Citat-mobil

MiLs Temadagar

stor_temadagar-1024x512.jpg

Välkommen till MiLs temadagar - dagar som gör skillnad

MiL Institute erbjuder dig som har ett ledaransvar temadagar utifrån specifika ledarskapsämnen. De MiLkonsulter som leder dessa dagar har lång erfarenhet och god förståelse för organisationers och chefers utmaningar, samt god kompetens inom en rad viktiga ledarskapsområden. Därför kan de förstå dina utmaningar, din organisation och ge dig perspektiv på hur du kan ta dessa frågor vidare på hemmaplan.

MiLs lärfilosofi ARL® - Action Reflection Learning - utgår från din verklighet, beprövad teori, praktisk träning, återkoppling och reflektion. Därigenom stärker vi ditt lärande och kan göra skillnad på en dag.

 

TEMADAGAR

 

Kontakt

 

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program