Citat-mobil

Anmälan MiLprogrammet för nya chefer MUC 31

Deltagaravgiften för MUC 31 är SEK 78 000 för. För medlemsföretag SEK 74 000. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med cirka SEK 20 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än två månader före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.

Om formuläret inte går att skicka, ta gärna en skärmdump på dina inskrivna uppgifter och posta den till jessica.bresby@milinstitute.se

MiLprogrammet för nya chefer (MUC)

Omfattning

12 dagar under ett år

Startdatum

5 september 2018

Plats

Klippan och Stockholm

Pris

SEK 78 000
SEK 74 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 20 000

Priser exklusive moms.

Anmälan

Datum

Tider för internaten

  1. 5-7 september 2018 (Klippan, Borgen)
  2. 15-17 oktober 2018 (Stockholm, Skåvsjöholm)
  3. 5-7 december 2018 (Stockholm, Skåvsjöholm)
  4. 6-8 februari 2019 (Klippan, Borgen)