Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

”Värderingarna avgjorde”

miaekontekI tio år har Maria Ericsson varit VD för löneföretaget Kontek. Under den perioden har nio av hennes medarbetare gått MiLs Personligt Ledarskap (MPL).
”Alla som har underställd personal har fått gå MiL Personligt Ledarskap. Självklart får de gå andra program också men jag har alltid förespråkat att man ska starta där för att få samma grundfilosofi. Det är särskilt när vi pratar om våra värderingar och vad vi vill göra som MiLprogrammet fått betydelse.”

Kontek är ett familjeföretag och i tre generationer har företaget gjort en resa från regelrätt tryckeri till lönespecialistbolag med ett brett utbud av produkter och tjänster. När Maria kom till Kontek för tio år sedan var det mitt i den senaste generationsväxlingen som också tog företaget från Småland till resten av landet:
– Vi var ett ganska litet företag med drygt 30 anställda och det var spännande tider där det handlade mycket om att kunna driva förändring. Idag är vi fortfarande ett litet bolag men vi har gått från 30 till 80 anställda och i de omstruktureringar vi gjort de senaste åren har det blivit stort fokus på ledarskap, kommunikation och strategiska vägval.


Maria nämner ett av skälen till att Kontek särskilt satsar på ledarskapsutveckling och kompetensutveckling:
– När man ska driva tuffa förändringar är det väldigt viktigt att få folk att vidareutvecklas och följa med i processen för att kunna kvalitetssäkra.

 Under åren har det funnits flera former av utbyte mellan Kontek och MiL men Marias första möte var 2004 då hon och hennes chef på MP Engineering (idag PLM Group) deltog i MiLprogrammet för erfarna chefer. Valet föll på MiL efter att ha granskat olika leverantörers profiler.

– Vi ville lägga kraft på oss själva och hitta vår egen tydlighet  – och då blev det MiL. Vi kände att vi vill ha bättre självinsikt och vi ville grunda oss själva ännu mer.
Och det är detta med värdegrund, självkännedom och att hitta sin grundtrygghet i ledarrollen som Maria lyfter fram som fokus för vad hon som arbetsgivare önskar för sin personal:
– Alla har olika upplevelser av ett program men jag kan se att mina ledare tagit med sig bättre självinsikt och att de fått känslan av att man får lov att vara olika, vi behöver inte alla vara stöpta i samma form utan att ledarskapet utgår från en själv.

Det är också viktigt att organisationen har någon form av gemensamt förhållningssätt till ledarskap och hon tycker att MiL Personligt Ledarskap har hjälpt Kontek i detta:
– Om man får in fel typ av ledare så blir det så oerhört uppenbart att det sällan handlar om fel kompetens utan att det handlar om olika syn på saker och ting. Vi jobbar väldigt hårt med att folk ska känna sig sedda, att de ska känna sig omtyckta och behövda och att de räcker till i sina roller. Jag tycker att en sådan utbildning som MiL Personligt Ledarskap stärker det synsättet.

I en tid då det enligt Maria satsas för lite på ledarskapsutbildningar, har hon valt att prioritera sina ledares utveckling:

– Folk skickas på kurs så fort det saknas lite sakkunskap men man glömmer det andra. Att få chansen att stanna upp och reflektera och förstå sig själv lite mer är ju kolossalt viktigt och något jag vill ge utrymme för.

– MiL Personligt Ledarskap

 

Coachande Ledarskap

"Det mest positiva var den öppenhet alla kursdeltagare deltog med och bidrog till. För att en grupp ska visa den öppenheten krävs tillit. Den skapade ledarna redan i den första övningen. Helhetsbedömningen är att det konsekvent genomförda programmet gav utrymme för lärande, tillförsikt och ny arbetsglädje."

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Under kommunikationsträningen fick jag klart för mig vikten av vad man säger, hur man säger det och hur man framför det med "hela själen". Det var mycket bra.”

Mats Rolf
Chef Personskador, Länsförsäkringar Skåne

Coachande Ledarskap

"Gruppen fungerade oerhört bra tillsammans och atmosfären var tillåtande, alla fick komma till tals. Coacherna var tydliga i sina instruktioner. Jag bedömer att detta förstärkte mogenheten i gruppen. Super!!!"

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Skratt, tårar, tankar, frustration, förhoppning, glädje, genombrott, ärlighet, eftertanke, framåtanda, förväntning...allt detta och mycket mer har präglat vad MEC egentligen är! MEC innehåller i stort sett allt och skapar därmed en mycket stor belåtenhet för vad jag som ledare idag bär med mig. MEC-investeringen är för evigt och kan aldrig tas ifrån mig. MiL har verkligen hittat ett starkt vinnande koncept som engagerar och levererar! STORT TACK.”

Johan Larsson
Country Manager, Kährs

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Sammansättningen av gruppen, alla erfarna och kompetenta ledare var mycket bra samt att programinnehållet innehöll en bra mix. Jag har lärt mig stanna upp, reflektera, agera/situationsanpassa mig under samtal och att använda feedbackövningar.”

Magnus Benon
Category Leader, IKEA

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Jag har fått ett större inre lugn som gör att jag hanterar vardagliga utmaningar annorlunda gentemot tidigare. Jag behåller min flexibilitet i högre grad och har en större förståelse för olikheter. Begreppet "Alla är olika" har fått en konkretare innebörd för mig vilket gör att jag till del arbetar annorlunda med processer idag än tidigare. Jag designar möten i mycket högre utsträckning än tidigare och väljer mitt deltagande i högre grad.”

Cecilia Lejon
Verksamhetschef, Trelleborgs Kommun

MiLProgrammet för Erfarna Chefer


”Jag har fått en ökad självinsikt och blivit tydligare som ledare. Jag har idag en större respekt för den tid och energi det tar att bygga starka team.”

Anna Bäck
VD Glocalnet Kundservice AB Stockholm

Deltagarporträtt Resan inåt

margaretapetrusson

MARGARETA PETRUSSON
HR-direktör
Landstinget Gävleborg
 

Vad fick dig att söka till programmet?

Att det var ett program som skulle ge ökad kunskap och reflektion kring den innersta kärnan i ledarskapet, vad jag vill åstadkomma, mina drivkrafter, vad som är riktigt viktigt.

Dessutom kände jag igen Maria Delmar sedan MiL 44 (Kommentar: Svenska MiLprogrammet 44, 2002) och ville gärna ha henne som programchef igen.

Vad förväntade du dig av programmet?

Möjlighet att tillsammans med andra få resonera kring viktiga frågor som påverkar mig som person och mitt ledarskap.

Berätta om en specifik händelse i programmet?

När vi avslutade med att alla fick ord från de andra som skrevs upp på ett blädderblock, ord som beskrev vad var och en tyckte utmärkte den personen. Det blev så varm stämning, alla tog till sig de andras ord och "gömde dem i sitt hjärta".

Berätta om överraskande moment?

Jag skulle ha coachsamtal och hade planerat att prata om en händelse på jobbet. Men jag svängde direkt över till att prata om en situation i min familj, det var det som var det viktiga för mig. De tankar jag sedan fick med mig om familjesituationen har hjälpt mig även i jobbet, för jag har ju samma beteendemönster var jag än befinner mig!

Vad är det viktigaste du tog med dig från "Resan inåt"?

Lugnet från systrarnas liv och deras sång, att jag kan varva ned och känna stillhet. Glädjen i att på bara en vecka kunna få så fin kontakt med andra personer och kunna dela så många tankar. Tryggheten i att jag duger, att jag har en inre styrka men att jag behöver visa det tydligare utåt.

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Jag använder reflektion metodiskt i mitt liv nu. Det i sig gör att mycket i det professionella livet så väl som i det privata tar sig andra former. Reflektionen driver, för mig, förändring.”

Marcus Claesson
VD, Decido AB

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”ARL fungerar verkligen ... ett ytterst komplett (och komplext) program där jag getts möjligheten att ta till mig just de delar i min utveckling som är i behov av förbättring. Detta samtidigt som det har varit ett privilegium att följa andras utveckling.”

Matts Borgström
Förvaltningschef, Fastighets AB Briggen

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Varje del i sig i programmet var värdefull, men kombinationen med det personliga såväl som det strategiska ledarskapet, teori, praktik, coachning under hela perioden och ARL som röd tråd, gjorde att det sammantaget blev ett helt fantastiskt program.”

Ingela Holmertz
Nationell chef, Röda Korset

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Jag kan verkligen rekommendera programmet för att få mer insikt och mer verktyg att arbeta med. Jag är mer stärkt i att mitt ledarskap fungerar och är tydligare med vad jag vill. Jag har även insett värdet av att inte åka med i en allmän synpunkt utan ifrågasätta tidigt.”

Anna Karlsson
VD, Kalmar Energi AB

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Den kunskap och feedback jag fått i MiLprogrammet har direkt påverkat mitt ledarskap. Jag har fått innovativa metoder inom strategi och kommunikation som har fört både mig och min verksamhet framåt.”

Gunnar Mensner
Regionbankchef, DnB NOR

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Jag har fått ökad insikt om min påverkan på andra – maktbas, insikt om min personlighet och verktyg för ledarskap. Jag känner att jag växer.”

Anita Eklund
Ekonomichef Malmö Stad

MiLProgrammet för Erfarna Chefer

”Jag har blivit tryggare och säkrare som individ och som ledare. Jag har fått lära känna många fantastiska människor. I mitt ledarskap har jag infört ett antal nya verktyg och metoder. Efter ledarskapsprogrammet strukturerade jag om hur vi arbetade i ledningsgruppen.”

Per Krokstäde
Project Manager IKEA Service Office Taastrup

Coachande Ledarskap

"Mycket tydliga coacher. Det var bra att vi fick mycket tillfälle till träning. Det satte sig. Bra kopplingar för att kunna ta med sig och arbeta vidare med "hemma". Det var bra att deltagarna kom från olika verksamheter och hade olika erfarenheter att ta med in i gruppen."

Coachande Ledarskap

"Jag upplevde coacherna mycket kompetenta och med förmåga att haka i områden som kom upp under träningsdagarna. Många bra exempel som kopplades in och användes."