Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera på våra utskick.

MiLprogrammet för nya chefer

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef?

Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig av dina styrkor och hur tar du tillvara på dina medarbetares potential? I takt med att du får mer erfarenhet och ökad självinsikt faller många av bitarna på plats.

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt chefskap. Du har några års erfarenhet som formell chef eller i annan ledarroll. Projektledare, processledare och specialister är också välkomna. Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över ditt sätt att jobba och verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Genom att kontinuerligt under din chefskarriär fylla på med kunskap och energi så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas. Du träffar nya människor som ger dig ett nätverk och som gör att du kan tillföra nya perspektiv in i din verksamhet.

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Personligt ledarskap

 • Ökad självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap.
 • Större förståelse för dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden.
 • Kompetens att coacha och stärka dig själv och dina medarbetare.
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition.

Team och kommunikation

 • Ökad förståelse för effektivt arbete i grupper utifrån människors olikheter och kompetens.
 • Kunskap om teamfenomen och hur du utvecklar väl fungerande team.
 • Insikt om beslutsprocesser och hur man skapar ökad delaktighet och ansvarstagande.
 • Kompetens att skapa och genomföra bra samtal och möten.
 • Träning och verktyg för framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap.

Kultur och värderingar

 • Ökad förståelse för ledarskapet i relation till att förändra och befästa organisationens kultur.
 • Ökad medvetenhet om din värderingsgrund och om dina antaganden om verkligheten.
 • Praktiskt arbete och ökad insikt om etiskt ledarskap.

Strategi och förändringsledning

 • Ökad förmåga att driva förändringar på ett effektivt sätt.
 • Modeller och verktyg för strategiutveckling och organisationsutveckling.
 • Tid för arbete med dina egna strategiska utmaningar.

Livslångt lärande och utveckling

 • Lärande och utveckling för ett hållbart ledarskap.
 • Reflektioner och handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

Programledningen har ordet

MiLprogrammet för nya chefer är en unik möjlighet att forma och stärka ditt ledarskap med utgångspunkt i vem du är, vad du vill och vilka utmaningar du möter i din ledarroll.

Chefskapet är en spännande och utmanande position, om än stundtals ensam. Verkligheten du jobbar i är i ständig förändring. Det kan vara snabba kast och mycket ovisshet och det kan vara svårt att hitta den nyckfulla balansen mellan handlingskraft, lyhördhet och delaktighet som krävs för att leda andra idag.

Vi kommer att på olika sätt adressera de utmaningar och möjligheter som världen runt omkring oss erbjuder 2018 och framöver. Den moderna tekniken gör att vi översköljs av information och uppfattningar som vi behöver förhålla oss till. Det sker snabba, men även långsamma och obevekliga, förändringar i marknader, befolkning och teknik som ställer krav på chefsjobbet. Omvärldsförändringar leder till många frågor och det är inte alltid lätt att finna svaren. Det kan handla om globalisering, hållbarhet, förändringar i demografi etc. Men att ge sig tillfälle att vara uppmärksam, och ställa sig frågorna tillsammans med andra som också är intresserade, kommer alltid att vara ett bra sätt att rusta sig för det okända. MiLprogrammet för nya chefer ska ge oss tillfälle till detta.

Under ett halvår får du möjlighet att regelbundet stanna upp och reflektera, ta ut distansen och få nya perspektiv på både dig själv och din verksamhet. Att bli inspirerad, utmanad och att lära av andras erfarenheter – vara del av en stark gemenskap – kommer att ge dig stöd och kunskap för din fortsatta utveckling.

Programmet är nära kopplat till din specifika situation och ditt chefsuppdrag – ämnet du studerar är dig själv, din organisation, ditt uppdrag, din livssituation och dina utmaningar.

Du kommer att få praktiska verktyg, modeller, teorier och tillfälle att lära av chefer i andra organisationer. Men inte minst viktigt, får du tillfälle att reflektera över, och fördjupa, den kunskap och erfarenhet du redan har. Tillsammans bygger vi ett nätverk där vi agerar mentorer för varandra. Att utvecklas som ledare är en individuell utvecklingsresa som du inte behöver göra ensam.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans,

/Programledningen för MiLprogrammet för nya chefer

 

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MNC)

Omfattning

12 dagar under ett år

Startdatum

15 oktober 2019

Plats

Klippan, Göteborg och Stockholm

Pris

SEK 78 000
SEK 74 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 20 000

Priser exklusive moms.

Anmälan

Datum

Modul 1
15-17 oktober 2019 (Klippan)

Modul 2
10-11 december 2019 (Göteborg)

Modul 3
4-6 februari 2020 (Klippan)

Modul 4
14-16 april 2020 (Stockholm)

Modul 5
27-28 maj 2020 (Klippan)

 

PROGRAMLEDNING

 

Johanna Steen

 

Johanna Steen
Programchef 
Psykologexamen. Bakgrund inom ideell sektor med handledning av interkulturella grupper. Mångårig erfarenhet som programchef och handledare i MiL och jobbar främst med målgruppen nya chefer. Stöttar och utmanar nya chefer att utveckla en ledarskapspraktik som är rotad i självkännedom, reflektion, dialog och nyfikenhet. Storytelling och improvisationsteater är några av Johannas kreativa verktyg.

 

Alexandra Åbrandt

 

Alexandra Zetterman Åbrandt
Programchef
Examen i medie- och kommunikationsvetenskap. Arbetar till vardags som Communication Manager på IKEA of Sweden.  Bakgrund inom politiken och stor erfarenhet av kommunikations- och förändringsarbete. Alexandra fokuserar på möjligheter och har stort intresse för affärs- och organisationsutveckling, på människans förmåga att nå sin fulla potential och på teorin om att arbetsglädje ökar effektiviteten och generar goda affärer.

 

Jessica Bresby

 

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs bl.a. på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program