Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

 

Du kan närsomhelst avprenumerera på våra utskick.

MiLprogrammet för nya chefer

Ny som chef - Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef

MiLprogrammet för nya chefer är en plats för människor som jobbar med människor utifrån en chefsroll och ett chefsuppdrag. Det är en gemenskap, ett ledsnöre på en snirklig bana, ett nätverk, ett växthus, en kompost, ett ankare i en komplex tillvaro och en arena för dig att testa nytt, ta risker och lägga en grund för livslångt lärande och utveckling. Det kommer också ge dig ett utbyte av värdefulla erfarenheter och ett nätverk som sträcker sig över hela landet, i olika branscher.

Vem är du? Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig av dina styrkor och hur tar du tillvara på dina medarbetares potential? I takt med att du får mer erfarenhet och ökad självinsikt faller många av bitarna på plats. MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt chefskap. Du har några års erfarenhet som formell chef eller i annan ledarroll. Du är motiverad att ta större utmaningar och har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över ditt sätt att jobba och verktyg och träning i att bl.a. coacha, påverka, förändra, bygga team och engagera.

Internat 1

Det personliga ledarskapet och chefsrollen

Vad har jag gett mig in på egentligen? Om vikten av att utforska sin egen plattform.
Under MiLprogrammet för nya chefer har du som är ny som chef möjlighet att skapa förståelse för vem du är, varför du valt att bli chef, dina värderingar och var de kommer ifrån. Och det här med chefskap, vad är det i själva verket och vad betyder det att kliva in i en chefsroll?

En del av programmet handlar om att skapa trygghet i din nya chefsroll och jobba med olika farhågor du kan ha om att inte räcka till, att inte duga, och stärka modet att våga ta risker och våga satsa. Det handlar om att hantera rädslor, och vaknätter. Om vikten av att vara en förebild i att våga vara sårbar, att luta sig in när det känns som du har som mest att förlora.

Vi jobbar med att synliggöra egna idealbilder och inre kritiker, men också hur bemöta rimliga och orimliga krav och kritiker i omvärlden, samt hur du som chef får hantera att tidigare relationer förändras.

Internat 2

Kommunikation i vardagen

Allt ljus är på mig. Det finns olika vägar till självkännedom och flera sätt att lära om ledarskap, följarskap och kommunikation – men en av de snabbaste vägarna in är genom kroppen och verklighetsbaserade övningar.

Under tre dagar flyttar vi in på en teater och tränar på det som du gör varje dag när du kliver över tröskeln till jobbet och befinner dig under strålkastarens sken – att ta rummet, att hitta din röst, att fånga och rikta uppmärksamheten, att värna din närvaro och stå trygg när du möter dig själv och publiken. Vi kommer på ett lustfyllt sätt träna på att ”ta scenen” och ”nå fram med ditt budskap” och du kommer att bli tryggare och tydligare i din roll som chef.

Om inget annat funkar – prata med varandra. Ledarskap och chefskap kan vara teori. Men det är också action. Med utgångspunkt i din vardag tränar vi på de situationer där du måste kommunicera och bygga relationer som chef – vi undersöker fallgropar, återkommande lägen och synar grundantaganden. Vad är det som gör att vi drar oss för att prata med varandra när det finns ett skav i en relation? Och hur är det just för dig?

Vi tränar kommunikation i praktiken: rollspel, svåra samtal, feedback, undersöker makt och normer och olika sätt att leda ett möte. Den genomsnittlige chefen spenderar 70 % av sin tid i möten – om det är där chefskapet sker – vilka är då dina viktigaste sammankomster för att lyckas med ditt uppdrag?

Internat 3

Ledarskap, komplexitet och gruppdynamik

Under toppen av isberget. Hur kan vi jobba med det som sker under ytan?

I alla mänskliga och sociala system så finns det både det som är synligt och påtagligt för alla och det som ligger under ytan, i form av oskrivna regler, normer och gruppdynamik. Det vi säger att vi gör och är och det vi faktiskt gör.

Vi kan ha starka medvetna intentioner för att jobba enligt plan med den gemensamma uppgift vi har framför oss och lika starka omedvetna behov eller önskningar som drar oss som individer, grupper och organisationer åt ett annat håll. Som om uppgiften var en helt annan. Detta är en inneboende och given aspekt av allt mänskligt arbete i sociala system, inte något som bara förekommer i ’problemgrupper’.

Ibland ger det som ligger under ytan upphov till enorm kreativitet och en känsla av samhörighet i gruppen, ibland gör det så att man som grupp tappar förmågan att tänka, allt blir förenklat, svart/vitt och man förlorar förmågan att se och ta vara på komplexiteten i situationen.

Det senare är något som särskilt kan uppstå då det finns något som hotar gruppens eller organisationens ’överlevnad’ eller status quo, som vid en organisationsförändring eller när gruppsammansättningen förändras med medlemmar som kommer eller går. Hur behöver du förhålla dig till din ledarroll för att inte omedvetet dras med i det som sker i systemet? Vad är ditt ansvar som chef att förstå vad som pågår under ytan? Hur kan du påverka de dynamiska skeendena i de grupper och system du är en del av? Och hur kan du som chef använda dina känslor och intuition för att få information om vad som sker i den grupp du leder?

Internat 4

Strategi och förändring i rollen som ledare

Strategi är något som cheferna där uppe, sysslar med. Eller..? Är strategi en aktivitet som försiggår i toppen av den organisatoriska pyramiden eller är det en aktivitet som involverar flera, kanske alla? Och vad är egentligen strategi, vad innebär det att agera strategiskt?

Vi kommer att fördjupa oss i ämnet strategi med fokus på hur du som chef och ledare utifrån din roll kan agera för att översätta din organisations strategier och mål till konkreta handlingar. Hur får jag mina medarbetare att förstå hur vi i vårt team bidrar till de större målen?

Samtidigt vet vi att ca 75 % av alla strategiska planer och förändringsförsök misslyckas. Hur kan det komma sig? Vad ska vi vara observanta på för att inte gå i förändringsfällan? Vad händer om jag bjuder in och öppnar upp? Visar upp en plan som inte är helt klart? Vad är det värsta som kan hända?

 

Vad ger MiLprogrammet för nya chefer?

Några av alla de saker vi kommer att beröra, reflektera över, jobba med, träna, prata om, tänka kring, under detta ”år”, dedikerat ditt ledarskap är:

 • Självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap
 • Ökad trygghet i chefsrollen – ökat mod, handlingsutrymme och handlingsrepertoar
 • Kunskap om dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden
 • Din egen värderingsgrund och dina antaganden om verkligheten
 • Coaching för stärka dig själv och dina medarbetare
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition
 • Framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap
 • Effektivt arbete i grupper och gruppdynamik
 • Svåra samtal och möten
 • Ledarskapet i relation till att förändra och befästa organisationens kultur
 • Praktiskt arbete med makt och normer och ökad insikt om etiskt ledarskap
 • Ökad förmåga att leda (i) förändring
 • Strategi och dess betydelse – modeller och verktyg utifrån din roll
 • En hållbar attityd till press, prestation och perfektion i en vardag med höga krav på leverans och där en själv har stort engagemang
 • Grunderna för ett livslångt lärande och utveckling
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

 

MiLprogrammet för nya chefer – lärfilosofi


Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

arl logoVuxna människor lär genom att…

…agera i verkliga situationer, att hantera dilemman och problem så nära verkligheten som möjligt - ACTION

…reflektera och aktivt utmana sitt eget sätt att tänka och genom att både bredda och fördjupa perspektiven - REFLECTION

…knyta reflektionen till tidigare erfarenheter och kunskaper och konceptualisera ny kunskap till egenägda teorier som kan vägleda framgångsrikt agerande i framtida situationer - LEARNING

 

Sagt om programmet

"Överträffade mina förväntningar på alla sätt! Man utvecklas både som chef och människa. Pånyttfödd."
Damir Konakovic, Affärsutvecklingschef, Folktandvården Skåne AB

 

"Detta var inspirerande och oerhört hjälpsamt. Var i en svår situation med teamet som jag leder där jag fick stöd och verktyg att börja hantera bättre. Hittade tillbaka till mig själv som ledare och tar mig tillbaka till min roll."
Gisela Holmén, Enhetschef Väst- och Centralafrika, Svenska Röda Korset

 

"Det här programmet att varit otroligt lärorikt - det har gett nya perspektiv, lärdomar & det har fått mig att växa som person. Jag kan varmt rekommendera den här utbildningen och kommer utan tvekan att gå fler utbildningar via MiL i framtiden."
Sofia Wangsell, Chef Försäljning & Service, SPP Pension & Försäkring AB

 

"MiLprogrammet för nya chefer har betytt enormt mycket för mig i min utveckling som ledare och chef för ett team. Redan vid första tillfället var jag imponerad av hur hög kvalitet det var på hela programmet, och ser tillbaka på mitt deltagande i programmet som en början på en fantastisk utvecklingsprocess. Jag kan verkligen rekommendera detta programmet till alla som har en ledarroll."
Maria Larsson, Business Development Manager, Invest in Skåne AB

 

"Jag känner mig mycket tryggare som ledare efter programmet."
Annika Gottfridsson, Enhetschef ekonomienheten, Malmö Stad Förskoleförvaltning

 

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för nya chefer (MNC)

Omfattning

11 dagar under ett år

Startdatum

10 november 2020

Plats

Klippan i Skåne och Göteborg

Pris

SEK 78 000
SEK 73 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 20 000

Priser exklusive moms.

ANMÄLAN
Programstart 10 november 2020


Datum

Internat 1
10-12 november 2020 (Klippan, Skåne)

Internat 2
8-9 december 2020 (Göteborg)

Internat 3
9-11 februari 2021 (Klippan, Skåne)

Internat 4
20-22 april 2021 (Klippan, Skåne)

PROGRAMLEDNING

 

Johanna Steen

 

Johanna Steen
Programchef 
Psykologexamen. Bakgrund inom ideell sektor med handledning av interkulturella grupper. Mångårig erfarenhet som programchef och handledare i MiL och jobbar främst med målgruppen nya chefer. Stöttar och utmanar nya chefer att utveckla en ledarskapspraktik som är rotad i självkännedom, reflektion, dialog och nyfikenhet. Storytelling och improvisationsteater är några av Johannas kreativa verktyg.

 

Anne-Charlotte Blomqvist

 

Anne-Charlotte Blomqvist
Programresurs
Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och tar sin utgångspunkt i systemteorin. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor i olika roller både som chef och processledare. Uppdragen har handlat om att leda och utveckla arbetssätt, metoder och modeller inom olika utvecklingsområden. Som konsult arbetar hon med organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskapsutveckling, konflikthantering och kulturförändring m.m. Anne-Charlotte genomför sedan flera år även processledarutbildningar med fokus på att leda i förändring och komplexitet.

 

Magnus Larsson

 

Magnus Larsson
Programresurs
Magnus är psykolog och docent i psykologi. Han är verksam i MiL som programchef och coach i bl.a. stora ledarutvecklingsprogram inom den offentliga sektorn. Stort intresse för relationen mellan person och organisation, och hur denna kan formas på sätt som är konstruktivt. Samt Lektor vid Copenhagen Business School, Köpenhamn.

 

Christine Blomquist

 

Christine Blomquist
Programresurs strategi och förändring
Arbetar som forskare och konsult med ledarskap, organisationsanalys, strategi- och affärsutveckling. Omfattande erfarenheter av förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Filosofie doktor i företagsekonomi. Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning.

 

Jessica Bresby

 

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

 

MiLgardarna vit tag

 

Denna ledarskapsutbildning genomförs bl.a. på MiLgårdarna i Klippan, en plats som har fått flera utmärkelser för ”god lärmiljö”.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program