Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiLs Processledarprogram

Processledarutbildning

Programmet för dig som vill arbeta med förändringsprocesser

Idag pågår det genomgripande förändringar i de flesta organisationer. För att lyckas med dessa förändringar krävs ofta ett rejält omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap. Men även om det görs en gedigen analys så förändras nästan alltid förutsättningarna längs med vägen. En framgångsrik förändringsprocess kännetecknas av att vi tydliggör en meningsfull riktning, snarare än pekar ut en glasklar slutdestination. Och om man ska få hela människan att involvera sig i processen, krävs också ett ledarskap baserat på tillit.

Viktiga förutsättningar för reell förändring är också tvärfunktionellt samarbete, genuint engagemang som skapar arbetsglädje samt en hög grad av entreprenörskap och innovation. Detta är bakgrunden till MiLs Processledarprogram.


Ett ledarskap som lyckas med förändring

Ett ledarskap med kompetens att på ett innovativt sätt designa strategiska förändringsprocesser ökar sina förutsättningar att lyckas.

Det handlar om att ha en strategisk blick och se hur delarna hänger ihop med helheten, en systemförståelse. Förståelsen för hur strategin blir verklighet och förmågan att navigera i komplexitet är också central. Även att i vardagen kunna involvera, engagera och utveckla det nya tillsammans med människorna i organisationen. Allt detta kräver mod och nyfikenhet. Att våga pröva nytt och att vara i det okända.


Processledarutbildningens målgrupp

MiLs Processledarprogram vänder sig till dig som är chef, HR-specialist, projektledare eller konsult och vill utveckla din förmåga att arbeta med strategiska förändrings- och transformationsprocesser. Du drivs av att skapa hållbara resultat tillsammans med andra och du har ambitioner att utvecklas både som människa och processledare. Du söker en processledarutbildning som ger dig metoder, teori, verktyg och träning i att förflytta både affärer och människor.


Vad ger MiLs Processledarprogram?

Efter avslutad processledarutbildning har du bättre kunskap kring systemteori, komplexitet och processledarens roll och uppdrag. Du har en fördjupad förståelse för organisatoriska transformationsprocesser och en inblick i hur strategiska förändringsprocesser kan designas för att möta organisationens mål och strategier.

Du har fått träning i och en verktygslåda med nya metoder och arbetssätt för involvering och engagemang. Du har ökat din självinsikt och känner dig tryggare i din roll som processledare. Din kompetens att facilitera online har utvecklats. Du har ett sammanhang och en gemenskap med andra processledare.


MiLs Processledarprogram - upplägg

Programmet genomförs med helgruppsträffar både online och fysiskt med digitalt stöd för teorimaterial och deltagarinteraktion.

ONLINE

JAG SOM PROCESSLEDARE

Onlinebaserade förberedelser som introduceras ca 14 dagar innan första workshopen.

 • Introduktion till digital plattform som följer oss genom hela programmet
 • Introduktion till Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Presentation av dig själv
 • Förberedande material

 

WORKSHOP 1

PROCESSLEDARENS ROLL OCH UPPDRAG

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Processledarens ansvar och arbetssätt
 • Systemteori som förhållningssätt
 • Problemformulering – från behov till design
 • Lärande och utveckling – Action Reflection Learning®
 • Min utgångspunkt som Processledare

 

WEBINAR 1

UPPFÖLJNING AV WORKSHOP

Virtuell träff 2,5h.

 

WORKSHOP 2

ATT LEDA OCH DESIGNA TRANSFORMATIONSPROCESSER

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Förändring och utvecklingsteorier
 • Design av förändringsprocesser på strategisk nivå; vision, mål, kultur och processer
 • Kommunikationsteori, frågeteknik och feedbackprocesser
 • Praktiskt designarbete

 

WEBINAR 2

ATT FACILITERA ONLINE

Virtuell träff 2,5h.

 • Verktyg och riktlinjer
 • Skapa involverande samarbeten

 

WORKSHOP 3

MOBILISERA SYSTEMET FÖR HÅLLBARA RESULTAT

Träff i helgrupp 2 dagar.

 • Interventionsmetoder för organisation, grupper och individ
 • Nya metoder och tekniker i processledarens verktygslåda
 • Design thinking som inspiration
 • Rollen som Processledare nu – förhållningsätt och verktyg

 

 

Kontakt

Kontakta mig för vägledning.

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLs Processledarprogram

Omfattning


7 dagar + online (se programupplägg...)

 

Pris


SEK 39 000
SEK 37 000 för medlemsföretag

Priser exklusive moms.

 

Programstarter


Onlinebaserad förberedelse ca 14 dagar innan första träffen.


MALMÖ – 22 mars 2023

Workshop 1
22-23 mars 2023  (STUDIO Meetingpoint)
Webinar 1
12 april 2023 (9.30-12.00)
Workshop 2
26-27 april 2023 (STUDIO Meetingpoint)
Webinar 2
11 maj 2023 (9.30-12.00)
Workshop 3
30-31 maj 2023 (STUDIO Meetingpoint)

ANMÄLAN
Malmö


STOCKHOLM – 21 september 2023

Workshop 1
21-22 september 2023
Webinar 1
6 oktober 2023 (9.30-12.00)
Workshop 2
25-26 oktober 2023
Webinar 2
14 november 2023 (9.30-12.00)
Workshop 3
12-13 december 2023

ANMÄLAN
StockholmVi hjälper gärna till att utveckla interna processledarprogram, begär offert.

FÖRETAGSINTERNT
Begär offert

 

Hotell


Förslag på hotell i närheten för dig som behöver övernattning:

MALMÖ

Story Hotel (Studio Malmö) →
Clarion Hotel, Malmö Live →

STOCKHOLM

Comfort Xpress, Centralen →
Hotel C Stockholm →
Clarion Hotel Sign →

PROGRAMLEDNING

 

Anne-Charlotte Blomqvist

 

Anne-Charlotte Blomqvist
Programchef
Anne-Charlotte är beteendevetare med inriktning på socialpsykologi och tar sin utgångspunkt i systemteorin. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor i olika roller både som chef och processledare. Uppdragen har handlat om att leda och utveckla arbetssätt, metoder och modeller inom olika utvecklingsområden. Som konsult arbetar hon med organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskapsutveckling, konflikthantering och kulturförändring m.m. Anne-Charlotte genomför sedan flera år även processledarutbildningar med fokus på att leda i förändring och komplexitet.

 

Lena Axén Jergmo

 

Lena Axén Jergmo
Programchef
Lena är beteendevetare som designar och faciliterar utvecklings- och förändringsprocesser för individer, team och organisationer. Hon har också arbetat med organisationsdesign och hur man ökar effektiviteten på strategisk organisationsnivå. Senast kommer hon från Ikea och ett globalt ledaruppdrag inom strategisk organisationsutveckling och förändringsledning.

 

Alexandra Åbrandt

 

Alexandra Åbrandt
Programchef
Alexandra har lång erfarenhet av ledarskap och kommunikation och arbetar inom MiL med utveckling av ledare, team och organisationer i olika uppdrag. Med en stark tro på att gott ledarskap och god kommunikation sprider sig som ringar på vattnet har hon drivit kreativ utveckling, produktion, förändringsarbete och teambyggen på IKEA i många år. För Alexandra går kreativitet och idéarbete i ledarskapet alltid först. I dag jobbar Alexandra med identitet, kreativitet och kommunikation cross marknad och produktutveckling på IKEA Marketing & Communication.

 

Lucas Grind

 

Lucas Grind
Gästresurs
Statsvetare och Kaospilot, samt utbildad inom hållbar utveckling och företagande. Lucas tror på att bygga vår kapacitet att leda i en komplex värld och vår förmåga att byta perspektiv och ta in omvärlden i vårt agerande och beslutsfattande. Genom att utveckla vår förståelse för hur våra olika system fungerar, från det individuella och organisatoriska, till det sociala, ekonomiska och ekologiska så kan vi driva hållbarare utveckling.

 

Stödfunktionsprogram
När kärnverksamheten i en organisation transformeras utmanas stödfunktionerna. Behovet att utveckla ledarskapet och den strategiska förmågan i stödfunktionerna ökar när kärnlogiken i verksamheten förändras.  

Läs mer...

Organisatorisk transformation
Många organisationer befinner sig i transformation. För att lyckas med dessa genomgripande förändringar behövs ett omtag när det gäller strategi, struktur, kultur och ledarskap.

Läs mer...

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program