Citat-mobil

Anmälan MiL Personligt Ledarskap - start 17 september 2018 i Stockholm

Deltagaravgiften för MiL Personligt Ledarskap är SEK 38 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 42 000. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 6 veckor före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med 14 600:- exkl. moms.

Om formuläret inte går att skicka, ta gärna en skärmdump på dina inskrivna uppgifter och skicka den till anja.sonesson.grenthe@milinstitute.se

 Personligt Ledarskap

Omfattning

4 + 3 dagar

Startdatum

Stockholm - 17 september 2018

Pris

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer med
SEK 14 600 (kost, logi & kurslokaler).

Priser exklusive moms.

Anmälan


Modul 1:
17-20/9, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Modul 2:
10-12/12, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Anmälan höst 2018


Modul 1:
28-31/1, 2019 - MiLgårdarna i Klippan, Skåne

Modul 2:
13-15/5, 2019 - MiLgårdarna i Klippan, Skåne

Anmälan vår 2019


Modul 1:
2-5/9, 2019 - Sigtuna, Stockholm

Modul 2:
2-4/12, 2019 - Sigtuna, Stockholm

Anmälan höst 2019