckt att ledningsgruppen är en ganska svår materia att hantera. Detta eftersom de flesta som hamnar i en ledningsgrupp är där för att de har tackat ja till ett chefsjobb men inte nödvändigtvis tänkt på vad det innebär att vara del av en ledningsgrupp.

Göran menar att ledningsgruppsutveckling är något som MiLs historia och lärfilosofi ARL® gör oss särskilt lämpade att jobba med: ”Det är ganska logiskt att vi som har jobbat så mycket med verkliga fall i de individinriktade programmen nu jobbar med ledningsgrupper för de har ju inget annat än verkliga fall!” För Göran personligen är det snittytan i ledningsgruppen som attraherar honom: ”Jag känner att jag kan bidra med att avdramatisera det här med vad strategi är för någonting; jag kan göra det lite mera greppbart och därmed också lite enklare att fatta beslut, implementera och få andra i organisationen att förstå strategin.”

Göran är utbildad civilekonom och sedan 1978 adjunkt och utvecklingsansvarig inom ett stort antal kurser vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vid Blekinge Tekniska Högskola. Han har bland annat ansvarat för temat ”Personligt ledarskap, team och lärande organisation” på 13 Executive MBA program på Ekonomihögskolan i Lund sedan 1998.

I MiL Institute sedan 1990. I MiL Institutes styrelse 1998-2002.

 

Jonna Alfredsson

Jonna Alfredsson

Jonna är Community Manager på MiL Foundation Forum en nyinstiftad tjänst där hon arbetar med värdet för medlemmar. Ansvarar med event och konferenser för medlemmarna. Oberoende forum för samtal och verkstad för verksamheternas utmaningar.

Läs mer...

Göran Alsén

Göran Alsén

Göran är universitetsadjunkten och organisationskonsulten som i över 30 år har handlett såväl studenter som seniora chefer i frågor kring strategi, ledarskap och affärsutveckling. Med ena foten i akademin och den andra i verksamheten är Göran en ovärderlig resurs, respekterad för sitt breda register och särskilt uppskattad för sina skarpsynta analyser, sin villighet och förmåga att ta i de svåra frågorna.

Läs mer...

Anden

Helena Andén

Helena är kanske den MiLkonsult som i en och samma person bäst fångar bredden av den specialkompetens och erfarenhet som ryms i MiL Institutes nätverk av tidigare chefer, ekonomer, psykologer, beteendevetare, coacher och verksamhetsutvecklare.

Läs mer...

Ylva M Andersson

Ylva M Andersson

Ylva är i grunden journalist och har en bakgrund som hög chef på flera av de största mediebolagen och är expert på att leda och kommunicera i kris. Hon är erfaren publicist och ansvarig utgivare för några av landets tyngsta samhällsredaktioner. Hon har stor erfarenhet av team- och ledarutveckling och är van vid att stötta chefer och organisationer att hantera stora komplexa förändringsprocesser.

Läs mer...

Lena Axén Jergmo

Lena Axén Jergmo

Lena är beteendevetaren med fördjupning inom ledarskap- och organisationsutveckling som designar & faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer.

Läs mer...

Bagooe

Johanna Baagøe

Johanna är företagsjuristen som valde att lämna en framgångsrik specialistkarriär för att istället under 15 år jobba med verksamhetsutveckling i olika chefsroller – bland annat som VD i ett strategikonsultbolag under IT-boomen, kvalitetschef på Trygg-Hansa och HR-chef hos teleoperatören 3. Efter en verksam karriär på ledande strategiska poster lämnade Johanna anställningstryggheten för att istället jobba som extern ledarskapskonsult.

Läs mer...

Johan Bertlett

Johan Bertlett

Johan Bertlett, fil.dr i psykologi, är lektor vid Lunds universitet samt internationell seniorkonsult och rådgivare åt chefer, ledningsgrupper och idrottslag inom privat, offentlig och ideell sektor. Huvudsakliga arbetsområden är verksamhetsstrategi, ledningsarbete, ledarskapsutveckling, utvärdering samt coaching och prestation inom näringslivet och idrotten.

Läs mer...

Anne-Charlotte Blomqvists

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte är konsult, affärsansvarig och affärsutvecklare och har många års erfarenhet av olika tjänster inom offentlig sektor på både lokal- och nationell nivå. Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och har arbetat som expert i regeringsuppdrag med att utveckla samverkansprocesser.

Läs mer...

Christine Blomqvist

Christine Blomquist

Arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

Läs mer...

Elling Vassbotn Breivik

Elling Vassbotn Breivik

Elling, tidigare officer i det norska försvaret, har över 20 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerad ledarskapsutveckling och organisationsutveckling. Elling kom tidigt att arbeta med ledningsgruppsutveckling och har tillsammans med över 400 ledningsgrupper utvecklat koncept och metoder för hur man leder verksamheten genom organisationens ledningsgrupper.

Läs mer...

Christian Bodén

Christian Bodén

Christian Bodén är legitimerad psykolog och organisationskonsult baserad i Stockholm. De senaste 12 åren har han varit verksam som konsult både i Sverige och internationellt.

Läs mer...

Greger Åsard

Greger Åsard Bringsäter

Greger är psykologen och reservofficeren som gått från att vara deltagare i eXcalibur, MiLs mytomspunna program för unga entreprenörer på 90-talet, till att de senaste 15 åren själv leda flera av våra mest uppskattade ledarskapsprogram.

Läs mer...

Axel Carlberg

Axel Carlberg

Axel är doktor i etik och arbetar med samtal på allvar där ledarskapet ställs på prov. Det kan vara som coach, filosofisk praktiker, konflikthanterare eller som facilitator för ledningsgrupper.

Läs mer...

Åsa Dourén

Åsa Dourén

Åsa har över 20 års erfarenhet av att som entreprenör, konsult och chef driva förändrings- och transformationsprocesser på både individ- och organisationsnivå. Som chef på IKEA arbetade Åsa på strategisk nivå med ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning och strategier för lärande som en del av ledningsarbetet inom ett av IKEA´s affärsområden.

Läs mer...

Hedenius

Margareta Hedenius

Margareta är psykologen som värderar ödmjukhet och som ibland tenderar att bli uppdragsfixerad eftersom hon älskar att se konkreta resultat i de projekt hon är involverad i.

Läs mer...

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel

Charlotte Henschel är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Hon har specialiserat sig inom ledarskap- och organisationspsykologi, med kommunikation och involvering som ledstjärnor.

Läs mer...

Holmberg

Robert Holmberg

Leg. Psykolog och fil. doktor i psykologi. Universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Handledare och coach i MiL Institute.

Läs mer...

Hossain

Shelly Hossain

Shelly specializes in Leadership Development, Change Management and Personal Effectiveness. She has operated at senior levels and worked internationally since 1997. Her work has involved designing and delivering international leadership programs for both private and public sectors.

Läs mer...

Mikael Hjelm

Mikael Hjelm

Civilekonom, konsult och coach. Mikaels röda tråd är att göra uppsatta mål begripliga och nedbrytbara för alla som har en påverkan på det slutgiltiga resultatet.

Läs mer...

Janebrant

Jonas Janebrant

VD med ansvar för interna ledarskapsutvecklingsprogram inom MiL Institute. Föreläsare i många program och insatser kring MBTI, ledarskap och förändring, teamutveckling, strategi och verksamhetsutveckling.

Läs mer...

Johansson

Ulf Johansson

Ulf är professorn i företagsekonomi som skrivit boken om hur vi konsumerar IKEA men som annars forskar kring strategi och marknadsföring. Hans första kontakt med MiL Institute kom i slutet på 90-talet då han som nybliven prefekt deltog i ett internt ledarskapsprogram. Det var då hans intresse för ledarskap väcktes och de senaste 15 åren har Ulf balanserat forskning med uppdrag i MiL Institute, bland annat som programchef i de fyra senaste omgångarna av MiLprogrammet för erfarna chefer.

Läs mer...

Larsson

Magnus Larsson

Magnus är psykologen och forskaren från Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet som besitter den ovanliga förmågan att kunna göra det komplexa enkelt utan att förenkla. Till vardags delar han sin tid mellan konsultarbete i MiL Institute och forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser.

Läs mer...

JonasMosskin

Jonas Mosskin

Jonas är organisationspsykolog och rådgivare till ledningar och organisationer. Han arbetar med ledningsstöd på olika sätt. Det kan handla om organisationsutredningar, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och coaching av ledare. Han har tidigare arbetat på flera olika konsultbolag och har även en bakgrund från Kaospiloterna i Danmark

Läs mer...

Janne Nilsson

Janne Nilsson

Janne utvecklar ledningsgruppers, styrelsers och projektgruppers operativa och strategiska förmåga genom ett jordnära och agendaknutet arbetssätt.

Läs mer...

Malin Olander, MiL Institute

Malin Olander

Ph.D. Olander is the experienced Strategy & Management Consultant with a passion for the link between the thinking and the doing. Her work with established industries, public organisations, and start-ups in Sweden and internationally over the last 20 years entails sharpening the case for strategy or business development and execution, design and facilitate the process, enable empowered leadership and create organisational traction.

Läs mer...

Birgitta Sahlén

Birgitta Sahlén

Birgitta är professorn i logopedi som ser på samtal som en dans och som bland annat har forskat på hur vi signalerar turtagning med enkla ögonrörelser. Tack vare sin dubbla roll som forskare och ledarskapskonsult har hon under åren fått brett utlopp för sin livslånga fascination för kommunikation och rörelse. I snart 20 år har hon med humor, lekfullhet och ett visst mått av handgriplig feedback pushat chefer ut ur komfortzonen och in i en ny form av grundad närvaro och slagkraftighet som ledare.

Läs mer...

Steen2

Johanna Steen

Leg. Psykolog, organisationskonsult med lång erfarenhet av öppna och företagsinterna ledarskapsprogram i MiL Institute. Johanna stöttar och utmanar chefer och grupper att utveckla en ledarskapspraktik grundad i självkännedom, reflektion, dialog och nyfikenhet.

Läs mer...

Widmark

Renée Widmark

Renée är kommunikationstränaren och ledarskapskonsulten som starkt tror på att ”I det lilla ser man det stora.” och ”Allt du behöver finns framför näsan på dig.”. I mer än 25 år har Renée med värme, engagemang och fokus tränat och handlett hundratals chefer och grupper att stanna upp, titta på situationen de är i och lära om sig själva på individ-, grupp- och systemnivå. Det Renée gör är Action Reflection Learning® - hands on och utan att släppa taget!

Läs mer...

Zhu

Julia Xiaoping Zhu

Julia has 20 years’ corporate experience in US, Chinese and Swedish companies. During her 12 years in IKEA, she was highly exposed to culture, values and leadership development when working with competence development and change management Co-creation, connecting the human side of business with the task is a focus when she works with her clients.

Läs mer...

Alexandra Åbrandt

Alexandra Åbrandt

Alexandra har en lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation. Med en stark tro på att god kommunikation sprider sig som ringar på vattnet har hon drivit produktion, förändring, utveckling och teambyggen.

Läs mer...