Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

Ledarskap och följarskap - 1 dag online

stor-ledarskap-foljarskap-1024x512.jpg

Ledarskap och följarskap

Syftet med dagen är att bidra till ökad förståelse för vad funktionell roll är och hur det är möjligt att ta din roll och konkret arbeta hälsofrämjande mot måluppfyllelse utifrån verksamhetens värdegrund.

Målgrupp

Du som chef och ledare (med eller utan personalansvar) som:

  1. Önskar utveckla din förståelse för ditt eget rolltagande och hur det är kopplat till dig själv som individ och de förutsättningar som finns i organisationen.
  2. Aktivt vill arbeta med de möjligheter som ligger i att förstå de drivande och hindrande krafter som direkt påverkar analysen och transformationen av din roll.


Att ta din roll också när det är svårt

Den här dagen fokuserar på roll (vad det är), rolltagande (hur och när du tar och inte tar din roll) och förståelsen att funktionellt rolltagande är en nödvändighet när det kommer till att långsiktigt och hållbart nå verksamhetens mål, främja din och andras hälsa samt stärka tillitsfulla relationer.

Under dagen får du tillgång till teorier, modeller och verktyg som bidrar till ökad insikt hur du kan förstå och praktiskt arbeta med din och andras rolltagande, vilket är viktigt vid förändrings- och utvecklingsarbete. Det är ett upplägg som tydliggör hur ett individperspektiv med fördel kombineras med ett systemiskt perspektiv för att förstå hur individer, grupper och hela verksamheter påverkar och påverkas av varandra. Med andra ord, roller tas och ges mellan människor. En personsons beteende är lika väl ett uttryck för gruppens behov som det är för individens behov. Att missa detta leder ofta till en allt för enkel och felaktig analys av vad det är som pågår samt i förlängningen missriktade interventioner med oönskade effekter.

Dagen fokuserar även på drivande och hindrande krafter kopplat till rolltagande och förändringsarbete. Drivande och hindrande krafter kan finnas på olika nivåer i ett system och de har olika betydelse för en persons förmåga att ta sin roll och få till stånd förändring. Du kommer under huvuddelen av denna dag få möjlighet att på ett interaktivt och konkret sätt arbeta med och lära dig hur du kan arbeta med ditt rolltagande och coacha andra med sina.


Verktyg och resultat

Dagen erbjuder först och främst dig utvecklingsmöjlighet som det viktigaste verktyget vid den har typen av arbete. Du får även med dig andra praktiska verktyg och handfasta råd, t.ex. kraftfältsanalys, coaching och hur det är möjligt att både identifiera motstånd och försvaga dem.

Avslutningsvis får du med dig praktiska erfarenheter av att arbeta med din rollanalys och ditt rolltagande. En analys som ligger till grund för hur du fortsatt kan och vill vidareutveckla din roll.


Plats

Denna utbildningsdagen genomförs på videomötesplattformen Zoom. Läs hur du ansluter här...

 

 

 

Kontakt

 

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program

ANMÄLAN

Kontakta oss för upplägg och offert.

FÖRETAGSINTERNT
Begär offert

Temadagen kan även erbjudas online.

Programledning

 

Johan

 

Johan Bertlett
MiLkonsult
Läs mer om Johan...