Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiLprogrammet för erfarna chefer

Ledarskapsprogram med ledarskapsutveckling för erfarna chefer

Att vara chef

Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika perspektiv och samtidigt hålla en tydlig riktning. För att utveckla en strategisk helhetsbild behöver du se hur alla bitarna hänger ihop, utan att du för den skull tappar kontakten med det operativa arbetet. Du ska både skapa möjligheter och sätta gränser – allt på en och samma gång. Genom att ta dig egen tid för utveckling så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas med detta konststycke. Du fyller på med ny energi och kunskap samt träffar nya människor som ger dig nya perspektiv.

Vi vet att erfarna chefer som har kommit en bra bit i sin karriär längtar efter fördjupning och perspektivbyte, inte bara modeller och teorier. De har behov av att byta erfarenheter och insikter med andra på samma nivå, något som de inte alltid har möjlighet att få på hemmaplan. Här får du tid för reflektion och inspirerande samtal med kloka och erfarna människor för att bredda och fördjupa dina insikter och kunskaper.

Omvärlden präglas av oro och ovisshet. Organisationer behöver ställa om och ledarskapet får en mer avgörande roll. I strategiska sammanhang används den engelska förkortningen ”VUCA" för att beskriva omvärlden som instabil, oviss, komplex och tvetydig.

Vad krävs det av ledare för att manövrera och leda i detta? Inåt och utåt, i vårt personliga ledarskap, i våra organisationskulturer och i de strategiska val som måste fattas? Hur kan vi alltså möta VUCA framåtlutade med riktning och hopp?

I årets program kommer dessa frågor att utgöra bakgrunden och den röda tråden i vår reflektion och ledarskapsträning. Ett ledarskapsprogram som möter dagens utmaningar med kunskap, perspektiv och engagemang.

Ledarskapsutveckling med helhetsperspektiv

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som söker inspiration och verktyg för att utveckla den verksamhet du är ansvarig för. Det ger dig också en möjlighet att stanna upp och reflektera över var du finns i livet och vart du är på väg som individ. Här får du möjlighet att utveckla ett nätverk av kollegor från andra organisationer och på så sätt få inblick i hur andra chefer tänker och hanterar sina utmaningar. Programmet kommer också att öka din förmåga att utveckla din ledningsgrupp, driva förändringsprocesser, arbeta med strategi- och affärsutveckling samt skapa synergier mellan olika delar av din verksamhet.

Ledarskapsprogram för erfarna chefer

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser. Du har troligen en roll som affärsområdeschef, divisionschef, verksamhetschef, VD, chef i stabsfunktion eller motsvarande. Du har 5-15 år i ledande befattningar och höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ska ge resultat i form av ökad självinsikt, breddat omvärldsperspektiv, effekter i din verksamhet och ett nytt nätverk. Du vill bli inspirerad i ditt ledarskap och få nya modeller och verktyg för att utveckla din organisation samt människors engagemang, kompetens och aktörskap.

Vad ger MiLprogrammet för erfarna chefer?

Du fördjupar din självinsikt

 • Ökad insikt om dina drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter.
 • Tid för reflektion och feedback kring dina egna mönster och beslutspreferenser.
 • Ökad tillit och förmåga att delegera samt att leda i osäkerhet.
 • Ökad tydlighet och genomslagskraft i ditt ledarskap.
 • Förmåga att ta tillvara din energi och dina resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Du utvecklar ditt strategiska ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling

 • Modeller och verktyg för strategiarbete och verksamhetsutveckling.
 • Ökad förmåga att driva igenom en strategi och förändringar.
 • Förmåga att agera strategiskt och utveckla en lärande organisation.
 • Tid för arbete, reflektion och feedback kring dina egna strategiska utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera och leda i förändring

 • Träning, teori och verktyg för att coacha, lyssna och kommunicera.
 • Kompetens att driva förändring, hantera motstånd och lösa konflikter.
 • Kommunikationsträning – att ”ta scenen” och förmedla budskap.
 • Förmåga att utveckla väl fungerande ledningsgrupper och hantera grupprocesser.
 • Förmåga att skapa och leda möten som ger bättre resultat.

Nya perspektiv, ny kunskap och tid för reflektion

 • Utveckling av din förmåga att se nya perspektiv och tendenser i omvärlden.
 • Inblick i andra företag och organisationer samt ökad kulturförståelse.
 • Stärkt aktörskap – du får mer att hända i ditt företag.
 • Ny energi, kunskap och tid för reflektion tillsammans med andra chefer

 

Ett ledarskapsprogram som gör skillnad för dig och din verksamhet

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för erfarna chefer utgår från din ledarsituation. Det är din verklighet och dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Programmet består också av en rad olika kreativa och effektiva utvecklingsformer, t.ex. teamövningar och organisationsövningar. Allt för att säkra verklig och påtaglig skillnad för dig och din verksamhet.

Moduler och individuell coachning i grupp

Programmet omfattar fem moduler under ett år. Under programmets gång arbetar du också i en mindre grupp med dina egna personliga och strategiska ledarutmaningar. En MiLcoach och de andra deltagarna ger dig stöd och utmaning för att utveckla dig och din verksamhet. Samtidigt får du en nära inblick i andra organisationer. Coachgruppen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback och erfarenhetsutbyte.

Värdefullt och långsiktigt nätverk av chefer

Du får tillgång till ett nätverk av chefer från olika delar av näringslivet samt till MiL Institutes nätverk av coacher och experter. Vi strävar efter en  mix av verksamheter i programmet med deltagare från både privata, offentliga och ideella organisationer. Det är en sammansättning som på många sätt kommer att bredda dina perspektiv, berika dina lärdomar om både ditt eget ledarskap och om samhället i stort.

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

 

Favoritsituationen är när man har jobbat en hel dag med olika frågor och övningar och därefter samlas för reflektion.
Det finns inget slut på vad man kan hitta om man hjälps åt, om man ger varandra utrymme att stilla sig, fördjupa sig och hitta sammanhanget.

 

Kontakt

Kontakta mig för vägledning.

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för erfarna chefer (MEC)

Omfattning

18 dagar under ett år

Startdatum

3 oktober 2023

Plats

Stockholm, Göteborg och Klippan

Pris

SEK 129 000
SEK 120 000 för medlemsföretag

Kostnader för kost, logi & kurslokaler tillkommer
med cirka SEK 30 000

Priser exklusive moms.

Anmälan

Modul 1
3-6 oktober 2023

Modul 2
6-8 december 2023

Modul 3
31 jan-2 feb 2024

Modul 4
10-12 april 2024

Modul 5
29-31 maj 2024

+ två dagsträffar i coachgrupper den 9 nov 2023 och 13 mars 2024

ANMÄLAN

PROGRAMLEDNING

 

Ulf

 

Axel Carlberg
Programchef
Axel jobbar i sammanhang där ledarskapet ställs på prov. Han har lång erfarenhet av att möta erfarna och seniora chefer i olika roller och sammanhang såsom coachning, ledningsgruppsutveckling och ledarskapsträning. Axel är doktor i etik och och i den rollen anlitas regelbundet av EU-kommissionen. Tidigare i livet var han också präst och har därför lång erfarenhet att möta människor i olika livssituationer.

 

Charlotte

 

Charlotte Henschel
Personligt ledarskap
Charlotte är legitimerad psykolog med gedigen erfarenhet av ledarskapsutveckling och ledningsgruppsutveckling. Hon har specialiserat sig inom ledarskap- och organisationspsykologi, med kommunikation och involvering som ledstjärnor.

 

Lena

 

Lena Axén Jergmo
Förändringsledning
Lena är beteendevetare som designar och faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer. Hon har också arbetat med organisationsdesign och hur man ökar effektiviteten på strategisk organisationsnivå. Senast kommer hon från Ikea och ett globalt ledaruppdrag inom strategisk organisationsutveckling och förändringsledning.

 

Magnus

 

Magnus Larsson
Ledningsgruppsutveckling
Psykolog och forskare från Copenhagen Business School som besitter den ovanliga förmågan att kunna göra det komplexa enkelt utan att förenkla. Till vardags delar han sin tid mellan konsultarbete i MiL Institute och forskning om ledarskap, ledarskapsutveckling och chefers identitetsprocesser.

 

Jessica

 

Jessica M Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs bl.a. på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program