Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiL Ledarskap i Praktiken

Ledarskap i praktiken - ledarskapsprogram för chefer och projektledare

Ledarskap i praktiken

Ledarskap är i ständig utveckling och förändring, detta gäller även våra ledarskapsprogram. Det nya programmet MiL Ledarskap i Praktiken är en utveckling av MiL Personligt Ledarskap som under de senaste 10 åren fått höga omdömen från våra deltagare.

MiL Ledarskap i Praktiken handlar om att lära, utveckla och pröva det som fungerar för dig och ditt sammanhang så att du med kraft och trygghet kan agera i din roll. Ledarskap handlar i grunden om att skapa förutsättningar för att få det vi vill åstadkomma att hända.

Programmet är för dig som vill arbeta med ditt ledarskap på ett sätt där du direkt kan testa och omsätta insikter och lärdomar i praktiken.

Det är svårt att navigera i överflödet av teorier, modeller, verktyg och metoder som finns inom ledarskap. Vi har förenklat för dig genom att välja ut det som aktuell forskning och vår beprövade erfarenhet säger behövs för att du ska lyckas som ledare.

Så istället för att fylla på en verktygslåda med en mängd verktyg som kan vara bra att ha, så har vi satt samman ett verktygsbälte med några få verkningsfulla verktyg. Metaforen verktygsbälte betyder för oss att arbeta med verktyg vi har nära till hands, som är praktiska, som stödjer varandra och som är hållbara över tid.

Samtidigt vill vi poängtera att ledarskap i praktiken är en konst – det är inte att mer eller mindre skickligt hantera olika verktyg, det är mycket svårare än så eftersom det handlar om människor, teknik och struktur i samverkan.

Programmets innehåll

Innehållet i programmet är baserat på följande påståenden om ledarskap:

Ledarskap är personligt - Ledarskap behöver alltid ta sin utgångspunkt i en självförståelse och det sammanhang som råder. Handlingskraft behöver paras med en förståelse för dina egna drivkrafter för att användas på rätt sätt. Genom att förstå vad som motiverar dig kan du skapa förutsättningar för den egna uthålligheten.

Ledarskap är ett gemensamt arbete som berör oss alla oavsett roll - Vi är alla potentiella ledare i någon mening och ledarskap är en lagsport. Det är tillsammans som vi skapar riktningen framåt. När vi utvecklat sätt att tillsammans bidra till den gemensamma riktningen och när helheten går före de enskilda delarna har vi lyckats som ledare.

Ledarskap är grundat i förståelsen av förändringar - För att kunna bidra så behöver vi också förstå omvärlden. Vad påverkar verksamhetens långsiktiga överlevnad? Det kan vara demografiska, sociala, tekniska eller värderingsmässiga förändringar som vi behöver förhålla oss till. Samtidigt lever vi i en existerande struktur och kultur. Vad gör detta med våra möjligheter att göra rätt saker?

Ledarskap är ett hantverk som kräver självinsikt, teoretiska perspektiv och träning - Det räcker inte att förstå hur saker hänger ihop. Du behöver hitta och utveckla dina metoder och verktyg för att kunna skapa mening och resultat tillsammans med andra. Hur gör du för att bidra till delaktighet, motivation och arbetsglädje, inte bara för dig själv utan också för andra? Hur kan du bidra till den kultur av tillit och perspektivmedvetenhet som behövs för att ni ska kunna lösa ert uppdrag?


Programmets förankring

  • Alla delar i programmet går att härleda till aktuella teorier inom området
  • Programmet är i en ständig utveckling utifrån behov i organisationer
  • Som deltagare ges du möjlighet till fortsatt fördjupning på egen hand med förslag på litteratur inom alla rubrikdelar


Målgruppen för programmet

Programmet vänder sig till dig som utövar någon form av ledarskap. Det kan vara som chef, projektledare, specialist eller medarbetare som i din roll har mandat och ansvar där andra påverkas i särskild riktning. Det är för dig som söker ett forum att lära, utforska och arbeta med ditt ledarskap och där du direkt kan testa och omsätta lärande och insikter i praktiska vardagshandlingar.


Omfattning

  • Programmet har 3 + 1 + 2 programdagar
  • 3 dagar internat, 1 dag online och 2 dagar externat
  • I mellanrummen, mellan programdagarna, ingår en halv dags arbete i en mindre arbetsgrupp, fysiskt eller digitalt på tider som deltagarna själva bestämmer

En viktig del är arbetet och lärandet som du gör på hemmaplan. Du kommer att arbeta med förberedelser inför programmet, och mellan programdagarna förväntas du pröva och omsätta ditt lärande i praktisk handling.

Lärfilosofi

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

 

Kontakt

 

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program

 MiL Ledarskap i Praktiken

Omfattning

3+1+2 dagar

Startdatum

6 september 2021 i Skåne
9 februari 2022 i Stockholm

Pris

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer med cirka SEK 10 000.
I detta ingår:
Modul 1 – kost, logi & kurslokaler
Modul 2 – kost & kurslokaler
(modul 2 – logi ingår ej, deltagarna bokar själva ev. hotell)

Priser exklusive moms.

Anmälan


Höst 2021

Modul 1:
6-8 september 2021 - Skåne

Virtuell session:
26 oktober 2021 - Zoom

Modul 2:
14 & 15 december 2021 - Skåne

ANMÄLAN
höst 2021


Vår 2022

Modul 1:
9-11 februari 2022 - Stockholm

Virtuell session:
30 mars 2022 - Zoom

Modul 2:
18 & 19 maj 2022 - Stockholm

ANMÄLAN
vår 2022


Höst 2022

Modul 1:
29-31 augusti 2022 - Skåne

Virtuell session:
24 oktober 2022 - Zoom

Modul 2:
14 & 15 december 2022 - Skåne

ANMÄLAN
höst 2022


Programmet kan även erbjudas företagsinternt, begär offert.

FÖRETAGSINTERNT
Begär offert

 

PROGRAMLEDNING

 

”Helena

 

Helena Andén
Programchef 
Lång konsulterfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Bred chefsbakgrund inom IKEA-koncernen där hon utvecklat en djup förståelse för förändringsprocesser samt personal- och verksamhetsfrågor.Utveckling av tvärfunktionellt samarbete, ledningsgruppsutveckling, facilitering, coachning och konflikthantering. Utbildning inom HR och socialpsykologi.

Läs mer om Helena...

 

”Greger

 

Greger Åsard Bringsäter
Programchef
Legitimerad psykolog och lång konsulterfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Arbetar med organisations- och ledningsgruppsutveckling samt individuell coachning. Har ett förflutet inom företagshälsovård och som reservofficer.

Läs mer om Greger...

 

Kontakta mig för vägledning

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program