Citat-mobil

Anmälan MiL Personligt Ledarskap - 8-11 mars 2016 i Skåne

Deltagaravgiften för MiL Personligt Ledarskap är SEK 38 000 för medlemsföretag. För övriga SEK 42 000. Internatkostnader tillkommer (kost, logi & kurslokaler) med ca SEK 14 600. Moms tillkommer. Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 6 veckor före programstart uttages full programavgift - såvida inte annan deltagare ersätter.

 Personligt Ledarskap

Omfattning

4 + 3 dagar

Startdatum

Stockholm - 18 september 2017
Skåne - 6 februari 2018
Stockholm - 17 september 2018

Pris

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer med
SEK 14 600 (kost, logi & kurslokaler).

Priser exklusive moms.

Anmälan


Modul 1:
18-21/9, 2017 - Sigtuna, Stockholm

Modul 2:
4-6/12, 2017 - Sigtuna, Stockholm

Anmälan


Modul 1:
6-9/2, 2018 - MiLgårdarna i Klippan, Skåne

Modul 2:
15-17/5, 2018 - MiLgårdarna i Klippan, Skåne

Anmälan


Modul 1:
17-20/9, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Modul 2:
10-12/12, 2018 - Sigtuna, Stockholm

Anmälan